Dödligt våld ökar inte

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

En ny rapport från Brå (Brottsförebyggande rådet) visar att det dödliga våldet inte ökar över tid. Men antalet kvinnliga dödsoffer och barn var fler under 2023 jämfört med 2022.  

Totalt ökade fall av dödligt våld från 116 år 2022 till 121 år 2023, av dessa rörde 33 kvinnor, vilket var 10 fler än 2022. De resterande 88 offren var män, 5 färre än 2022.

104 av fallen gällde personer 18 år eller äldre, vilket var en minskning från 108, 2022. Resterande 17 var offer under 18 år, vilket var en ökning från 8, 2022.

10 kvinnor dödades av sin partner under 2023, lika många som 2022.

–  Under året har både fler minderåriga och fler kvinnor fallit offer för dödligt våld, jämfört med föregående år. Det är till viss del ett resultat av konflikter i kriminella miljöer med dödlig utgång där personer under 18 år och även kvinnor har drabbats, säger Jan Lundbeck, statistiker på Brå, i ett pressmeddelande.

Brå delar in åren 2002 till 2023 i tre perioder. Under den första (2002-2008) var antalet dödstal relativt högt, mellan 81 och 111 per år. Under den andra perioden (2009-2014) var antalet fall lägre och mer stabilt, med mellan 81 och 91 fall per år. Under den tredje och senaste perioden (2015-2023) har antalet dödsoffer återigen ökat, med mellan 106 och 124 per år.

Samtidigt som antalet kvinnor och barn har ökat som offer i våldsbrott från 2022, ligger siffran fortfarande statistiskt sett lägre 2023 än år 2020. På en tioårsperiod sedan 2013 har antalet dödsfall som mest haft en differens på 37 fall.

Rapporten visar att skjutvapen var den vanligaste metoden för dödligt våld 2023 vilket trots allt har minskat från att ha använts 63 gånger år 2022 till 53, 2023. Kniv var det näst vanligaste föremålet och användningen ökade från 35 gånger, 2022, till 41, 2023.


Med dödligt våld menas fullbordade mord, dråp eller vållande till annans död genom misshandel. Fall som av rättsväsendet bedömts vara nödvärn ingår inte.

Magasinet Konkret nyhetsbrev

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Influencer mot rasism och orättvisor

"Folk tror att det är en hel redaktion. Jag gör det på min fritid och får inte in någon inkomst alls från det." Danny...

Utländska läkare snart i majoritet

– Läkarnas arbetsmarknad är internationell, och jag tror att utländska läkare mycket väl kan vara i majoritet ganska snart, säger Hans Schwarz, statistiker på Socialstyrelsen. Andelen...

Europeiska högerpolitiker får ryska pengar från nyhetssajt

Den Pragbaserade nyhetssajten Voice of Europe bekostas av ett ryskt nätverk som via sajten sprider falsk information med syftet att störa ordningen i Europa.  Det...

Nytt liv för bojkott av Israel

Efter den eskalerande konflikten i Gaza har frågan om bojkott av Israel fått nytt liv.