FN-rapport: Israel begår folkmord i Gaza

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Israel begår folkmord i Gaza. Det slås fast i en FN-rapport som publicerades på tisdagen.

Rapporten, som presenterades av Francesca Albanese, FN:s särskilda rapportör för de ockuperade palestinska områdena, fastslår att det finns tydliga indikationer på att Israel brutit mot tre av de fem lagar som listas under FN:s folkmordskonvention.

Israel har helt tagit avstånd från rapporten som man menar är falsk och Israel har tidigare givit Albanese inreseförbud sedan hon förnekat att Hamas attack den 7 oktober var antisemitisk.

Alla ses som terrorister

I rapporten, med titeln Anatomy of a Genocide, dras slutsatsen att Israels högerextrema regering och militär avsiktligt bryter mot krigets lagar och legitimerar folkmord på det palestinska folket. En orsak är att alla palestinier betraktas som terrorister av Israel, vilket gör dem till acceptabla måltavlor. 

Rapporten tar också upp exempel på uttalanden som tyder på att Israel vill fördriva palestinierna och ersätta dem med israeliska bosättare. 

Enligt den palestinska hälsomyndigheten har Israels 171 dagars terrorbombningar och markinvasion i Gaza dödat minst 32 333 palestinier, varav de flesta är kvinnor och barn, och sårat nästan 75 000  samt fördrivit cirka 90 procent av Gazas 2,3 miljoner människor från sina bostäder. Tusentals fler palestinier saknas och antas vara döda och begravda under rasmassorna av bombade byggnader. Sjukdom och dödlig svält, orsakad och förvärrad av Israels belägring och blockad av Gaza, sprider sig snabbt. 

Kritiken mot Israel växer

FN-rapporten är en del av den växande kritiken mot Israels krigföring. På måndagen antog FN:s säkerhetsråd en resolution om omedelbar vapenvila i Gaza.14 av rådets 15 medlemmar röstade för. USA lade ned sin röst.

En dag tidigare meddelade Israel att ingen nödhjälp till Unrwa (FN:s biståndsorganisation) skall tillåtas passera in till Gazaområdet, vilket fick mycket hård kritik, bland annat från chefen för FN:s Världshälsoorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus:
– Israels beslut betyder att människor inte kommer att överleva. Beslutet måste rivas upp, sade han i ett uttalande på FN:s hemsida.

 

KRIGETS LAGAR
Krigets lagar är den del av folkrätten som reglerar krigförande och neutrala staters uppträdande i krig och under ockupation. De innebär bland annat att:

  • Civila inte får anfallas och måste skyddas, något som världssamfundet har enats om.
  • Icke-civila som vistas bland civila  inte betyder att gruppen som helhet kan betraktas som ett legitimt mål. Civilbefolkningen får inte heller användas som så kallade mänskliga sköldar för att försvara mot anfall.
  • Sjukvårdens särskilda skyddsemblem måste respekteras och de stridande parterna måste göra vad de kan för att underlätta humanitära insatser.

Källor: NE, Röda Korset

Magasinet Konkret nyhetsbrev

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Brå: Färre fall av grovt våld i skolan

Skolorna utgör den vanligaste miljön där 15-åringar utsätts för allvarligt våld. Trots detta har det skett en nedgång i antalet allvarliga våldshändelser som krävt medicinsk vård under de senaste 15 åren. I en färsk rapport från Brå framgår att både gärningsmän och offer för sådant våld ofta tillhör en utsatt grupp med ytterligare problem.

Därför utplånar Israel Gazas universitet och skolor

Israels krig mot Hamas, och mot befolkningen i Gaza, har i princip förstört det mesta av Gazas infrastruktur. Det har också förstört alla möjligheter till organiserad utbildning. Samtliga Gazas tolv universitet är helt förstörda eller svårt skadade och stängda. Detsamma gäller alla grundskolor och gymnasier. Och Israel har ett syfte med denna educide.

SVT fälls för bevakning av kriget i Gaza

Granskningsnämnden har mottagit ett stort antal anmälningar relaterade till program som behandlar Gaza-konflikten. Från 7 oktober 2023 till 19 mars har 674 anmälningar inkommit för bedömning. Av dessa har tre fällts, men alla är ännu inte granskade.

Israel blockerar nödhjälp till Gaza

Den israeliska regeringen fortsätter att blockera humanitärt stöd till Gaza, trots protester från ICJ (Internationella domstolen i Haag) och FN. Det framgår av en ny rapport från biståndsorganisationen Oxfam.