Essä

Helgessän: Vi har allt att vinna på att ta emot flyktingar

”Sverige och EU ska ta emot flyktingar för att värna de mänskliga rättigheterna. Genom att ta emot och investera i flyktingar – det vill säga människor och därmed reella resurser – har samhällena i Sverige och EU inte mycket annat val än att gynnas,” skriver Peo Hansen.