Helgessän: Migrationsministerns ohederliga politik 

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

RASISM. ”Migtrationsministern Malmer Stenergard och hela Tidöregeringen verkar se sin yttersta uppgift i att förstärka stigmatiseringen av personer och grupper med invandrarbakgrund,” skriver Masoud Kamali.

Tidöregeringens migrationsminister, Maria Malmer Stenergard, propagerar ständigt för ”en ny och stramare migrationspolitik” som ett sätt att ”ta ansvar för Sverige”. Detta har blivit ett mantra i den nya rasistiska politiska diskursen.

Malmer Stenergard använder sig av alla möjliga kanaler, som riksdagens talarstol, SVT, SR, dags- och kvällstidningar och sociala medier som X och Facebook, för att propagera Tidöregeringens (läs SD:s) migrationspolitik.

Migrationsministerns skriverier på X (f d Twitter)

Malmer Stenergard skriver på plattformen X, f d Twitter, (23-10-30) att: ”Målet med integrationspolitiken som regeringen genomför är en restriktiv politik som minskar invandringen under lång tid framöver, och därmed skapar förutsättningar för att vända utvecklingen med misslyckad integration”. Hon som representerar ett parti som under Reinfeldts regering uppmuntrade folk att ”öppna sina hjärtan” för människor i behov av skydd vill nu enligt SD:s Tidödirektiv bedriva en restriktiv politik under lång tid framöver. En sådan politik är inte bara inhuman, och strider mot Genèvekonventionen, utan torgförs också med falska premisser.

Malmer Stenergard menar att ”den misslyckade integrationen” beror på ökad migration. Detta är rent nonsens. Internationella erfarenheter och forskning visar tydligt att etnisk integration hänger starkt ihop med mottagarländernas strukturella och institutionella möjligheter att underlätta eller förhindra nyanländas integration i samhället.

Det är långt ifrån sant att de länder som tar emot ett mindre antal migranter (som Finland) har lyckats bättre med integrationen än de länder som har tagit emot betydligt fler migranter (som USA, Kanada, Australien och även England). I de länder där problemet med strukturell diskriminering och rasism har uppmärksammats och motarbetats har integrationen varit mer framgångsrik.

Migrationsministern saknar kunskap om integration

Dessutom saknar Maria Malmer Stenergard kunskap om integration som i princip ingenting har att göra med ”etnisk integration” utan är en politik som förs av nationalstaten för att skapa social sammanhållning i ett samhälle som präglas av ökad mångfald.

Maria Malmer Stenergard och hennes Tidökollegor saknar kunskap om att begreppet mångfald inte initialt hade att göra med ”kulturell” eller ”etnisk” mångfald utan som en företeelse som växer fram i moderna samhällen baserad på ökad arbetsdelning, religionens tillbakagång och normernas diversifiering.

Klassiska samhällsvetare som Abd al-Rahman, Ibn Khaldun, Adam Smith, Auguste Comte, Herbert Spencer, Saint Simon, Ferdinand Tönnies, Karl Marx, Emile Durkheim och Max Weber har alla diskuterat detta.

Vikten av social sammanhållning

Sociologen och statsvetaren, Ibn Khaldun, introducerade begreppet Asabiya som kan tolkas som social sammanhållning och integration redan på 1350-talet som en viktig uppgift för staten i syfte att skapa sammanhållning mellan stora befolkningsgrupper som präglas av religiös, nationell och kulturell olikhet och mångfald.

Denna insikt fick dock vänta många sekel på att få genomslag i det moderna Europa som såg homogeniteten i befolkningen försvinna och religiös, politisk och socioekonomisk mångfald och olikhet växa fram. Detta som ett resultat av moderniseringsprocesser.

Debatten om ”hur ett samhälle är möjligt” har lett till framväxten av socialpolitik och dess relaterade socialförsäkringssystem för att skapa social sammanhållning eller vad som idag kallas integration. Alltså, socialpolitiken och åtgärderna för integration hade ingenting att göra med migranter, åtminstone inte med internationell migration utan i mindre utsträckning inkluderade den även internmigration från landsbygden till städerna.

