FSC-certifiering rena bluffen

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

SKOGSBRUK. Hållbarhetcertifieringen av virke som FSC står för är ofta en ren bluff. Det upptäckte Ann Engqvist när hon ville ha en certifierad likkista till sin avlidne far.

Min pappa dog. Han hade jobbat som slöjdlärare i hela sitt yrkesverksamma liv och hade en idé om att förenas med skogen i evigheten. Därför ville han kremeras i en furukista.

Men att ta fram en svindyr likkista i stavlimmat, ljust trä, slipad med P6000 sandpapper, dekorerad med snidade trähandtag, läderbeslag och sedan bränna upp den är inte förenligt med min syn på klimatsmart hållbarhet. 

Döm då om min förvåning när jag i begravningsbyråns tjocka katalog fick syn på en kista, i obehandlad furu, som visade sig vara klimatcertifierad av FSC (Forest Stewardship Council)! 

”Det innebär att kistan följer standard för skogsbruk och spårbarhet som garanterar att trävarorna kommer från skogsbruk som tar hänsyn till såväl människor som miljö.” 

Självklart valde jag denna kista till min käre far.

Går inte att spåra virket

Strax efteråt kontaktade jag FSC för att spåra produktionskedjan som ledde till min pappas kista och fick svaret att det ”inte är möjligt att spåra virket till ett specifikt bolag eller skog. FSC tittar på hur detta skulle kunna bli möjligt i framtiden. Spårbarheten handlar om att det bara är skog som är FSC-certifierat som ska komma in i systemet”.

Goddag yxskaft hade min pappa sagt. 

-Att det ska finnas är inte samma sak som att garantera att det redan finns, påpekade jag.

”Alla större skogsbolag i Sverige är FSC-certifierade (Sveaskog, SCA, Holmen, Stora Enso, Billerud etc) samt organisationer som Södra med många mindre markägare.” 

Vissa av de FSC-certifierade bolag som räknades upp har också varit kandidater till Jordens vänners årliga Greenwashpris. Stora Enso är FSC-certifierat, men har bland annat dömts för miljöbrott och brott mot mänskliga rättigheter i Brasilien.

Sveaskog påstår i sin marknadsföring att de jobbar med ett hållbart skogsbruk men anser att kalhygge är vägen till framtiden. 

SCAs är ett privat skogsbruk, certifierat enligt FSC och har ett innehav med mest skogsmark i Europa. SCA avverkar systematiskt skogar med höga naturvärden. 

Även PR-kampanjen ”Svenska skogen”, som finansierats av branschorganisationerna LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna, har varit föremål för Jordens vänners granskning. ”Svenska skogen” är ett exempel på aggressiv lobbyverksamhet. Och så vidare.

Mäktiga organisationer

Det är mäktiga organisationer som slåss om sitt FSC-märke och som gärna vill duscha grönt. Varför skramlar de inte bara ihop till en stämpel och en grön stämpeldyna på Panduro?

På FSCs hemsida, under fliken ”Varumärkesanvändning” får man veta att:
” I princip kan alla produkter som kommer från skogen bära vårt märke. Men för att få sätta FSC-märket på en produkt måste råvaran komma från en FSC-certifierad skog, samt vara spårbar hela vägen fram till färdig produkt.” 

De menar också att ett FSC-märke är ”Ett perfekt sätt att marknadsföra ert sociala ansvarstagande (…) Marknaden vill ha certifierat virke, både till pappersmassa, trävaror och byggprojekt. Företag som Tetra Pak, IKEA och Kinnarps har som mål att bli mer hållbara och efterfrågar FSC.”

Kanske är jag bitter, men den ansiktslösa ”marknaden” litar jag lika mycket på som jag litar på Gud. Antingen är virket spårbart eller inte! Antingen certifierar FSC eller så är de en PR-byrå.

Skogsägarna certifierar sig själva

Jag tog kontakt med FSC ytterligare en gång. Denna gång för att fråga hur många som är anställda hos dem för att kontrollera biologisk mångfald, värdefulla biotoper och skyddsvärda skogar.

”FSC har inga anställda som gör detta. De som har certifierad skog har anställda biologer som gör inventeringar innan varje avverkning.”

Skogsägarna certifierar sig själva?

”Om revisorerna gör bedömningen att reglerna inte följts får skogsbruket en avvikelse. Om det är en mindre avvikelse måste de åtgärda problemet inom ett år. Om det är en större måste de göra det inom tre månader…varje certifikat omprövas vart femte år, men revisorerna går igenom olika delar av standarden/reglerna varje år.” 

Hittills har inget skogsbolag blivit av med sin certifiering i Sverige trots att den funnits i cirka 30 år.

Ingen straffas

Mig veterligen kan man kalhugga stora skogsområden på en vecka eller två – så frågan är vad straffsatsen ligger på?

Det finns inget straff. Att jämföra med klimataktivister som riskerar upp till fyra års fängelse för att ha gjort ”olaga intrång” och ”saboterat egendom”, det vill säga gått ut i urskogen med en banderoll.

FSC Sverige ingår i FSC Internationals nätverk som en fristående, ideell medlemsorganisation och som säger sig arbeta för att världens skogar brukas mer hållbart. 

