ABF portar kommunistparti – ”Borde ha skett långt tidigare”

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Sveriges Kommunistiska Parti, SKP, får inte längre nyttja ABF:s lokaler till kurser, något som tidigare skett på lokal nivå. Detta för att ABF inte längre bedömer att det revolutionära partiet uppfyller kraven på demokrati. 

Sveriges Kommunistiska Parti, som i förra valet fick 1 181 röster, har varit medlem av Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, i 45 år, ett samarbete som nu avslutas. I fortsättningen får inte partimedlemmar längre anlitas som kursledare hos bildningsförbundet. Från ABF beklagar man att uteslutningen inte skett tidigare. 

– För närvarande pågår det en djup genomlysning av samtliga nationella medlems- och samarbetsorganisationer till ABF. Sedan tidigare har ABF rivit samarbetsavtal med bland annat Ryska riksförbundet som gett uttryck för åsikter eller handlat på ett sätt som går stick i stäv med ABFs värdegrund. Uteslutningen av SKP borde ha skett långt tidigare och vi beklagar att det görs först nu, säger biträdande förbundssekreterare Niklas Skeppar till Magasinet Konkret. 

Skälet sägs vara att SKP enligt ABF:s biträdande förbundssekreterar förespråkar diktatur som styrelseskick. Han pekar ut en passage i Kommunisternas partiprogram, antaget 2021, där partiet menar att de måste förbereda arbetarklassen för sin historiska uppgift: att störta borgarklassens utsugarvälde, att upprätta proletariatets diktatur, det vill säga arbetarmakten, och att bygga socialismen och kommunismen.

Från Sveriges Kommunistiska Parti pekar man istället på det på pappret partipolitiskt obundna ABF:s kopplingar till socialdemokratin som skäl till uteslutning. 

– Socialdemokratin har alltid avskytt kommunisterna med själ och hjärta. Vi minns hur man efter det andra världskriget förklarade fackföreningarna för slagfält mot kommunisterna och hur man övervakade oss på 70-talet. Ingenting har i grunden förändrats och den socialdemokratiska styrelsen agerar helt enkelt i socialdemokratisk tradition, säger Sveriges Kommunistiska Partis ledare Andreas Sörensen i ett uttalande.

Det är inte bara partiets värdegrund som gör att de utesluts. För att bli medlem i ABF centralt krävs att man är minst 3 000 medlemmar. SKP hade 2020 630 medlemmar. De senaste fem åren har SKP haft totalt 77 arrangemang. 

– Det nationella samarbetet med SKP har under senare år varit i stort sett vilande och det finns idag ingen kontakt på nationell nivå mellan ABF och partiet. På lokal nivå har verksamheten varit mycket blygsam, säger ABF:s biträdande förbundssekreterare Niklas Skeppar. 

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Alexander Bards åtta partibyten

Edvin Grans har gjort en bild som pedagogiskt åskådliggör Alexander Bards många partibyten.

Sveriges tio största politiska Youtubare

Magasinet Konkret kartlägger vilka politiska konton på Youtube som lyckas bäst med att nå en stor publik, sett till antalet prenumeranter.

De styr opinionen utanför X och Facebook

De unga ratar Facebook och X, före detta Twitter. Magasinet Konkret kartlägger vilka politiska konton på Tiktok och Instagram som lyckas bäst med att nå en stor publik.

Visitationszoner skapar ett övervakningssamhälle

VISITATIONSZONER. Om vi inte lyckas hindra Tidöregeringens ständiga stiftande av repressiva lagar kommer vi snart att leva i ett militariserat övervakningssamhälle som lätt överskrider den Orwellianska dystopin av ett samhälle. Det skriver professor Masoud Kamali.
Mer inom