Tema
1176

Hållös hallucinationer håller inte

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

”Frågan är om LO ställer sig bakom folkutbytesteorin, att invandring och kriminalitet hör ihop, att välfärden skall vara till för de som fanns här redan etc.” Behrang Kianzad skriver om fackföreningsekonomen, eller deras cirkusnazist som han kallar honom, Torbjörn Hållö och hans brungrumliga tankar.

Ibland, faktiskt sällan, publiceras en text så fundamentalt förljugen att Mary McCarthys berömda citat om Lillian Hellman osökt gör sig påmint ”Vartenda ord hon skriver är en lögn, inklusive ’och’ och ’det.” Torbjörn Hållö, LO-ekonom, har skrivit en sådan text i Göteborgsposten.

En gräns som aldrig får passeras har passerats i och med Hållös Vit Makt-harang, pikant nog skriven av en som ska låtsas företräda socialism och internationell solidaritet. No Pasarán har bytts bort mot Ut med Packet. Texten hade lika gärna kunnat publiceras på Nordfront eller Samhällsnytt, vilket nog visar hur långt normalisering av rasistiska nidbilder gått, även hos LO.

Apropå gräns som aldrig får passeras, så handlar det om den så kallade folkutbytesteorin, nämligen den nazistiska och sedermera rasistiska konspirationsteorin att en ondskefull elit (judar, globalister, liberaler, muslimer…epiteten har skiftat men andemeningen bestått) mot befolkningens vilja har valt att byta bort den hederliga, blonda och blåögda befolkningen mot lägre stående, murriga typer, från Asien, Orienten, och Afrika.

Utöver den Vit makt-retorik som är fundamental för att Hållös text ska vara någorlunda begriplig (den bygger nämligen på en förförståelse om att ”den andre” är sämre än ”vi” samt en Golden Hits-kavalkad av rasistiska nidbilder), så är det huvudsakliga problemet att det som står där inte är sant. Det rör alltså inte det ovetenskapliga nonsens som kopplar just invandring till kriminalitet, bostadsbrist, dålig hälsa, sämre infrastruktur, varmare somrar och att grannens brevlåda gick sönder i natt, utan en närmast skrattretande okunskap om hur migrationspolitik och välfärdsekonomi faktiskt fungerar.

Den absolut mest relevanta frågan som bör ställas utan någon insinuation eller fördömande är nämligen hur mycket av nazistiskt och Vit makt-tankegods och hjärnspöken man kan kräka ur sig i en text utan att man för den sakens skull kan anses vara en övertygad nazist eller Vit makt-anhängare. Var går gränsen? Finns det en sådan gräns över huvud taget?

Kan man skriva en kvinnohatande text, anspela på varenda misogyna nidbild, måla upp kollektivet kvinnor som onda och förövare och kollektivet män som goda och offer, utan att man ska anses vara ett kvinnohatande svin?

Hållös text bär nämligen den ohederliga rubriken ” Sveriges befolkning har förändrats i grunden”. Temat för hans text är att under åren 2002–2022 har Sveriges befolkning förändrats till den grad att Sverige idag har högst andel ”utlandsfödda” bland länder i Väst,, där ”Få, om något, annat västland har i modern historia genomgått en sådan dramatisk förändring av sin demografi”, påstår Hållö.Som bevis nämner han andelen utrikesfödda, som på 20 år gått från ca en miljon till ca två miljoner, och där gruppen syrier idag är största gruppen.

Nedan graf från OECD visar andelen utrikesfödda i en rad länder. Sverige mycket riktigt hamnar ganska högt upp, tätt följt av länder som Österrike, Island, Irland, Belgien och Tyskland som alla noterar ca 17 procent utrikesfödda. Man får anta att alla dessa länder är länder i förfall enligt Hållös inte särskilt fördolda agenda, medan länder som Polen, Ungern och Turkiet där ynka få procent är utrikesfödda är att föredra, enligt Hållö.

https://data.oecd.org/migration/foreign-born-population.htm
https://data.oecd.org/migration/foreign-born-population.htm

Hållö skriver vidare: ”År 2002 var 1 053 000 av Sveriges befolkning födda utomlands. Tjugo år senare hade antalet fördubblats till 2 146 000 personer. Det största ursprungslandet år 2002 var Finland. Nu är det Syrien.”

