Många fler uppehållstillstånd för studier och arbete än för asyl

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

KONKRET GRANSKNING. I debatten om invandring anges hela tiden siffror som ska visa att Sveriges flyktinginvandring befinner sig på så kallat ”alarmerande höga nivåer”. Detta är fel. Konkrets samarbetspartner Motargument har tittat på siffrorna som visar på att antalet asyl- och flyktinggrundade uppehållstillstånd – inklusive anknytning – är långt mindre än andra skäl, som studier och arbete.

Migrationsverkets statistik över beviljade uppehållstillstånd visar att Sverige beviljar färre uppehållstillstånd på asyl-/flyktinggrund idag jämfört med under flyktingvågen relaterad till kriget i Syrien för ett antal år sedan. Sajten Motargument har ännu en gång granskat Migrationsverkets statistik över beviljade uppehållstillstånd. Den visar  att endast ett  av fem  beviljade uppehållstillstånd under 2023 var asyl-/flyktinggrundade.

Motargument har granskat siffrorna för beviljade uppehållstillstånd under ”toppåren” 2016 och 2017. Man har tidigare granskat siffrorna för 2019, siffrorna för 2020, siffrorna för 2021 och siffrorna för 2022 vad gäller beviljade uppehållstillstånd.

Liten del är flyktingar

Migrationsverket släpper månadsvis uppdaterade siffror. Dessa aktuella siffror visar att procentandelen som beviljats uppehållstillstånd på grunder som av  invandringskritiker betraktas som ”dåliga” – asyl- och flyktingsskäl – har sjunkit ännu mer. Så hur ser siffrorna ut?

Totalt beviljades 102 139  uppehållstillstånd under 2023. Dessa fördelar sig enligt följande:
Anknytning: 25 110
Arbete: 36 514
Skydd (inklusive massflyktsdirektivet): 16 810
EU/EES: 6 731
Studier: 15 825
Verkställighetshinder: 1 149

Om man bryter ner siffran för anknytning i de olika grupperna  finner vi att 2 114 personer beviljats uppehållstillstånd som anhörig till en person som har flykting-/asylgrunder. Övriga inom samma kategori som beviljats uppehållstillstånd är: Adoption (9), anhörig till övriga (22 759), samt personer med synnerliga skäl anknytning (228), totalt 22 996.

I gruppen ”Anknytning – anhörig till övriga” ingår personer med anknytning till exempelvis svenska medborgare eller till personer som har uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder än asyl, arbete eller gäststudier, exempelvis nyetablerade/etablerade förhållanden till person i Sverige som inte fått uppehållstillstånd av asylskäl tidigare. I gruppen ”personer med synnerliga skäl anknytning” ingår bl a personer som är make/sambo till någon som är bosatt/har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (Utlänningslagen 5 kap 3a § stycke 1 och 3).

Om vi slår ihop de, enligt ”invandringskritikerna”, så kallade ”dåliga” grunderna för uppehållstillstånd blir siffrorna 16 810 + 2 114 + 1 149 personer = 20 073 (Den första siffran är siffran för asyl (skydd), den andra siffran är siffran för uppehållstillstånd som anhörig till en person som har asyl-/flyktinggrunder, och den tredje siffran är verkställighetshinder.

Antalet beviljade uppehållstillstånd 2023 enligt massflyktsdirektivet, det vill säga flyktingar från Ukraina, är 11 000. Medan den totala siffran på 2023 års beviljade uppehållstillstånd är 102 139. Om vi räknar ut procentandelen ser vi att knappt 20% av alla beviljade uppehållstillstånd grundar sig på asyl och anhöriganknytning relaterat till asyl-/flyktinggrunder. Alltså cirka ett av fem: 1/5.

Sex procent utanför Europa

Det finns de som anser att uppehållstillstånd för utomeuropeiska flyktingar är ”sämre” än uppehållstillstånd för flyktingar från Ukraina. Motargumentet är att en flykting är en flykting, oavsett ursprung. Antal beviljade uppehållstillstånd för personer med utomeuropeisk bakgrund var 5 810. Om vi räknar ut procentandelen ser vi att knappt 6 procent av alla beviljade uppehållstillstånd är för personer med utomeuropeisk bakgrund. Alltså knappt ett av 18: 1/18.

För den som vill läsa mer fördelningen mellan tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd, persontyp (ensamstående, familj eller ensamkommande) samt kön kan hitta det på Migrationsverkets hemsida.

Som en jämförelse kan vi se på siffrorna över beviljade uppehållstillstånd under 2016, det år då Sverige historiskt sett hittills beviljat störst antal uppehållstillstånd*. Under 2016 beviljades totalt 150 535 uppehållstillstånd. Av dessa beviljades 71 671 personer uppehållstillstånd på asylskäl och 15 148 personer beviljades uppehållstillstånd på anknytning med asyl-flyktinggrund. Antalet så kallade ”dåliga” uppehållstillstånd under 2016 var alltså 71 671 + 15 148 = 86 819. Om vi räknar ut procentandelen ser vi att knappt 58 procent av alla beviljade uppehållstillstånd grundar sig på asyl och anhöriganknytning relaterat till asyl-/flyktinggrunder. Alltså  nästan tre av 5: 3/5.

I genomgången av beviljade uppehållstillstånd för 2019 låg andelen beviljade uppehållstillstånd för asyl och anknytning med asyl-/flyktinggrund vid ungefär en av fem: 1/5.

I genomgången av beviljade uppehållstillstånd för 2020 låg andelen beviljade uppehållstillstånd för asyl och anknytning med asyl-/flyktinggrund vid en av sex: 1/6.

I genomgången av beviljade uppehållstillstånd för 2021 låg andelen beviljade uppehållstillstånd för asyl och anknytning med asyl-/flyktinggrund vid en av sex: 1/6.

I genomgången av beviljade uppehållstillstånd för 2022 låg andelen beviljade uppehållstillstånd för asyl och anknytning med asyl-flyktinggrund vid två av fem: 2/5.

Trenden de senaste åren är att andelen sjunkit år efter år. Siffrorna sjönk i såväl faktiska antal som i procentandel. Mellan 2016-2021 (en femårsperiod) hade andelen beviljade uppehållstillstånd på asyl-/flyktinggrund långt mer än halverats. Under 2022 ökade andelen till ”rekordnivåer”. Detta har delvis sin orsak i att det pågår ett krig i Ukraina, vilket har medfört att miljontals flyr landet. Hittills under 2023 har andelen minskat igen. Det har också delvis sin orsak i att svensk asyl- och migrationspolitik har stramats åt under senare år.

Det finns ett flertal faktorer som påverkar siffrorna. Det har gjorts förändringar i det så kallade etableringsprogrammet, vi har den nya gymnasielagen som antogs 7 juli 2018, reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet och FN:s globala migrationsramverk.

* 2017 är ”toppåret” vad gäller beviljade uppehållstillstånd på anknytning med asyl-/flyktinggrund: 19 129 personer.

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Publish and be damned – Kriget i Gaza och vår publicistik

Här följer ett klargörande angående hur Konkret ser på begreppen ”krig” och ”folkmord” när det gäller bevakningen av Israel och Palestina.

Vänstercirkusen #2: Nej kamrater, det blåser ingen vänstervind

Vänstercirkusen tar återigen pulsen på den så kallade svenska vänsterns väl och ve. Denna gång om segerruset efter EU-valet, den progressiva mediala strategin, och Lenins återuppståndelse.

Flera SD-politiker följer nazistkonto på Facebook

Minst 25 aktiva och framstående SD-politiker från olika delar av landet följer ett nazistkonto på Facebook.
Mer inom