Betalväggarnas baksida är ett demokratiproblem

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

UGGLAN I MOSSEN. ”Tidningar har en unik position i samhället som förmedlare av information och som plattformar för samhällsdebatt. När de väljer att begränsa tillgången till intervjuer med politiker, begränsar de också medborgarnas möjlighet att informera sig”, skriver Fredrik Lindgren.

I en tid där inget hot är för litet och allt mellan protestsång till halsduksstickning tycks skaka demokratins grundvalar, vill jag tillåta mig att tillfoga ytterligare ett problem till den evigt växande listan.

Att intervjuer med politiker publiceras bakom låsta betalväggar, förefaller underminerande av demokratins grundläggande principer. Håller vi på att skapa ett samhälle där bara de som har råd att betala kan ta del av debatten?

Betalväggar har blivit en modern realitet för dagstidningar, en nödvändighet för att säkra överlevnad i en digital era. Detta är inte en fundamental kritik av en modell som även Magasinet Konkret använder sig av. Däremot så följer att när dessa väggar begränsar tillgången till intervjuer med folkvalda politiker så uppstår frågan om vi har infört en privat demokratiskatt för att delta i samhällsdebatten.

Som exempel på vad jag menar, följer här några intervjuer som jag inte kan ta del av, utan att betala en tidning för det. Jimmie Åkesson i DN om Trollfabriker. Ulf Kristersson i Svenska Dagbladet om klimatet. Eller varför inte Sydsvenskans partiledarintervjuer, som trots allt var gratis för läsare mellan 18-25 inför valet 2022.

Historiskt sett har betalväggar varit ett sätt för tidningar att hantera minskade intäkter från tryckta utgåvor och reklam. I dag är det dock viktigt att balansera behovet av intäkter med öppenheten i samhällsdebatten och demokratiska processer.

Det är här jag vill lyfta frågan om demokratiskt och publicistiskt ansvar. Tidningar har en unik position i samhället som förmedlare av information och som plattformar för samhällsdebatt. När de väljer att begränsa tillgången till intervjuer med politiker, begränsar de också medborgarnas möjlighet att informera sig.

Politiker har ett uppdrag och ansvar att vara tillgängliga för sina väljare. Varför inte hjälpa till med det mest grundläggande? Vad är syftet med att lägga en kritiskt intervju med Jimmie Åkesson, mitt i val- och trolltider, bakom vägg? Visst, alla måste tjäna pengar, men till vilket pris?

Intervjuer och presskonferenser är verktyg för att kommunicera politiska visioner, fördjupningar, försvarstal och i viss mån beslut. När dessa görs exklusiva bakom betalväggar, skapas en ojämlikhet i tillgången till dem. Det är en situation som bör diskuteras som en del av själva kärnan i demokratiskt deltagande.

Vill jag sträcka mig så långt att jag säger att det luktar politisk aktivism, som promoverar en ekonomisk idé om att ingenting är gratis… Ja, kanske det?

Jag tycker det är dags att omvärdera delar av relationen mellan tidningar, politiker och allmänheten. Betalväggar behöver inte ses som en fiende till informationsspridning, men de bör hanteras med omsorg och ansvar. Det är en balansgång mellan att upprätthålla en affärsmodell och att bevara en fungerande infrastruktur för en informerad allmänhet.

En tidnings ansvar kan inte reduceras till att de måste tjäna pengar. Det handlar också om respekt för de principer som vårt samhälle vilar på. Låt inte betalväggar bli en symbol för en politisk elit som gömmer sig bakom höga murar och bara är tillgänglig för dem som betalar för det.

Så min uppmaning till mediehusen är att låta intervjuer med politiker vara öppna för alla. Speciellt i valtider som nu. På så sätt kan vi säkerställa att, i det minsta, våra folkvalda är tillgängliga för alla medborgare, oavsett ålder eller ekonomisk ställning.

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Mer än 40 migranter dödade av grekisk kustbevakning?

En BBC-undersökning har avslöjat att den grekiska kustbevakningen kan ha orsakat dödsfall för dussintals migranter i Medelhavet under en treårsperiod. Över 40 personer tros...

Dold kamera hos SD – David Lång får sparken

David Lång har fått sparken. Se hur det gick till!

Jimmies Europa byggs på konspirationsteorier

"Mitt Europa bygger murar, mot illegal invandring, mot islamism och – mot folkutbyte", skriver Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i en debattartikel i Expressen inför EU-valet på söndag.

Blommig falukorv

Många minns nog låten "Blommig falukorv" som är en sång skriven och inspelad av Hans Alfredson, från 1965. Men många verkar ha glömt var SD har sina ideologiska rötter.