Därför utplånar Israel Gazas universitet och skolor

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Israels krig mot Hamas, och mot befolkningen i Gaza, har i princip förstört det mesta av Gazas infrastruktur. Det har också förstört alla möjligheter till organiserad utbildning. Samtliga Gazas tolv universitet är helt förstörda eller svårt skadade och stängda. Detsamma gäller alla grundskolor och gymnasier. Och Israel har ett syfte med denna educide.

Ett hundratal döda professorer, hundratals döda lärare och tusentals döda studenter. Det är facit efter drygt fem månader av israeliska terrorbombningar mot civila mål i Gaza.

– Det är tydligt från början att Israels militäroperation ingår i en plan för att strategiskt slå ut alla skolor och universitet,  säger Youssef Salam, forskare vid Euro-Med Human Rights Monitor, en oberoende, ideell organisation baserad i Genève, till The National.

Palestinierna högt utbildade

Inom en månad efter attacken den 7 oktober stängdes alla skolor och universitet i Gaza – något många ungdomar i Gaza upplevt tidigare.

Efter att Israel blev en självständig stat 1948, vilket fick till följd en massflykt av palestinier, har det palestinska folket lagt stora resurser på utbildning, och palestinierna är bland de högst utbildade i hela världen. Samtidigt har Israel fått skarp kritik för att medvetet sabotera det palestinska utbildningsväsendet. 

Forskaren Rula Alousi vid Regent College i London har myntat uttrycket educide – ”utbildningsmord” – och menar att det är en del av det vi kallar folkmord, genocide på engelska och att det är vad Israel bland annat gör i Gaza.

Därför saboterar Israel

Men vad är då Israels syfte med att helt förstöra möjligheter till utbildning i Gaza? Forskaren Nour Naim vid Arab Center Washington DC, ser, i en artikel publicerad 20 mars 2024, ett antal skäl. Här är några av dem.

  • Att angripa UNRWA: Att attackera utbildningssektorn är ett sätt att hindra och begränsa arbetet för UNRWA, som har varit en stor bidragsgivare till utbildning för palestinier.
  • Att göra Gaza beroende av Israel: Den medvetna förstörelsen av högt kvalificerat humankapital, tillsammans med angreppen på lärosäten och dödandet av akademiker syftar till att upprätthålla Gazas beroende av Israel och dess förtryck. 
  • Att hindra palestinsk utveckling: Den medvetna förstörelsen av utbildningsväsendet syftar till att hindra palestinsk intellektuell utveckling. Dödandet av akademiker och yrkesverksamma inom områden som medicin, journalistik och ingenjörsvetenskap grundar sig i en rädsla för att det palestinska utbildningssystemet ska producera talanger som kan utmana den israeliska dominansen vetenskapligt och intellektuellt.
  • Att undertrycka den palestinska berättelsen: Utbildning spelar en avgörande roll i att forma det palestinska narrativet. Det palestinska utbildningssystemet producerar en generation som entydigt avvisar ockupation och globalt exponerar Israels brott. Detta hotar att underminera den israeliska berättelsen. Israel dödade i december 2023 professorn och poeten Rafaat Al-Areer, som skarpt kritiserat det israeliska styret och ockupationen. Ett exempel på hur Israel använder våld för att undertrycka den palestinska berättelsen.

När detta krig tar slut kommer det att krävas åtskilliga miljarder för att återuppbygga Gazas utbildningssystem. Lägg till detta alla bombade sjukhus och bostäder samt all förstörd infrastruktur som avlopp, vägar och elnät.

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Helgessän: demoniseringen av palestinierna

Svenska medier och politiker underlåter i många fall att beskriva Israels krig mot civilbefolkningen i Gaza som ett brott mot krigets lagar. Eller som ett folkmord. Samtidigt demoniseras de palestinier som firade Hamas attack, trots att de värsta vidrigheterna inte var kända eftermiddagen den 7 oktober. Det skriver Konkrets nyhetsredaktör Jonas Gruvö.

FN: Kvinnor och barn torteras och avrättas i Gaza

En färsk FN-rapport visar att flera av de 390 kroppar som hittats i massgravar vid två sjukhus i Gaza bär spår av tortyr. Vissa offer har också begravts levande.

Förtryck och desinformation – pressfriheten minskar globalt

Det senaste året har attacker på pressfriheten genom fängslande av journalister, förtryck av oberoende medier och omfattande spridning av desinformation ökat markant. Det framgår av Reportrar utan gränsers (RSF) pressfrihetsindex för 2024.

SVT hyllar demokratins dödgrävare

Public service verkar allt mer strunta i det krav på saklighet som gäller för sändningstillståndet. Konkrets nyhetsredaktör Jonas Gruvö har sett ett avsnitt av SVT:s Ekonomibyrån och undrar hur bolagets ledning tänker.