Allt fler anmälningar till DO

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Förra året kom det in 2 594 anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO), vilket är en ökning från föregående år. Etnisk diskriminering utgör en tredjedel av alla anmälningar till myndigheten, det framkommer av DO:s senaste rapport.

Under förra året kom det in 3 594 anmälningar om diskriminering till DO. Det är 360 fler fall än föregående år. Också över en längre tidsperiod har en ökning registrerats, från 2015 till 2022 ökade anmälningarna med 95 procent. Det framgår av en av DO nyligen publicerad rapport som kartlagt och samlat data om diskrimineringen i samhället. Samtidigt är den siffran liten jämfört med vad som framgår av Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverkets egna enkätundersökningar där uppemot sju till tio procent av respondenterna uppger att de nyligen diskriminerats.

När DO presenterade sin årsrapport för 2022 för en månad sedan efterlyste myndigheten en utvidgning av diskrimineringslagen. Detta har Konkret rapporterat om tidigare.

Tillsammans med funktionsnedsättning är etnisk tillhörighet den vanligaste diskrimineringsgrunden som anges av anmälarna och trenden är uppåtgående. Idag handlar en tredjedel av alla ärenden som hamnar hos myndigheten om diskriminering på grund av etnisk tillhörighet. Ofta förekommer den typen av diskriminering på arbetsplatser och i rekryteringsprocesser. Rapporten hänvisar till forskning om att muslimer och personer som förmodas vara muslimer är särskilt drabbade av diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning inom arbetslivet.

En annan diskrimineringsgrund som fått en uppgång är den som handlar om religiös tillhörighet. 151 fler sådana anmälningar har inkommit till DO jämfört med föregående år, något som enligt rapporten kan förklaras med att många muslimer valde att anmäla samma ärenden, koranbränningarna samt att ett lekland höjde inträdespriserna i samband med firandet av eid al-fitr.

Men också bortsett från de incidenterna ökar de anmälda fallen av diskriminering på grund av religion och skolan är en särskilt utsatt plats. Under året har Diskrimineringsombudsmannen kommit fram till att judiska elever och lärare, men även elever och lärare med annan religiös tillhörighet utsätts för trakasserier och myndigheten har 2022 inlett flera tillsynsärenden som rör religion och skola.

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Man måste kunna skämta om allt

"Man måste kunna skämta om religion", sa Ebba Busch i Svt:s Aktuellt i torsdags.

Scenkonsten håller tre tysta minuter i protest mot kulturpolitiken

Fredagen 1 september kommer landets teaterscener hålla tre tysta minuter för kulturen, i en repris av en 35 år gammal kulturstrejk.  Tre tysta minuter för...

Fiasko för bankernas nya ID-kort – godkänns inte av dem själva

BankID lanserade i juni sitt digitala ID-kort som skulle kunna ersätta fysisk legitimation. Men kortet accepteras inte ens hos bankerna som tillhandahåller tjänsten och inom regioner och myndigheter är säkerhetsfrågan outredd.

Dansk studie: Golfströmmen kan kollapsa redan 2025

En ny rapport varnar för att Golfströmmen, den havsström som drar med sig varmt Atlantvatten norrut och ger Europa ett varmt klimat, kan avta...