Helgessän: Israel kommer undan med folkmord

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Så länge vi har en världsordning som leds av USA och dess allierade kommer Israels ledare aldrig att ställas till svars för folkmord på palestinier. Det skriver Masoud Kamali.

Kirurgen och debattören Neerunjun Gopee skriver i artikeln “Weapons of Mind and Mass Destruction”, att “Om du säger emot officiell propaganda, är du mot staten även om du har röstat för att välja dem och om du punkterar massmedias propaganda, är du mot ’oss’ och en av dem/de andra”.

Han menar att officiell propaganda ofta är framgångsrik eftersom majoriteten föredrar bekväma berättelser framför obekväma sanningar. Detta bevittnar vi dagligen i massmedias rapportering av Israels krig mot palestinier och den svenska och andra västliga regeringars passiva och aktiva stöd till Israel. 

Israels krig mot och folkmord på palestinier kommer att fortsätta så länge USA och andra västländer står bakom denna terroriststat. När Joe Biden  säger att ”jag är en sionist” och ”ger mitt ovillkorliga stöd till Israel” ger han Israel fria händer till fortsatt folkmord på palestinier. Israel kommer som många gånger förr att med stöd av USA och dess allierade att strunta i internationella konventioner, FN:s stadgar och resolutioner och internationella organs fördömanden.

Rasistideologi

Kriget i Gaza och på Västbanken är inget krig mellan Israel och Hamas som majoriteten av massmedier och politiska ledare försöker framhäva. Det koloniala kriget mot palestinier har pågått sedan 1948 när beväpnade sionistiska terroristgrupper tog sig till Palestina och började sitt koloniala korståg för att döda och fördriva palestinier från sina hem och omvandla dem till eviga flyktingar eller koloniserade folk. Sionismen är en rasistisk ideologi och staten Israel en kolonial apartheidstat som inte vill ha fred och samexistens med palestinier. När Netanyahu som statsminister framställer palestinierna som amalekiterna som måste utplånas med alla till buds stående medel och när en minister i hans högerregering säger att palestinierna i Gaza ska atombombas är detta uttryck för den sionistiska rasistideologin. 

Filosofen Baruch Spinoza skrev redan 1670 att ”Peace is not an absence of war, it is a virtue, a state of mind, a disposition for benevolence, confidence, justice.” Med andra ord, utan rättvisa är ingen fred möjlig och som Michel Foucault säger en sådan fred blir krig med andra medel. 

Det som förvånar mer är talet om ”internationell rätt” som en del debattörer tror kommer att bita på apartheidstaten Israel. Israel har aldrig hållits ansvarig för brott mot internationell rätt eller andra internationella konventioner som mänskliga rättigheter eller barnkonventionen. Detta har sin grund i att Israel betraktas av västländer som vän och en del av ”oss”.

En kort tillbakablick på hur denna ”internationella rätt” användes mot Israels västliga stödstater som USA, Storbritannien och Frankrike i deras långa meriter av brott mot mänskligheten, internationell rätt och andra internationella konventioner visar tydligt att internationell rätt används enbart selektivt för att lagföra de politiska ledare som västländer vill förgöra eller straffa. USA:s brott mot internationell rätt i Vietnam, Afghanistan, Irak, Syrien Latinamerika och Storbritanniens och Frankrikes långvariga brott i sina kolonier runt om i världen och dessa länders roll i militärkupper, mord och förtryck av hundramiljontals människor i världen har aldrig blivit föremål för internationell rättskipning.

Dessa imperialistiska, nykoloniala och koloniala makter ser internationell rätt och andra internationella bestämmelser som damoklessvärd hängande över dem som inte böjer sig för dessa staters vilja och genom ”svärdets logik” använder sin militära och ekonomiska makt för att garantera deras globala herravälde. Västländer stödjer Israels apartheid och folkmord eftersom dessa handlingar ligger i linje med dessa länders regionala och globala intressen. 

Skurkstaten Storbritannien

Forskaren Mark Curtis kallar i sin bok Web of Deceit: Britain’s Real Role in the World kolonialstaten Storbritannien för ”The Outlaw State” och en av västvärldens mest skyldiga för brott mot mänskligheten och internationell rätt, vilket innebär att Storbritannien kan ställa sig över all internationell lag och bestämmelser. Han skriver att för  ”violating international law has become as British as afternoon tea”.

Detsamma gäller för alla andra västliga länder eftersom dessa länder följer principen ”min fiendens fiende är min vän” och att ”den som inte är med oss är mot oss”. Som Curtis skriver – dessa länder stödjer stater som begår långt mer allvarliga brott än Al Qaida. Därför måste USA:s och den Europeiska unionens aktiva stöd till terroriststaten Israels folkmord på och etnisk rensning av palestinier förstås mot denna bakgrund. 

Det är ingen överdrift att konstatera att demokrati, som en gång i tiden skulle leda till frihet och välstånd för folket i Europa och övriga världen, används idag för att legitimera en orättvis krigisk och rasistisk världsordning. Men om samma demokratiska mekanismer leder till att politiska ledare som inte följer västländernas intressen och direktiv väljs till makten blir demokratin farlig och måste omkullkastas.

Den moderna historien är full av exempel på demokratiskt valda politiska ledare som Mohammad Mossadeq i Iran (störtad 1953), Adnan Menderes i Turkiet (störtad och mördad 1960), Salvador Allende i Chile (störtad och mördad 1973) som inte sågs av västländer som ”vänner” och eliminerades med imperialistiska militära kupper.

