Fel fokus i arbetet mot radikalisering

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Fokus på sociala faktorer i arbetet mot radikalisering kan leda till stigmatisering och även få motsatt effekt, visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Studien visar att kommuners fokus på sociala faktorer i arbetet mot radikalisering och terrorhot kan leda till att hela grupper istället för enskilda personer betraktas som säkerhetsrisker.

Kampen mot terrorism var länge en angelägenhet för nationella och internationella organ då man såg terrorism som ett yttre hot. Efter bombdåden i Madrid 2004 och bombdåden i London 2005 byttes fokus till att riktas mot den egna befolkningen.

I studien har forskare analyserat handlingsplaner från 20 svenska och 20 danska kommuner. Gemensamt för handlingsplanerna är att de lyfter fram sociala faktorer som exkludering, konflikter, dåliga framtidsutsikter och små möjligheter att påverka sin situation som riskfaktorer för radikalisering.

Dessa faktorer är dock inte de som främst driver radikalisering, enligt tidigare forskning. Forskarna menar att det beror på att dessa förklaringsmodeller ligger i linje med de verksamheter och verktyg som kommunerna redan har.

– Gemensamt är att kommunerna som riskfaktorer lyfter fram sociala faktorer som exkludering, olika former av konflikter, dåliga framtidsutsikter och små möjligheter att påverka sin situation, säger Robin Andersson Malmros, universitetslektor i sociologi vid Göteborgs universitet.

– Förutom att detta ger ett ineffektivt förebyggande arbete kan det också i sämsta fall leda till att breda grupper oförskyllt stigmatiseras, säger Robin Andersson Malmros.

I Danmark skiljer sig handlingsplanerna från de svenska. De danska planerna tar fasta på personliga aspekter istället för sociala när det gäller risker. Detta beror på att Danmark har en mer centraliserad styrning av arbetet mot radikalisering. Personliga aspekter kan vara sådant som kriminell bakgrund, tidigare våldsbrott och psykisk ohälsa.

Forskarna hoppas att deras studie kan ligga till grund för kritiska diskussioner hos lokalpolitiker om hur radikalisering definieras och vilka åtgärder som behövs i det förebyggande arbetet.

– De visar också hur viktigt det är för politiker och professionella att hålla sig à jour med forskningen och att nationella politiker tillhandahåller en infrastruktur som på bästa sätt stöttar kompetensutveckling bland nyckelpersonal på den lokala nivån, säger Jennie Sivenbring, docent i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Studien visar att det finns behov av förändringar i kommunernas arbete mot radikalisering. Exempelvis en mer nyanserad bild av radikalisering, där fokus ligger på individuella riskfaktorer istället för sociala faktorer. Vidare behövs ökad samverkan mellan kommuner och olika myndigheter.

Studien är publicerad som ett kapitel med titeln ”Local rationalizations of radicalization” i boken Vulnerability: Governing the Social Through Security Politics.

 

 

 

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Rekordmånga döda journalister i kriget Israel-Hamas

31 journalister bekräftade döda – 26 palestinier, fyra israeler och en libanes. Nio journalister rapporterade saknade eller försvunna. Kriget mellan Israel och Hamas hade 31 oktober varat i 25 dagar och aldrig i modern tid har så många journalister dött under så kort tid.

Namngivning – därför är publicister så fega

Den högt uppsatte officeren som är häktad på sannolika skäl misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift heter Johan Huovinen. Det har inget av riksmedierna ännu berättat. Varför är mediechefer så fega vad gäller namnpublicering, och varför agerar de enligt policyn att hitta skäl för att publicera, när inställningen borde vara att fokusera på vad skälen är emot. Konkrets nyhetsredaktör Jonas Gruvö funderar på vad det innebär att vara utgivare.

Kritiken mot Sis – Vad handlar den om?

Svidande kritik från myndigheter, organisationer och enskilda, ständiga rymningar, sexuella övergrepp, grovt våld. Det handlar om de ungdomshem, Sis-hem som Statens institutionsstyrelse driver. Nu vill regeringen att unga som begått allvarliga brott ska dömas till fängelse. Men i nuläget handlar det bara om ett 50-tal intagna, av drygt 700.

Utmaningar löser inte problemen

Det som borde kallas för problem kallas numera för utmaningar. Det innebär att vi inte har lösningar på det som borde kallas för just problem. Konkrets nyhetsredaktör Jonas Gruvö har granskat makthavarnas och mediernas nyspråk.