Denna mening går inte förstå överhuvudtaget om man inte samtidigt har en förförståelse för att högre andel utlandsfödda är något ont, samt att det är något fuffens och hemskt med de där från ”Syrien”. Hållö bryr sig inte ens om att lägga ut texten om varför det är intressant att jämföra finländare med syrier för Sveriges del.

Nämnas bör dock att trots att andelen finländare har minskat med ca 3 000 personer per år sedan 2000 (dödsfall samt återvandring får man förmoda), så uppgår gruppens andel år 2022 till icke-obetydliga 133 083 personer, medan andelen syrier efter rekordåren 2015-2016 ökat med cirka 2 000 personer per år till att omfatta totalt 197 799 personer, men har legat tämligen stilla senaste åren.

Nedan graf visar andelen utrikesfödda efter födelseland för de största minoritetsgrupperna där just gruppen syrier numer är störst, men där vi vet att andelen är väldigt dynamiskt på grund av dels tillfälliga uppehållstillstånd, dels att många återvandrar efter några år i landet.

Graf: SCB

Hållö ondgör sig alltså över att den vanligaste icke-svenska etniska bakgrunden ändrats från Finland anno 2002 till Syrien anno 2022, där totala andelen utrikesfödda utgör ca 20% av befolkningen. För i Hållös värld behöver man inte ens redogöra varför detta är något att lyfta upp och uppröras över, för han drar en direkt linje mellan invandrare och all sköns samhällsproblem.

Eliten mot Folkets Vilja

Hållö hallucinerar vidare att (som han påstår) Sveriges befolkning har fått denna förändring nedkörd i halsen av en elit främst bestående av små, nyliberala partier som inte bara satt dagordningen för migrationspolitiken, utan även för den ekonomiska politiken, framför allt genom att öppna för arbetskraftsinvandring, där liberalisering av migrationspolitiken inte hade varit möjligt utan Svenskt Näringslivs lobbyister. Detta har då lett till, och här är det bäst att citera ordagrant:

”En släkt- och klanbaserad kriminalitet som var helt okänd för några årtionden sedan. En etnifierad arbetslöshet, där majoriteten av de arbetslösa är födda utomlands. Ett segregerat land där den övre medelklassen bosätter sig i etniskt homogena områden så som Södermalm, Lomma eller Askim.”

Hållö framhåller den klanbaserade kriminaliteten, men nämner inte det som förekommer på Östermalm och Djursholm i form av ekonomiskt fiffel som kostar landet 100 gånger mer än alla kostnader för så kallad migration och integration.

Man kan även tycka att någon som skriver en sådan text även borde känna till att det inte finns några som helst kopplingar mellan ökad invandring och ökad brottslighet. Klanbaserad kriminalitet kan man förresten läsa om i en hel del historieböcker och även i kriminalhistoriska översikter. Det har funnits ätter och släkter som härskat över hela bygder och nejder, orter och städer.

Men Hållö är inte en läsande eller intellektuellt hederlig person. Han är LO:s cirkusnazist. Vi återkommer till det begreppet längre ned.

Folkutbytesteorin – Från Vit Makt till Fox News

För att allvaret i folkutbytesteorin ska framgå för en svensk publik, så kan det nämnas att när Tucker Carlson, den mest högerextrema av Fox News alla högerextrema ankare, öppet försvarade just folkutbytesteorin i sin talkshow på Fox News, så var det också början till hans abrupta slut som i och för sig även hade helt andra, mer interna orsaker.

