Alternativmedierna du inte visste fanns

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Inte sällan syns kritik mot etablerade medier och offentliga institutioner på internet. “Sanningen” går istället att hitta hos alternativa medier. Det är i alla fall vad de själva påstår. Och de blir allt fler.

Kod:

Medieforskare använder termen alternativa medier för att beskriva medier som utmanar de etablerade kanalerna och som på olika sätt för fram alternativa synsätt och perspektiv i motsats till den annars gängse uppfattningen. I den svenska debatten har alternativmedier ofta kommit att förknippas med extremhögern, såsom Swebbtv och Samhällsnytt. 

Men på nätet finns fler sidor som utmanar och kritiserar traditionella medier. Samtidigt minskar förtroendet för etablerade medier, menar medieforskaren Tine Ustad Figenschou. Dessutom visar Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, i sin forskning att kunskapsmotståndet ökar. Medieutbudet blir större och fler tror på fakta som stämmer överens med den egna redan etablerade uppfattningen. Hur många som faktiskt vänder sig till alternativa medier i förhållande till traditionella medier är däremot svårt att fastställa eftersom det saknas ordentliga studier på området.

I dag kan i princip vem som helst med en internetuppkoppling skriva och dela med sig av information, tankar och åsikter i form av nyhetsartiklar, blogginlägg eller inlägg på sociala medier. Internet har dels gett människor fler medier att ta del av och dels gjort det lättare för nya medier att skapas, skriver Jesper Strömbäck i SOM-institutets 81:a forskningsantologi

Höga bensinpriser har skapat stort engagemang på nätet, flyktingmottagandet 2015 blev starten för många främlingsfientliga medier och pandemin gav upphov till vaccinmotståndare, många med en konspiratorisk bild av makten. 

Vaken, De Fria och Sant & Sånt är tre exempel på alternativa medier som inte är direkt högerextrema, det är kritiken mot etablissemanget som förenar dem.

Vaken är en alternativsajt som funnits sedan 2004 då grundaren Mikael Cromsjö startade hemsidan. Syftet var att öka förståelsen för omvärlden och avslöja information dold bakom ”samhällets slöja”. Vakens vision idag är att det finns två olika världsbilder. En är den yttre och allmänna synen på världen vilket är en kraftigt förenklad bild för att inte störa ordningen för den styrande klassen. Den andra är den inre synen på världen, som enbart är tillgänglig för de få och utvalda. På Vaken.se finns kritik mot staten, myndigheterna och de etablerade medierna. De skriver bland annat: “I stora drag möjliggör vårt hierarkiska system för auktoriteter att ge order till understående utan att behöva förklara eller ens veta vad syftet med dessa order är.”

Kod:

En annan alternativsajt med liknande drag är De Fria. Den grundades 2013 som ett parti men är numera en grupp med målet att bidra till en upplyst och medveten befolkning. Enligt rörelsen finns det tre saker som är nödvändiga för att förstå det moderna samhället. Det första är att det nuvarande finansiella systemet är ett akut problem idag eftersom den som kontrollerar penningmängden styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Vidare anser de att det finns ett slags globalt geopolitiskt spel, att det finns en strategisk grund till geografiska inskränkningar och militära konflikter och terrorism. Slutligen menar De Fria att vägen ut ur den nuvarande situationen är emotionell självförståelse, att förstå hur människans känslor kan utnyttjas. 

Ytterligare ett exempel på en alternativ mediekanal är nättidningen Sant & sånt som bedrivs av det ideella initiativet Vi tillsammans. Nättidningen bedrevs främst aktivt under pandemin. Då med flera artiklar som ställde sig kritiska till vaccineringen av covid. Artiklarna har rubriker som: “Danska Tegnell: misstag att vaccinera barn” eller “Regeringen stressar fram vaccineringen mot covid”. Föreningen Vi tillsammans startade som ett föräldrainitiativ. Idag ifrågasätter de coronavaccinet men också sjukhusvården och andra myndigheter och media. Vi tillsammans beskriver också, i en “faktaartikel” på deras webbplats, en vilja att bevara den “starke” mannen: “I många kulturer ingår det i mansrollen att försvara familj och barn. Men var är männen nu?” och vidare “Utan starka mäns motstånd kan man få igenom vad som helst.” 

Vaken, De Fria och Sant & sånt är tre av många nätbaserade alternativa medierna. Utmärkande är att det finns en tydlig kritik mot offentliga institutioner och etablerade medier samtidigt som de själva påstår sig besitta sanningen. I takt med att förtroendet för etablerade medier minskar och kunskapsmotståndet ökar finns också risken att alternativa sidor växer. Sidor som i första anblick kan verka harmlösa. Men frågan är om kritiken mot “etablissemanget” kan gå för långt?

Exempel på liknande alternativa sajter

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Synen på invandring – från arbetskraft till problem

Synen på invandrare har förändrats över tid. På 1960- och 1970-talen sågs invandrare som ett problem utifrån ett klassperspektiv. Senare sågs de istället som kulturellt avvikande. Historikern Peter Bauer har i sin avhandling undersökt vad beslutsfattare, under 1900-talets andra hälft, haft för bild av invandrare.

Färre skjutningar i Malmö – Sluta skjut kan ha gett resultat

För fem år sedan infördes Sluta skjut som ett pilotprojekt i Malmö. Sedan dess har skjutningarna minskat drastiskt. Mellan 2018 och 2022 skiljer det ungefär 45 procent i antalet skjutningar. Det visar en ny rapport från Malmö universitet.

Publicister kritiserar nya mediestödet i öppet brev

“Sänk inte mångfalden i media”. I ett öppet brev från chefredaktörer och vd:ar på elva olika tidningar kritiseras det nya mediestödssystemet. Det påstås kunna bli slutet för många mindre nationella nyhetstidningar.

Twitters nya prissättning slår mot forskningen

En verksamhet som blöder, ett API som kostar, borttagna inlägg på suspekta regimers begäran – Elon Musks förändringar av Twitter blir allt mer ifrågasatta.