Reportage

Utställning i solidaritet med Palestina på ”Eurovision Street”

SERIER. Rum för serier, på "Eurovision Street" i Malmö har blivit "Rum för frihet" i och med en utställning som knyter an till Eurovision och Gazakriget.  Konkret gjorde ett besök.