Tucker Carlsons försvar av folkutbytesteorin, något som Hållö närmast ordagrant upprepar i sin text, har nämligen gått från att vara en Vit Makt-fantasi i internets mörkaste hörn till att bli något som är mainstream. Hållö är alltså medvetet lögnaktig och djupt ohederlig när han påstår att:

”Av vem och när fattades beslutet att Sverige skulle fördubbla antalet invandrare?
Svaret är att beslutet aldrig har fattats. Det bara blev så. Det tillsattes aldrig någon statlig utredning. Frågan ställdes aldrig till väljarna. Politiskt maktspel i riksdagen och en (extrem) ekonomisk-liberal samhällsdiskurs tog Sverige steg för steg till dit vi är i dag.”

Här har Hållö hämtat inspiration hos just Tucker Carlson, som utvecklat den typen av ”retoriska” frågor till en egen genre, där målet är att publiken aldrig ska känna att den blir serverad något, utan snarare uppmanad att ”söka sanningen själv”. Det fenomenet är så pass intressant att det förtjänar en egen längre text, men tillbaka till Hållös rant.

Svaret på de frågor som Hållö ställer, ett svar som varje gymnasist kan uppbåda, är att det är regering och riksdag som står för den genomförda politiken. Om Hållö hade varit ärligt intresserad och i alla fall behjälpligt insatt i svensk migrationspolitik, så hade han känt till att socialdemokrater och moderater gemensamt bestämt över migrationspolitiken och effektivt stängt ute just de mindre partierna.

Som det ska framgå här nedan, så har svensk migrationspolitik alltid varit extremt kontrollerad. Det har vidare tillsatts otaliga statliga utredningar, just med syfte att undersöka huruvida invandring är tärande eller närande, hur integrationen funkar (inte alls), hur det står till med rasism och diskriminering i det här jävla landet och så vidare.

Faktiskt så har detta enorma experiment, detta förmenta folkutbyte, pågått i flera decennier, för att inte säga århundranden. Som det framgår av Andersson och Scoccos studier så uppgick antalet personer med utländsk bakgrund som har tillkommit sedan 1950 till 2,5 miljoner år 2014.

Då räknade man även in barn till utrikesfödda. Utan invandring så hade befolkningstillväxten varit ytterst svag, närmast negativ, och minskat med 0,2 miljoner personer till 7 miljoner personer. Men Hållö kanske likt Vit Makt-anhängarna tycker att lösningen ligger i ett kristet leverne med minst 5 barn per kvinna, som helst bör sköta det där med hushåll och barn, allt för Forsterlandets Fortlevnad.

Hållö låtsas vidare, och detta är ytterst allvarligt, utöver att det är en förbannad lögn, att väljarna inte blivit tillfrågade, trots att alla partier haft just frågan om migration och integration på agendan alltsedan 80-talet, med en peak i och med Ny Demokratis cirkusnazist-konster i början på 90-talet.

Det har hela tiden funnits en rad partier som velat begränsa eller förbjuda invandring. Således har befolkningen hela tiden gjort ett aktivt val, att inte rösta på dessa partier och strömningar. När befolkningen ideligen tillfrågats i olika undersökningar om attityden till migration så har det varit övervägande, närmast förkrossande, positivt.

Det handlar om attityder som successivt förändrats efter att medier och politiker började anamma en rasistisk diskurs för att värja sig mot hatmedier och hatpartier, som sprider samma slags lögner, rädsla och förvirring som alltid spridits när fascister söker rasera det som icke-fascister byggt upp under årtionden, ibland århundraden.

Vidare påstår Hållö att arbetslösheten är etnifierad. Innebär det att det är de ”etnifierade” som ska ha skulden för att svensk arbetsmarknadsintegration är närmast sämst i hela OECD?

Även detta är något som till och med en civilekonom på LO borde ha koll på. En googling bort. Det är inte de iranska läkarna, de irakiska ingenjörerna och de jugoslaviska tandläkarnas fel att de kör taxi, det är den rasistiska svenska arbetsmarknadens fel, bekräftat genom flera rapporter, som visar att systemet inte ger dem en chans.

