Författaren Trygve Bångs bok utgallrad från bibliotek

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Författaren Trygve Bångs bok finns inte kvar på Malmö stadsbibliotek. Nu spekulerar några av hans läsare om utgallringen kan ha med bokens omslag att göra, detta i anknytning till utsorteringen av Lena Anderssons böcker i Göteborg.

Få har troligen missat uppståndelsen kring Lena Andersson och hennes artikel i Svenska Dagbladet. I vad som skulle vara en ”blinkning” och ett ”humoristiskt inslag” i debatten, rensade Högsbo bibliotek ut några av Lena Anderssons böcker och visade upp det på sociala medier. Gallringen och inlägget på instagram fick stor kritik och snart kom en ursäkt från Grethe Österberg, bibliotekschef på Högsbo bibliotek.

Med anknytning till Lena Anderssons böcker har spekulationer skapats kring författaren och Bombibittpristagaren Trygve Bångs bok Två kaffe, tack! som Malmö stadsbibliotek gallrat bort. Bland annat i kommentarerna under hans egna inlägg på facebook där han skriver om just detta.

– Många undrar om omslaget har betydelse i utgallringen. Det vore en skrämmande utveckling om omslaget skulle få styra om en bok finns på biblioteket eller inte, säger han.
Två kaffe, tack! är nyare än många andra av Trygve Bångs böcker som finns på biblioteket, och boken fick litteraturstöd från Statens kulturråd 2004, vilket gör Trygve Bång själv extra misstänksam.

– Varför just denna bok blivit utgallrad har jag svårt att förstå, säger han.

Trygve Bång har ställt frågor om utgallringen till stadsbibliotekets chef Torbjörn Nilsson men denne har inte velat svara. Sara Murray vid Malmö stadsbibliotek hävdar att det inte finns någon baktanke med borttagandet av boken.

– Man gör en bedömning av boken, om det är slitage eller om boken fortfarande är av relevans. Just denna boken är inte helt ny så jag tänker att den blivit utgallrad på grund av slitage, säger Sofia Murray som är chef över bibliotekarierna som sköter gallringen.

Kanske är det som Sofia Murray säger, att Två kaffe, tack! enbart var för sliten för att behålla. Oavsett är det värt att fråga sig om bibliotek, som det i Högsbo, bör ge sig in i den politiska debatten eller inte?

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Alternativmedierna du inte visste fanns

Ofta är det högerextrema sajter som nämns när begreppet alternativa medier tas upp. Men det finns många sajter som ifrågasätter etablissemang och etablerade medier utan att vara en del av extremhögern

Synen på invandring – från arbetskraft till problem

Synen på invandrare har förändrats över tid. På 1960- och 1970-talen sågs invandrare som ett problem utifrån ett klassperspektiv. Senare sågs de istället som kulturellt avvikande. Historikern Peter Bauer har i sin avhandling undersökt vad beslutsfattare, under 1900-talets andra hälft, haft för bild av invandrare.

Färre skjutningar i Malmö – Sluta skjut kan ha gett resultat

För fem år sedan infördes Sluta skjut som ett pilotprojekt i Malmö. Sedan dess har skjutningarna minskat drastiskt. Mellan 2018 och 2022 skiljer det ungefär 45 procent i antalet skjutningar. Det visar en ny rapport från Malmö universitet.

Publicister kritiserar nya mediestödet i öppet brev

“Sänk inte mångfalden i media”. I ett öppet brev från chefredaktörer och vd:ar på elva olika tidningar kritiseras det nya mediestödssystemet. Det påstås kunna bli slutet för många mindre nationella nyhetstidningar.
Mer inom