AI-språkmodeller som hjälpmedel lockar läkare

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Läkare undersöker just nu potentialen hos OpenAI:s ChatGPT-språkmodell för att underlätta arbetet. Men än så länge finns det riskfaktorer.

En artikel i Wired uppmärksammar att läkare nu intresserar sig för hur AI-språkmodeller kan hjälpa till med att hitta information i digitala hälsojournaler eller förse patienter med sammanfattningar av långa och för lekmän svårbegripliga anteckningar. Men det finns också kritiska röster som varnar för att Ai-tekniken kan vara opålitlig och ge felaktiga svar som leder till en felaktig diagnos eller behandlingsplan.

ChatGPT har visat sig vara ett användbart verktyg för uppgifter som att sammanfatta text, så länge som användaren vet att en AI-tjänst kanske inte är 100 procent pålitlig och kan generera felaktiga resultat. Det har därtill noterats att AI-genererad text kan påverka människor på subtila och inte alltid önskvärda sätt. Det finns alltså, i alla fall för närvarande, en avsevärd riskfaktor att räkna med.

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Magda Gad tar avstånd från Expressens rasism

Expressens utrikeskorrespondent Magda Gad tar avstånd från den egna ledarsidan på grund av skriverier från deras högerkrönikör Hanif Bali.

Helgessän: Konkrets affärsmodell bygger inte på statens generositet

Nog har du hört om alla vänstertidskrifters nära förestående död? Vad är sant och vad är falsk marknadsföring, hur kunde denna situation ha undvikits och hur går vi vidare? Det skriver Behrang Kianzad och Stefan Bergmark, vd respektive chefredaktör för Konkret.

Konkrets publicistiska linje i debatterna om kriget i Gaza

På förekommen anledning: I kommentarsfälten för Konkrets konton i sociala medier raderar vi såväl antisemitiska som islamofobiska uttalanden, som grundlösa anklagelser om att magasinet är antisemitiskt eller islamofobiskt.

Bulletins nyhetsvinkel hotfull mot kändisar

150 kändisar skrev under ett upprop om fred mellan Israel och Hamas. Nättidningen Bulletin har nu återpublicerat listan i en nyhetstext med den hotfulla vinkeln att deltagare på listan “känner oro för konsekvenserna”.