Välfärdens beroende av den typen av arbetskraft kan man även läsa om i en hel del forskningsarbete som pågått, bland annat en populärvetenskaplig bok av Jesper Strömbäck med den upplysande titeln ”Utan Invandring stannar Sverige”.

Dessutom så framkommer det av den senaste utredningen om migration, integration och samhällskostnader, gjord av Joakim Ruist, att det inte finns något tydligt samband mellan ökad migration och försämrad integration. Det finns alltså ingen robust evidens för att färre flyktingar hade lett till ökad integration. Den som påstår att vi ska stoppa invandringen för att klara integrationen snackar alltså i nattmössan, ett sådant samband existerar inte, något som även konstateras av Jan Ekbergs studier, som visar en integrationstakt på 79,7 procent 2006 mot 80,8 procent år 2021.

Den sista delen av Hållös tre-punkts-rant är svårast att förstå. Är det invandrarna som ska skyllas för en bostadspolitik förd av just Socialdemokraterna som gjort det omöjligt för alla utan en miljon på banken när man fyller 18 att skaffa en lägenhet i landet tre största städer? Eller är det utlänningarnas fel, att vanliga Svenssons måste flytta bort från dem? ”Jag är inte nazist, men…” låter det som.

Migrationsstatistiken – Det mest effektiva vapnet mot populism

Ser man till migrationshistoriken för tidigare toppåret 1994, så kan vi notera att av totalt 78 860 beviljade uppehållstillstånd så rörde det sig om 44 875 tillstånd till flyktingar och asylsökande, samt ytterligare 13 508 beviljade uppehållstillstånd till anhöriga till flyktingar och asylsökanden, då av totalt 25 975 beviljade tillstånd för övrig anhöriginvandring.

Den övriga anhöriginvandringen utgörs av att Lars gifter sig med Phontip från Thailand eller när Klara gifter sig med sin nyfunna kärlek i Barcelona och hen därefter anhöriginvandrar till Svea Rike för att byta tapas mot surströmning.

Det är intressant att notera den starka minskningen av antalet beviljade uppehållstillstånd för flyktingar under efterföljande år, där vi noterar en närmast absurd minskning från ca 44 000 under 1994 till en rännil på ca 6 000 under år 1995, vidare ner till ca 5 000 under 1996, för att ligga hyfsat stabilt runt ca 7 000 beviljade uppehållstillstånd för flyktingar och asylsökande mellan 1997–2005, därtill cirka 3 000 beviljade tillstånd till anhöriginvandrare till flyktingar och asylsökanden under samma period.

Detta innebär att under 1997–2005 beviljades cirka 10 000 uppehållstillstånd till flyktingar, asylsökande och deras anhöriga. Det är alltså vad som utgör ”massinvandring”. Det är vad som utgör ”ett stort experiment”. Noteras bör att varje år flyttar ca 40 000 personer till Stockholm. Det ska även nämnas att varje år utvandrar ca 50 000 personer från Sverige, varav många före detta flyktingar och tidigare skyddsbehövande av olika slag.

Det vill säga, Sveriges befolkning hade minskat med en halv miljon personer i arbetsför ålder på en tio-årsperiod. Att Sverige just nu har en befolkningsandel födda utomlands uppgående till knappt 20% är även villkorad mot att många har tillfälliga uppehållstillstånd samt att många lämnar efter några år här i landet.

Nästa toppår inträffar runt 2006 i efterdyningarna av de folkrättsvidriga krigen mot Irak och Afghanistan under tidigare år. Här kan vi notera en totalsiffra för beviljade uppehållstillstånd på 86 436 tillstånd, varav endast 25 096 tillstånd är att hänföra till flyktingar och asylsökanden, därtill 3 799 beviljade tillstånd för anhöriga till flyktingar (av totalt 26 668 beviljade tillstånd för anhöriginvandring). Därefter sjunker beviljade uppehållstillstånd åter rejält, från ca 25 000 under år 2006 till ca 18 000 under 2007 och till ca 12 000 under 2008-2011, för att öka till 17 000 för år 2012 varpå vi åter noterar en ökande trend.