Såväl demokrati som  diktatur är bra och försvarbart så länge det gynnar imperialistiska makters intressen. Därför var och är de värsta diktaturregimerna som Pinochets Chile, Suhartos Indonesien, shahens Iran, Saudiarabien och många andra av dagens kriminella regimer i världen västländers vänner och allierade. Men hur legitimeras dessa kriminella och dödsbringande aktiviteter som närmast kan definieras som brott mot mänskligheten?

Detta sker genom användandet av propaganda som ”The weapon of mass destruction of mind”. Mark Curtis skriver att den politiska propagandan genom sin kontroll över media aldrig förr använts så extraordinärt för att sprida lögner. Dessa mediala lögner utgör ”a web of deciet” som kan översättas som en väv av lögner och bedrägerier. Han menar att en sådan propaganda som överskrider alla gränser för anständighet och sanningsenlighet syftar till att legitimera västländers villkorslösa stöd till Israels brott och folkmord genom att framställa palestinier som aggressiva och israeler som offer; en förvrängd verklighet à la George Orwells 1984

Tittytainment

Makten får majoriteten av befolkningen att acceptera en förvrängd verklighet genom bland annat ”Tittytainment” och ”Governmentalisering”. Den nyliberala amerikanska säkerhetsrådgivaren i Jimmy Carters regering, Zbigniew Brzezinski, myntade begreppet ”Tittytainment” som han 1995 presenterade vid en konferens som ägde rum på Fairmont Hotel i San Francisco i vilken många världsledare som George Bush, Margaret Thatcher, Michail Gorbatjov, Vaclav Havel och ”frälsaren” Bill Gates deltog. Målet för konferensen var att diskutera ohållbarheten av att världens befolkning har delats i 80 procent fattiga och 20 procent rika.

Nyliberaler som naturligtvis inte ville bekämpa denna tudelning lyssnade på Brzezinski som föreslog begreppet Tittytainment som ett sätt att få de 80 procenten att acceptera de privilegier som dessa 20 procent rika har. För att kontrollera majoritetens frustrationer och eventuella uppror menade Brzezinski att detta var möjligt genom Tittytainmentpolicyn som han jämförde med amning av barn som får dem att sova och bli lugna. Han menade att vi ska engagera de 80 procenten i spel, internet, underhållning som gör att de ger upp konkurrensen  med de rika 20 procenten om rikedomar, resurser och makt, och inte heller gör motstånd eller protesterar. 

Detta är en verklighet idag även i Sverige där majoriteten av befolkningen inte ser skogen för alla träd och ser vardagen genom nyliberala mediers och politikers ögon. Att majoriteten inte reagerar på Sveriges stöd till folkmordet i Palestina och att många fler sökte till dokusåpor som Idol och Paradise Hotel än till lärarhögskolan illustrerar detta.

Den franske filosofen Michel Foucault förklarar denna ”mass destruction of mind” med begreppet governmentality vilket förenklat innebär statens tekniker för att regera över medborgarnas mentala strukturer och tänkande. Utbildning, massmedia och ett system av morot och piska används effektivt för att tvinga  publiken att se och tro på vad staten och medierna vill. Governmentalisering bidrar till att apartheidregimen Israel får fria händer att utföra folkmord på palestinier och fortsätta med sin ockupation genom att västländers regeringar har lyckats få publiken att tro att palestinierna är ”aggressiva och terrorister” och israelerna ”demokrater och offer”. 

Mot denna bakgrund måste vi inse att Israels fascistiska ledare aldrig kommer att ställas inför internationella brottsdomstolen så länge vi har en världsordning som leds av USA och dess västliga allierade och befolkningar som är governmentaliserade. Det som dock kan förändra detta imperialistiska och koloniala folkmord på palestinier är de stora demonstrationer av icke-governmentaliserat folk. Vi har sett modiga människor, inklusive anti-sionistiska troende judar, som trots västländernas klara ställningstagande mot dessa protester och hot om repressalier går i demonstrationstågen och kräver stopp på folkmordet. Må de lyckas innan det är för sent. 

   

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Masoud Kamali
Masoud Kamali
Masoud Kamali är professor i sociologi samt f.d. regeringens utredare.

Helgessän: Rasismen stärker sitt grepp om Sverige

Föräldrars kritik och demonstrationer mot socialtjänstens godtyckliga agerande i omhändertagande av barn med invandrarbakgrund kategoriseras nästan som en terroristhandling, skriver Masoud Kamali.

Socialdemokraternas vandring mot nyliberalism

Socialdemokraterna är ett parti som sedan 1990-talets början varit en aktör i nyliberaliseringen av landet med bland annat försämring av socialförsäkringssystemet, ohämmade privatiseringar och förändringar av skattesystemet till de rikas fördel, skriver Masoud Kamali.

Därför stödjer regimer i väst Israels folkmord

Den moderna västliga rasismen visar sitt rätta ansikte genom aktivt stöd till Israels folkmord på palestinier. Det skriver Masoud Kamali med anledning av en FN-rapport om Israels krigföring i Gaza.

Helgessän: Ohederlig rapport om heder

Masoud Kamali ifrågasätter Malmö stads rapport om hedersrelaterat våld som han menar är ovetenskaplig och innehåller lösryckta påståenden.