Detta är Konkret

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

My editors at Rolling Stone tell me not to call Supreme Court Chief Justice Rehnquist an asshole. But he is an asshole. Thus, I will call him an asshole, until he ceases to be an asshole, whereupon I will cease to call him an asshole.

Ovanstående citat av Dr. Hunter S.Thompson, bär möjligen på än mer pregnans i vår förflackade tid med dess havererade massmediala klimat än det gjorde på 70-talet då citatet kom till. Det rör sig om en havererad tradition ty traditionsenligt gällde det att rapportera om det som är sant och relevant, utan rädsla eller ögontjänande, i varje fall i den anglosaxiska sfären.

I dagens svenska medielandskap verkar det numera huvudsakligen handla om att jaga klick och starta drev som spelar på diverse känslor, inte sakfrågor. Inte sällan får en specifik person stå som symbol för ett helt ämne. Känslor som källor verkar ha blivit norm.

Förklaringen kan sökas i en kombination av en närmast 30-årig kris inom medierna rörande betalmodell och publicistik, där icke-traditionella medier i början utgjorde en välkommen utmaning för att sedan konglomeras och konsolideras. Techjättar som Google och Facebook roffar åt sig mer än 50% procent av den digitala annonskakan globalt, oftast utan att ens betala skälig skatt för intäkterna. Noteras bör att bara för fem år sedan, så tog Facebook och Google in bara en femtedel av annonskakan, mot dagens drygt hälften.

Det leder till enorma summor av undanhållna skattemedel som kunde ha återinvesterats i presstöd och journalistlöner, samtidigt som techjättar som Facebook medvetet ägnat sig åt politiskt agendasättande medelst sina algoritmer. Denna form av algoritmisk populism kräver en helt annan typ av analys och åtgärder.

Detta har i sin tur inneburit populismens och antiintellektualismens återkomst. Decennier av individfokuserad lobbyism har inte bara förändrat politiken, medierna och debattklimatet, utan, enligt de senaste rönen från neurologisk forskning, vårt innersta väsen och förmåga till kritiskt tänkande, som en följd av Klickonomin.

Det är självfallet djupt problematiskt att medietränade politiker möts av räddhågsna journalister som plågas av osäkra anställningar och en bransch i långtidskris. Det är illa ställt när redaktörer mest jagar klick och varandras svans. Det är inte heller särskilt optimalt att kultursidor har förvandlats till någon form av terapibloggar för inbördes beundran.

Det är ett illavarslande faktum att en majoritet i de yngsta generationerna får lejonparten av sin information via mobilen och då via kanaler som Snapchat, TikTok, Instagram och Youtube, inte sällan genom någon ”influerare”. En yrkeskategori vars existens visar på ihåligheten i vårt eländiga Zeitgeist, för vem behöver en influencer, egentligen? Vad säger det om oss som människor?

Ovan bådar inte gott för ett demokratiskt upplyst samhälle byggt på social sammanhållning och ärligt om än polariserat offentligt meningsutbyte. Idag leder sådana meningsutbyten ofta per automatik till drev och rop om cancellering, även kallat deplattformering.

Magasinet Konkret vill bryta mot denna trend genom att anamma en anglosaxisk presstradition, där en spade kallas för en spade, en charlatan för en charlatan. Grunden för Konkret kommer att vara en sylvass journalistik och analys, ofta med bas i akademisk forskning om aktuella ämnen (som andra medier sällan anser sig behöva ta hänsyn till).
Därtill en stor dos humor, satir och nydanande grepp genom såväl klassisk men även digital teknik där vi syftar till att bryta igenom bruset och nå ut till såväl en bredare allmänhet, samt ansvariga för politik och policy.

Magasinet är och förblir partipolitiskt obundet, frihetligt, där allt material som ryms inom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter välkomnas. Vi drar en skarp gräns mot rasism, sexism och fanatism av allehanda slag, och sätter maktkritiken i första rum.

Nyhetstexter samsas med kulturartiklar och opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Var en del av framtiden, nagel i ögat på samtiden och stöd Magasinet Konkret!

Behrang Kianzad, VD och Senior Publisher

 

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Sluta jiddra, börja trolla!

"Skaffa en egen trollfabrik, eller håll käften! Det är lärdomen," skriver Behrang Kianzad apropå debatten om trollfabriker.

Veckans Knutson: Kotteri istället för kontext

Istället för kontext kåserar Mats Knutson kring huruvida JO:s kommande granskning är det som ska få statsministern att äntligen ”ta sin hand ifrån henne”, skriver Behrang Kianzad.

Veckans Knutson: Vad fan får vi för pengarna SVT?

"Har vi efter all den här bevakningen lärt oss något konkret om vilken politik partiet står för?" Denna vecka undrar vi varför två charlataner, förvisso med många följare i sociala medier, får så står uppmärksamhet i de etablerade medierna. Och framförallt hur det kommer sig att Svt kablar ut youtubetrollet Henrik Jönssons PR-inslag om den så kallade Folklistan.

Myten om 2 miljoner uppehållstillstånd till flyktingar

KONKRET GRANSKNING. En vanlig missuppfattning är att migrationspolitiken har varit för generös i landet, eller att migrationen har varit ”okontrollerad”.