Det politiska etablissemanget struntar i kunskaper

Dessa grundläggande kunskaper väljs bort av våra vit-tvättade och eurocentriska institutioner för utbildning där Malmer Stenergard har utbildats. Den statliga ”Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering” har visat i sina 14 rapporter på integrationens institutionella och strukturella hinder i Sverige men det politiska etablissemanget som har till uppgift att reproducera samhällets institutionella och strukturella sammanhang har struntat i dessa kunskaper.

Migrationsministerns rasistiska politik

Maria Malmer Stenergards tid som minister har präglats av rasistisk politik och uttalanden som visar på hennes ideologiska hemvist. Hon tillsatte bland annat en ny utredning som syftar till att dra in migranters uppehållstillstånd. Hon skriver på X (2023-11-23):

”Regeringen har fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att se över förutsättningarna att kunna avlägsna utlänningar ur landet på grund av brister i deras levnadssätt och att kunna återkalla uppehållstillstånd även av andra skäl.”

SD: hjärtefrågor genomförs av Tidöregeringen

Detta är som bekant en av SD:s rasistiska hjärtefrågor som nu genomförs av Tidöregeringen. Själva ordvalet att ”avlägsna utlänningar ur landet” säger mycket om Malmer Stenergard och regeringens människosyn.

Vad betyder ”vandel”?

Maria Malmer Stenergard går ännu längre och vill även dra in medborgarskapet för dem som inte har god vandel och inte respekterar ”svenska grundvärderingar”. Men vad är dessa ”svenska grundvärderingar” och ”hederligt levnadssätt” som klumpats ihop i begreppet ”vandel”? Malmer Stenergard förklarar (SvD, 23-11-2):  ”Missbruk, stora skulder, nära kontakter med kriminella gäng och oärlig försörjning kan bli skäl för utvisning.” Tänk för ett ögonblick om detta krav på ”hederligt levnadssätt” skulle tillämpas på ”vanliga svenskar”, då skulle vi bevittna massutvisningar av landets ”normala invånare” som kanske har missbruksproblem eller stora skulder eller har fuskat någon gång med sina skattedeklarationer.

Många politiker skulle inte klara kravet på ”hederlighet”

Dessutom skulle många politiker i regering och riksdag själva inte klara av kravet på ”hederlighet” och borde också utvisas. Till exempel har Ulf Kristerssons statssekreterare Johan Jakobsson polisanmälts av Värmdö kommun för olovligt bygge i skärgården. Som bekant finns det också andra dömda brottslingar i och kring regeringen som näringsministern Ebba Busch som redan är dömd för grovt förtal och andra oärligheter i sina bostadsaffärer, och statsminister Kristerssons partisekreterare PM Nilsson som fick avgå efter att han dömdes för tjuvfiske och att han i förhör ljugit för polisen. Det är detta gäng som kräver ”hederligt levnadssätt” av personer med invandrarbakgrund.

Kan få katastrofala följder

Som Richard Evans (2001) i sin analys av orsakerna till Nazitysklands utrotningspolitik skriver, kan stigmatisering av vissa grupper som betraktas som outsiders leda till katastrofala följder som utrotning av dessa grupper, så som i Nazitysklands fall.

När en del människor betraktas som ”mindre värda” eller ”mindre mänskliga” åsidosätts principer som likhet inför lagen och leder till stiftande av specifika lagar och regler för dessa grupper. Den nazistiska diskursen om ”rashygien” för att skydda ”herrefolket”, som skulle ha tyska värderingar, tog över och ledde till normaliseringen av den rasistiska tron på ”nordisk överlägsenhet”. Överlägsenhet står naturligtvis i förhållande till underlägsenhet.

Med andra ord, existensen av ett överlägset folk som ”svenskar” som föreställs ha medfödd ”bra vandel” kan enbart förstås och diskursivt skapas i förhållande till en avvikande grupp med ”sämre vandel”.

Rasistisk högerdebatt bakom Tidöavtalet

Tidöregeringens tillblivande är ett naturligt resultat av en seglivad rasistisk högerdebatt om invandring och integration. Invandringen har fått klä skott för de problem som skapats av den aggressiva nyliberaliseringspolitik som inleddes under 1990-talet.