Men redan 2021 skrev paraplyorganisationen Earthsight om de farhågor som de såg hos FSC. ”Vi har sammanfattat rapporter som sträcker sig över tre årtionden och som har visat hur FSC:s system har misslyckats i varje större skogsregion på jorden, vid varje skede av försörjningskedjan från tropiska till tempererade och plantageskogar. Vi har hört berättelser från aktivister, visselblåsare, regeringsföreträdare och insiderns inom skogsindustrin om hur FSC misslyckas med att identifiera och åtgärda: korruption, avverkning i skyddade områden, omfattande avskogning, nonchalans av ursprungsbefolkningars rättigheter och övergrepp mot mänskliga rättigheter.”

Det är ord och inga visor det, men i Sverige har det varit i stort sett tyst om det här. Här kivas istället de stora grabbarna om vem som är mest hållbar.

Earthsight menar också att det är FSC:s slarviga kontroll av certifierade skogsbolag som är orsaken till att Greenpeace International, en av världens största miljöorganisationer, Fern och andra grupper, sagt upp sitt medlemskap i FSC. Redan 2010 lämnade Naturskyddsföreningen FSC /Sverige i protest. Så sent som i september 2023 riktade de stark kritik mot densamma.

Kvar i det som FSC /Sverige kallar ”miljökammaren” sitter numer blott Birdlife Sverige och WWF.

I den ”sociala kammaren” finns trä-, skogs- och pappersarbetarnas fackorganisationer, Svenska Samernas Riksförbund och Svenskt friluftsliv. 

Dålig bevakning i medier

Däremot hittar vi spännande giganter i den ”ekonomiska kammaren”. Drygt 30 av Sveriges största skogs-, möbel- och pappersindustrier (se ovan) samt Svenska kyrkan som äger 460 000 hektar skog. Svenska kyrkan nominerades till 2023 års greenwashpris där Jordens Vänners motivering löd: ”Tyvärr verkar en del av skapelsen inte är lika viktig att värna – den svenska skogen”. De menade att kyrkans klimatretorik inte är samstämmig med hur kyrkan hanterar sin egen skog. 

Så sant. Fan är värst när han står i predikstolen. 

Men rapporteringen i media är undermålig. Redaktionerna orkar månne inte sätta sig in i denna komplexa fråga. Det kan man förstå. För ett tag sedan högg Södra skogsägarna ner en FSC-certifierad skog med flera fridlysta och rödlistade arter – trots att miljödomstolen förbjudit avverkningen. Skogsstyrelsen struntade i sin tur i att handlägga ärendet eftersom de sedan december 2021 slutat registrera nyckelbiotoper. Varken Skogsstyrelsen eller Södra Skogsägarna ansåg att de hade ansvar för att skogen fällts. Myndigheten lade ansvaret på Södra skogsägarna, som i sin tur hävdade att skogen saknade höga naturvärden.

Från miljöorganisationer inkommer ett hundratal klagomål per år om bristande miljöhänsyn, till exempel att skyddsvärda skogar avverkas i strid med certifieringen. I en ny granskning konstaterar Naturskyddsföreningen att de stora skogsbolagen i Sverige regelbundet bryter mot FSC:s krav, utan att det ger några som helst konsekvenser för bolagen.

 – Men det är inte FSCs fel tycker Peter Roberntz, skogsexpert på WWF (som sitter i miljökammaren). 

Politikerna får skulden

Han vill inte heller peka ut rovdriftsaktörerna i eko-kammaren. Han väljer att peka ut politikerna, troligen för att de inte verkar vara representerade i någon av FSCs kamrar. ”Förutsättningarna för en trovärdig certifiering i Sverige har försvårats bland annat på grund av att politiken inte tar sitt ansvar att kartlägga var de skyddsvärda skogarna finns och bidra till att de inte avverkas (…) pengarna räcker inte till för markägare som frivilligt vill skydda skog och omkring en tredjedel av skogsbruket är inte certifierat idag. Politiken skjuter över hela ansvaret på marknaden”, säger han. 

Regeringspartierna ÄR marknaden och de älskar marknaden och tycker att marknaden kan sköta det här med koldioxid och sköra biotoper alldeles själva. Fri företagsamhet är ledorden i deras partiprogram. Marknaden ska få göra som den vill! Inga marxistiska miljötomtar ska komma här och komma.

Men trots att Skogstyrelsen blivit tandlös, hela systemet för att skydda skogarna skrotats och trots att skogsbolagen kan certifiera sig själva skriker marknadsliberalerna på Timbros nättidning Smedjan i falsett. 

Men kära pappa av jord är du kommen och av jord ska du åter varda. Skogen i evigheten är säkert certifierad på riktigt.

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Ann Engqvist
Ann Engqvist
Ann Engqvist är journalist, klimataktivist och illustratör

10 procent av svenskarna saknar lokala nyheter

Ann Engqvist läser en omskakande rapport. 10 procent av svenskarna saknar lokala nyheter.

Kläm dig inte i svängdörrarna, Danieli!

Adam Danieli på Timbro blåser med sina rapporter liv i gamla konspirationsteorier som liknar slagorden som Trumps soldater skrek när de invaderade Kapitolium, skriver Ann Engqvist.

Helgessän: Trådarna som leder till Svenskt Näringsliv

Vilken sten man än vänder på så återkommer ett antal organisationer och verksamheter med kopplingar till Svenskt Näringsliv. Det handlar om opinionsbildare, PR-konsulter, journalister, vd-ar och styrelseledamöter. Ann Engqvist granskar namnen i högerns lobbyvärld.
Föregående artikel
Nästa artikel