Samma år, 2006, så börjar arbetskraftsinvandringen öka rejält, från 6 257 det året till 29 626 för år 2012 till 43 250 under 2019, vilket då motsvarade 36,7 procent av totala antalet beviljade uppehållstillstånd det året (117 776). Det kan vara värt att påminna att antal beviljade uppehållstillstånd för flyktingar och motsvarande låg på 17 365 personer för ett helt år, därtill 7 362 anhöriga till flyktingar. Trenden rörande arbetskraftsinvandringens del av totalt beviljade uppehållstillstånd har hållit i sig sedan år 2009, där arbetskraftsinvandring alltid utgjort cirka en tredjedel av totalt beviljade uppehållstillstånd.

En restriktiv migrationspolitik

Samtidigt kan man skönja en annan trend, nämligen en restriktiv migrationspolitik där toppåret med förljuget tal om så kallad systemkollaps började år 2016, med toppnoteringen 71 520 beviljade uppehållstillstånd för flyktingar (av totalt 150 989 beviljade uppehållstillstånd), därtill 15 149 anhöriga till flyktingar (av totalt 38 878 beviljade tillstånd för anhöriginvandring).

Därefter sjunker beviljade uppehållstillstånd till flyktingar år för år, där antalet beviljade uppehållstillstånd radikalt halveras från ca 71 000 till ca 36 000 för år 2017, vidare till ca 25 000 för år 2018, vidare minskning till ca 17 000 för 2019 och till en minsta nivå sedan år 2005 för år 2022, nämligen endast ca 10 000 beviljade uppehållstillstånd för flyktingar, av totalt ca 88 000 beviljade uppehållstillstånd.

De övriga ca 70 000 beviljade uppehållstillstånden rör anhöriginvandring (totalt ca 29 000 tillstånd, varav ca 5000 hänförliga till flyktingar), arbetsmarknadstillstånd (ca 32 000) samt övrigt EES och gäststuderande etc. Det vill säga av totalt antal beviljade uppehållstillstånd på cirka 88 000 så berörde endast cirka 15 000 flyktingar och asylsökanden.

Den som letar efter spår av ”massinvandring” eller ”okontrollerad invandring” får leta länge för att kunna hitta uns av bevis för ett så ihåligt påstående.

Vidare, är det något migrationsforskning kunnat klarlägga så är det detta faktum att nysvenskar oftare återfinns i lågbetalda yrken inom vård, skola och omsorg. Det är där du hittar syrier, irakier, afghaner, somalier och många andra, i alla fall till en början, innan de har kunnat utbilda sig vidare, eller skaffa nätverk för att få bättre betalda jobb i andra branscher.

Hur den av Hållö omhuldade välfärden för “svenskar” hade sett ut utan den ständiga tillgång till arbetskraft med annan etnisk bakgrund än svensk under den perioden behöver man inte ens ha gymnasieexamen för att inse. Antagligen så hade Hållö själv inte fått någon chans att läsa vidare på högskola (det är ju lite si och så med hans läs- och analytiska förmåga, för att uttrycka saken milt), utan den platsen på Handels hade kapats av en iranier, av en syrian, av en kurd, av en serb, som alltid kämpar dubbelt så mycket som alla hål(l)ögda. Helt enkelt då i vart fall vissa grupper av utlandsfödda läser vidare i betydligt högre grad på högskola än etniska svenskar.

Migrationen och dess kostnader – Ett lustspel

Redan år 2002, och innan det ”Stora Experimentet”, så menade en viss universitetslektor Lars Jansson i Göteborg att invandring kostade redan då landet 267 (!!!) miljarder per år. Och då var det alltså 50 procent mindre invandrare i landet än det är nu, så kostnaden för invandring idag torde vara hiskeliga 534 miljarder kronor. Per år!

