Dansk studie: Golfströmmen kan kollapsa redan 2025

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

En ny rapport varnar för att Golfströmmen, den havsström som drar med sig varmt Atlantvatten norrut och ger Europa ett varmt klimat, kan avta och kollapsa redan så snart som 2025. Samtidigt är flera klimatforskare skeptiska till studiens slutsatser, rapporterar BBC

Professor Peter Ditlevsen vid Köpenhamns universitet, slår i en ny studie larm om att Golfströmmen kan kollapsa. Strömmens styrka har undersökts genom den data av havstemperaturen som finns tillgängliga tillbaka till 1870. Genom att studera trender i temperatur kan forskarna i Köpenhamn uppskatta att Golfströmmen kan kollapsa någon gång mellan 2025 och 2095. Troligaste tidpunkten sägs vara omkring 2057. Det kopplas till att den globala uppvärmningen gör att färskvatten från Grönlands smältande glaciärer rinner in i strömmen. 

FN:s klimatpanel, IPCC, instämmer i att Golfströmmen kan kollapsa om inte växthusgasutsläppen minskar, men inte så snabbt som den nya studien påstår. Om systemet kollapsar kan det sänka temperaturen i Europa med 10 till 15 grader, leda till stigande havsnivåer på USA:s östkust och förändra regnet och därmed försvåra villkoren för europeiskt jordbruk. 

Men forskare, vid Storbritanniens ledande klimatforskningscentrum Met Office Hadley Centre, säger till BBC att slutsatserna i danska studien inte går att fastställa vetenskapligt. Samtidigt menar de att möjligheten finns att strömmen slutar fungera men vid vilken tidpunkt går det inte att säga säkert. Det förklaras med att klimatsystem är oerhört komplexa att mäta och experter inte har all den bevisning de behöver för att fullt ut förstå Golfströmmen.

Men det betyder inte att studien inte är viktig, eller att möjligheten till att Golfströmmen stängs av bör förkastas, säger klimatforskare vid Met Office Hadley Centre till BBC

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Alexander Bards åtta partibyten

Edvin Grans har gjort en bild som pedagogiskt åskådliggör Alexander Bards många partibyten.

Sveriges tio största politiska Youtubare

Magasinet Konkret kartlägger vilka politiska konton på Youtube som lyckas bäst med att nå en stor publik, sett till antalet prenumeranter.

De styr opinionen utanför X och Facebook

De unga ratar Facebook och X, före detta Twitter. Magasinet Konkret kartlägger vilka politiska konton på Tiktok och Instagram som lyckas bäst med att nå en stor publik.

Visitationszoner skapar ett övervakningssamhälle

VISITATIONSZONER. Om vi inte lyckas hindra Tidöregeringens ständiga stiftande av repressiva lagar kommer vi snart att leva i ett militariserat övervakningssamhälle som lätt överskrider den Orwellianska dystopin av ett samhälle. Det skriver professor Masoud Kamali.
Mer inom