Fler naturkatastrofer – men färre döda

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Bara hälften av världens länder har tillgång till system som varnar för väderkatastrofer. FN har nu som mål att samtliga länder ska ha varningssystem i slutet av 2027.

Väder- och naturkatastrofer har ökat femfaldigt det senaste halvseklet, men samtidigt har antalet omkomna minskat drastiskt. Utvecklingsländer står för 90 procent av antalet döda. Det framgår av en ny rapport från FN-organet WMO, Meteorologiska världsorganisationen.

Sammanlagt orsakade katastroferna över två miljoner dödsfall under perioden 1970–2021, och de totala ekonomiska förlusterna motsvarade cirka 50 biljoner svenska kronor. Antalet dödsfall har dock mer är halverats det senaste decenniet, jämfört med perioden 1970–79, samtidigt som de ekonomiska kostnaderna åttafaldigast.

Främsta orsaken till att dödsfallen minskat är bättre varningssystem, och FN:s mål är att medborgare i alla länder ska ha tillgång till vädervarningar i slutet av 1927. I dag finns sådana system endast i hälften av jordens länder, och bristen är högst i små fattiga önationer, i utvecklingsländer och i Afrika.

– Fattiga människor är tyvärr de som är mest utsatta för väderkatastrofer, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas i ett uttalande. Som exempel tar han cyklonen Mocha, som drabbade Myanmar och Bangladesh i maj, och främst drabbade de fattigaste av de fattiga. Samtidigt dog markant färre än under tidigare lika kraftiga cykloner, främst beroende på varningssystem.

Det är stora skillnader mellan världsdelarna när det gäller antalet omkomna och orsakerna till det.

I exempelvis Afrika orsakade torka 95 procent av alla dödsfall 1970–2021 och 733 585 dödsfall rapporterades. Asien stod för 984 263 dödsfall, vilket motsvarar 47 procent antalet omkomna. Tropiska cykloner stod för en majoritet av dessa.

Europa, med cirka tio procent av världens befolkning, stod för åtta procent av alla omkomna. Majoriteten dog av värme eller köld.

Magasinet Konkret nyhetsbrev

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

FN-rapport: Israel begår folkmord i Gaza

Israel begår folkmord i Gaza. Det slås fast i en FN-rapport som publicerades på tisdagen.

Brå: Färre fall av grovt våld i skolan

Skolorna utgör den vanligaste miljön där 15-åringar utsätts för allvarligt våld. Trots detta har det skett en nedgång i antalet allvarliga våldshändelser som krävt medicinsk vård under de senaste 15 åren. I en färsk rapport från Brå framgår att både gärningsmän och offer för sådant våld ofta tillhör en utsatt grupp med ytterligare problem.

Därför utplånar Israel Gazas universitet och skolor

Israels krig mot Hamas, och mot befolkningen i Gaza, har i princip förstört det mesta av Gazas infrastruktur. Det har också förstört alla möjligheter till organiserad utbildning. Samtliga Gazas tolv universitet är helt förstörda eller svårt skadade och stängda. Detsamma gäller alla grundskolor och gymnasier. Och Israel har ett syfte med denna educide.

SVT fälls för bevakning av kriget i Gaza

Granskningsnämnden har mottagit ett stort antal anmälningar relaterade till program som behandlar Gaza-konflikten. Från 7 oktober 2023 till 19 mars har 674 anmälningar inkommit för bedömning. Av dessa har tre fällts, men alla är ännu inte granskade.