Andra som Jan Ekberg, Joakim Ruist men även Aldén och Hammarstedts har kommit fram till en kostnad på motsvarande 1 procent av BNP, samma siffra som även återfinns i andra internationella studier. Beräkningarna lider dock alla av det som alla nationalekonomiska beräkningar och hela fältet nationalekonomi lider av, nämligen antaganden.

Till exempel antas det hos alla att kostnader är högre på grund av att migranter är mer brottsbenägna än etniska svenskar, men den skillnaden i brottstäthet är bara några ynka procent. Vidare så är de flesta som migrerar i en arbetsför ålder, det vill säga inte bebisar eller pensionärer, vilket innebär att Sveriges kostnader från BB till att de har fått utbildning och sitt första arbete landar på ungefär 2-3 miljoner kronor.

De flesta migranter lever också kortare tid än svenskar, jobbar på låglöneyrken (annars hade du och jag behövt göra det, någon måste göra jobbet, nämligen) och är generellt extremt mycket sämre än den etniska befolkningen på att skatteplanera. Den sista detaljen är nog så intressant, eftersom skatteflykten kostar Sverige cirka 100 gånger mer varje år än alla kostnader hänförliga till migration.

Ovan är dock inget som hindrar partiet som just startades av riktiga nazister, alltså inga cirkusnazister som Hållö, att anno 2022 hävda att invandringen skulle kosta landet 130 miljarder kronor (ned från 276 miljarder år 2002, alltså), men där man just bygger på lösa antaganden som inte håller måttet när det jämförs med andra studier. Till exempel fann norska ekonomen Kjetil Storesletten redan 1996 att det inte fanns någon nettoförlust, utan snarare en nettovinst per invandrare uppgående till 335 700 kr, förutsatt vissa åldersintervall.

En annan OECD rapport anno 2013 visade även på en plusaffär för Sverige, samma resultat bekräftas även i andra studier, vilket en genomgång gjord år 2015 visar.

Tillbaka till Hållös efterlysning av en ”rejäl utredning”… Ja, det var ju faktiskt så länge sedan, 2018 under den S-ledda regeringen, som Joakim Ruist gjorde sin utredning som kom fram till att invandrare oftare än svenskar arbetar i låglöneyrken samt att nivån av migration inte har något som helst samband med integrationen.

I vart fall kunde inte ekonomiska argument användas för att begränsa migrationen, är hans huvudsakliga slutsats, för alla och envar som orkat läsa hela utredningen.

En slutsats som inte gillades av någon här i landet boende medborgare, varför Joakim Ruist har valt att helt och hållet sluta med forskning och debatt om migration, som man kan läsa på hans blogg, eftersom han, likt andra forskare, känner att det inte är någon idé att bidra med kunskap i en debatt med folk som just hatar kunskap för att kunna bevara fördomsfulla positioner. Hans slutkläm är dock värt att citera mer ingående:

” Vi har gång på gång varit ett lysande föredöme, som har visat resten av Europa vad bra det gick både att släppa in arbetare från Polen och flyktingar från Syrien. Vi har visat att en massa påståenden om att det ena och det andra skulle leda till katastrof är falska. Det är också därför så många vill måla upp falska nidbilder av oss. Det talas ofta om att Sverige står ut och det finns en massa fantastiska analyser av hur. Men jag tycker att det räcker långt med ett ord för att fånga alltihop: osjälviskhet”

Som även Ruist påpekade i en debattartikel på Svenska Dagbladet just apropå den mediala och politiska lögnaktigheten i migrationsdebatten, så har svensk migrationspolitik aldrig varit ”okontrollerad” och vi har alltid haft så kallade volymmål, om än tyst och outtalat, vilket ju framgår med all önskvärd tydlighet om man ser på Migrationsverkets statistik över beviljade uppehållstånd 1980 – 2020.

Hvad Hvilja LO och Socialdemokraterna?

Om vi nu bortser från den allestädes närvarande Vit makt- och undergångsretoriken som Hållös text oundvikligen är beroende av för att bli någorlunda meningsfull, och istället frågar, som en annan Axel Rylander, Vad vill Hållö? Jo, han vill att en ”rejäl utredning” ska tillsättas, under finansdepartementet, för att ”belysa vad Sverige ska göra för att se till att de senaste två årtiondens invandring blir så bra som möjligt. För dem som kommit, men också för dem som redan bodde i vårt land.”

