Här är länderna där män bestämmer om kvinnor får resa

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

I flera länder i Nordafrika och Mellanöstern är kvinnor fortsatt begränsade vad gäller att lämna hemmet och landet utan en manlig förmyndares tillstånd. Det visar en ny rapport som granskat 20 länders lagstiftning. 

Alla har rätt att resa vart som helst inom sitt land och att själva välja var de vill bo. Alla har rätt att lämna varje land, också sitt eget, och de har alltid rätt att återvända till sitt eget land.

Det fastslås i artikel 13 av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Men i en av Human Rights Watch publicerad rapport framgår hur både gamla och nya lagar fortfarande begränsar kvinnors rätt resa, både inrikes och utrikes. I flera av de 20 länder i Mellanöstern och Nordafrika som rapporten granskat krävs tillstånd från en manlig förmyndare, alltså en far, bror eller make, för att få resa. 

Vissa av dessa lagar är också relativt nya. De reserestriktioner Hamas infört i det palestinska området Gaza började gälla så sent som i februari 2021. Ytterligare en variabel som påverkar kvinnors rörelsefrihet är de lokala väpnade religiösa grupper som i många fall infört egna lagar. I de delar av Syrien och Jemen som kontrolleras av lokala beväpnade grupper krävs att kvinnor vid resor måste åtföljas av det som inom islam kallas mahram, alltså en make eller annan nära manlig släkting. 

Nu kräver Human rights watch att alla regeringar i Mellanöstern och Nordafrika avskaffar alla diskriminerande begränsningar för kvinnors rörelsefrihet, inklusive alla regler om manlig förmyndarskap.

Begränsningar av kvinnors rörelsefrihet – land för land 

Algeriet

Kvinnor över 19 år kan liksom män fritt resa utomlands utan förmyndares tillstånd. För män och kvinnor under 18 år krävs förmyndares tillstånd, även om resan sker tillsammans med någon vuxen.

Irak 

Enligt lag behöver gifta irakiska kvinnor inte tillstånd från sina män för att resa ensamma och de kan inte beläggas med reseförbud av männen. Däremot har Kurdistans regionala regering (KRG), som kontrollerar norra delen av landet, rapporterat att tjänstemän vid flygplatser eller gränskontroller ändå kan hindra kvinnor från att resa. 

Iran

För att få resa utomlands som gift kvinna i Iran måste mannen godkänna passansökan. Enligt Irans passlag kan den man som givit sin fru tillåtelse att resa ändra sig och hindra henne från att resa också efter att hon fått ett pass. Enbart fäder kan ansöka om pass till barn. 

Israel 

Enligt landets religiösa samfund förlorar en kvinna rätt till underhållsbidrag från sin make när hon lämnar hemmet och vägrar att bo med sin man utan en anledning som de religiösa domstolarna anser vara legitima. Däremot kan kvinnor resa fritt, ansöka om pass och lämna landet. 

Jemen

Rent juridiskt behöver jemenitiska kvinnor en manlig förmyndares tillstånd att resa utomlands, däremot kan de gripas om deras män önskar så. Sedan augusti 2022 är kvinnor förbjudna att göra resan från områden som kontrolleras av Huthi-rebellerna, till områden som kontrolleras av den jemenitiska regeringen, utan manligt tillstånd. 

Jordanien

Kvinnor får resa från landet. Däremot riskerar kvinnor gripas för att ha lämnat sitt hem utan tillstånd.

Oman

En kvinna kan mista bidrag om hon vägrar att flytta bo i mannens hem, om hon lämnar hemmet, hindrar sin man från att komma in i eller vägrar att resa med sin man.

Palestina

Kvinnor på Västbanken eller Gaza har ingen juridisk skyldighet att ha en manlig förmyndares tillstånd att resa utomlands, däremot frågar terrorstämplade Hamas gränspolis i praktiken kvinnor om de har fått tillstånd att resa utomlands. I Gaza meddelande palestinska Supreme Judicial Council, som styrs av Hamas, att en manlig förmyndare kan ansöka om att förhindra en ogift kvinna från att resa. Det finns också svårigheter för kvinnor vad gäller att lämna hemmet då palestinska kvinnor kan förlora rätt till betalt underhåll från sin man om hon inte lyder honom.

Qatar

Landets regler kräver att ogifta qatariska kvinnor under 25 år skaffar ett utresetillstånd från sin manliga förmyndare för att resa utomlands. Män kan när som helst avbryta ett utresetillstånd genom att använda en mobilapp. 

Saudiarabien

2018 tillät Saudiarabien, efter decennier av påtryckningar och aktivism, kvinnor att köra bil, men andra restriktioner kvarstår. För kvinnor under 21 krävs resetillstånd av sina vårdnadshavare för att åka utomlands, något som nekas i större utsträckning än för män under 21. Förmyndaren kan avbryta tillstånd för sina anhörigas resor med hjälp av en mobilapp.

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Alexander Bards åtta partibyten

Edvin Grans har gjort en bild som pedagogiskt åskådliggör Alexander Bards många partibyten.

Sveriges tio största politiska Youtubare

Magasinet Konkret kartlägger vilka politiska konton på Youtube som lyckas bäst med att nå en stor publik, sett till antalet prenumeranter.

De styr opinionen utanför X och Facebook

De unga ratar Facebook och X, före detta Twitter. Magasinet Konkret kartlägger vilka politiska konton på Tiktok och Instagram som lyckas bäst med att nå en stor publik.

Visitationszoner skapar ett övervakningssamhälle

VISITATIONSZONER. Om vi inte lyckas hindra Tidöregeringens ständiga stiftande av repressiva lagar kommer vi snart att leva i ett militariserat övervakningssamhälle som lätt överskrider den Orwellianska dystopin av ett samhälle. Det skriver professor Masoud Kamali.
Mer inom