Dagsvers: ”Ordensordning”

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

DAGSVERS. Efter cirka 50 år har de kungliga riddarordnarna åter börjat delas ut till svenska medborgare för ”exceptionella insatser”. Och i dag mottog bland andra Abba sina ordnar. Här är Samuel Anderssons kommentar i form av en dagsvers i Stig Dagermans anda.

Ordensordning
Adeln må ha försvunnit
men fäll nu för fasen en tår,
militärer, artister har vunnit
ordnar från kungen – gutår!
Men alla är inte så ädla,
de bliva en adelsklass ”light”,
ty Tidölag kan ej förädla
som fordom vårt Kungliga Maj:t!

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Samuel Andersson
Samuel Andersson
Samuel Andersson jobbar som IM- och gymnasielärare.

Dagsvers: Alternativ Agenda

Samuel Andersson har skrivit en dagsvers som kommenterar SD:s ideologiska rotsystem.

Dagsvers om Riks respons på avslöjandet av trollfabriker

Samuel Andersson har skrivit en dagsvers apropå Riks respons på TV4:s avslöjande av SD:s trollfabriker.

Dagsvers: ”Pourmokhtaris påbud”

Samuel Andersson har skrivit en satirisk dagsvers med anledning av ett påbud angående eldning av trädgårdsavfall.

Dagsvers: ”I pappersform”

SATIR. Samuel Andersson har skrivit en satirisk dagsvers med anledning av Anna Kinberg Batras lapphärva.