Mer Vit makt-anstruket än så kan man inte uttrycka sin vision, alltså en politik ”för dem”, och en politik ”för oss”, eftersom, och det vet man ju, eller Hållö verkar veta, det är skillnad på folk och folk.

Därför ska den finanspolitiska och ekonomiska politiken ”etnifieras”. Eftersom frågan om migration, integration och samhällskostnader hänförliga till båda liksom aldrig fått en ”rejäl utredning”. Bara så där ett tjugotal i modern tid, just sedan år 2000. Men Hållös läskunskaper är det lite si och så med, som vi har konstaterat.

Allt ovan leder till den oundvikliga slutsatsen att Hållö i allt väsentligt måste anses åtminstone vara en cirkusnazist. Hans text, om LO-ledningen ställer sig bakom den, har en enda logisk slutsats. Nämligen att samtliga personer med icke-etniskt ursprung genast bör söka utträde ut ur LO och Socialdemokraterna. Hållö efterlyser en politik för ”dem”, en politik ”för oss som var här före dem”.

När var detta ”före”? Vilka ska ut? De som kom efter 2015? De som kom efter 1995? Efter 1985? Efter 1975? Hur gammal är Hållö och hur länge har han funnits, förresten? Kanske kan man dra gränsen vid när hans snillrika huvud stötte sig ut ur sin mammas sköte?

Men, du undrar nu kanske ”vad är en cirkusnazist?” Det är just precis vad det låter som, men kan vara något annat, också. Alltså en nazist som lajvar cirkusartist, eller en cirkusartist som lajvar nazist, eller så är det just en äkta nazist som är övertygad cirkusartist, eller en äkta cirkusartist som är övertygad nazist. Snurrigt? Absolut, prova det på en enhjuling för extra snurr.

Frågan som denna text söker svar på är således om och varför Hållö lajvar nazist, om han nu inte är det, fast hans tidigare skriverier i ämnet snarare gör det svårare än lättare att förstå att han återfinns på LO. De pliktskyldiga raderna om ”nyliberal ekonomisk politik” ändrar inte textens Vit Makt karaktär, inte heller att den är byggd på lögner samt rasistiska nidbilder av den andre.

Frågan är även om LO ställer sig bakom folkutbytesteorin, att invandring och kriminalitet hör ihop, att välfärden skall vara till ”för de som fanns här redan” etc. Men tills dessa frågor är avgjorda genom en längre och djupare utredning, så kan det i vart fall konstateras att Torbjörn Hållö är en cirkusnazist.

Magasinet Konkret nyhetsbrev

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Veckans Knutson: Vad fan får vi för pengarna SVT?

"Har vi efter all den här bevakningen lärt oss något konkret om vilken politik partiet står för?" Denna vecka undrar vi varför två charlataner, förvisso med många följare i sociala medier, får så står uppmärksamhet i de etablerade medierna. Och framförallt hur det kommer sig att Svt kablar ut youtubetrollet Henrik Jönssons PR-inslag om den så kallade Folklistan.

Myten om 2 miljoner uppehållstillstånd till flyktingar

KONKRET GRANSKNING. En vanlig missuppfattning är att migrationspolitiken har varit för generös i landet, eller att migrationen har varit ”okontrollerad”.

Parabol – Om du vill höra bruset

Nätmagasinet Parabol kokar soppa på en spik i sitt försök till analys och fördjupning när det gäller Palmemordet. Konkrets vd Behrang Kianzad är inte imponerad.

Helgessän: En åsna till minister

”Vi har en finansminister som rider på en åsna åtföljd av en hord zombier till ekonomijournalister,” skriver Behrang Kianzad. Här förklarar han hur illa det är ställt. Vi har kort sagt att göra med en åsna till minister.