Studier visar att nyliberaliseringen och demonteringen av välfärdsstaten i Sverige har gått mycket längre än i många andra länder inklusive de nordiska länderna (Kamali & Jönsson, 2018).

Denna utveckling erkänns även av Socialdemokraterna i deras senaste samhällsanalys utan att de för den skull accepterar sin egen roll som innehavare av regeringsmakten under större delen av denna nyliberaliseringsperiod.

”Det nyliberala viruset”

Det är därför inte förvånande att marginaliseringen och med denna relaterade problem är mer utbredd i Sverige som har drabbats av ”det nyliberala viruset”, för att använda Samir Amins ord, än i andra nordiska länder.

Maria Malmer Stenergard och Ulf Kristersson vill gärna lära sig av Danmark för att motarbeta gängkriminalitet men det verkar som att de bara lyssnar med ena örat och blott ser med ena ögat. De pratar gärna om Danmarks repressiva åtgärder som att bygga bort ”segregerade bostadsområden” och öka polisiära åtgärderna mot kriminella gäng men inte ett ord om Danmarks förebyggande och sociala åtgärder mot gängkriminalitet. Dessutom struntar de i den kritik som finns i Danmark mot den repressiva delen av den danska modellen.

Tidöregeringen som påbörjade sitt samarbete med Sverigedemokraterna som en politisk taktik för att ta regeringsmakten har nu visat sig genomföra SD:s migrations- och integrationspolitik till punkt och pricka.

Malmer Stenergards konsekventa utpekande av migration som ett allvarligt problem för Sverige i syfte att legitimera SD:s hjärtefrågor och genomföra deras politik måste förstås mot denna bakgrund.

Migrationsministerns stigmatisering av migranter

Malmer Stenergards stigmatisering och andrafiering av migranter och framställning av dem som ett säkerhetshot kan ses i många av hennes X-inlägg och mediala framträdanden som när hon skriver i en artikel på regeringens hemsida (2023-07-31): ”Jag vill inte att utländska medborgare ska komma hit för att dra in Sverige i konflikter och därmed påverka Sveriges säkerhet. Nu skärper vi säkerheten i svensk migrationspolitik”.

Detta är ett sätt att tillfredsställa SD ledaren, Jimmie Åkesson, som under många år har stigmatiserat ”invandrare” i allmänhet och muslimer i synnerhet som både ett kulturellt- och säkerhetsproblem. Det intressanta i sammanhanget är att varken oppositionen eller våra allvetande journalister en enda gång ställer de enkla frågorna om vad detta ”hot” består i och när ”utländska medborgare” skulle ha kommit hit och dragit in Sverige i konflikter”?

Regeringen förstärker rasism och fascism

Migrationsministern Malmer Stenergard och hela Tidöregeringen verkar se sin yttersta uppgift i att förstärka stigmatiseringen av personer och grupper med invandrarbakgrund. Det vill säga utpeka dem som brottslingar, hot och säkerhetsproblem för att legitimera en politik som så många gånger förr visat sig förstärka en rasism och fascism som inte bara drabbar de grupper den avser utan också omkullkastar demokratiska och mänskliga värden.

Det gäller att sätta stopp för Tidöregeringen

Därmed banas väg för ett totalitärt och fascistiskt styre med monopol på problemformuleringen och sanningen om ”oss” och ”de andra”. Detta skapar en ”strukturfascism”, med Ottar Brox (1972) ord, som ”utvecklas och hålls vid makt av folk med rena händer och liberalt synsätt”.

Därför gäller det att sätta stopp för Tidöregeringen. Det är en allmänmänsklig uppgift för alla som i stället för ökade klyftor och vi-och-dom-tänkande vill se ett sammanhållet och solidariskt samhälle bortom marginalisering och segregation.

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Masoud Kamali
Masoud Kamali
Masoud Kamali är professor i sociologi samt f.d. regeringens utredare.

Helgessän: Rasismen stärker sitt grepp om Sverige

Föräldrars kritik och demonstrationer mot socialtjänstens godtyckliga agerande i omhändertagande av barn med invandrarbakgrund kategoriseras nästan som en terroristhandling, skriver Masoud Kamali.

Socialdemokraternas vandring mot nyliberalism

Socialdemokraterna är ett parti som sedan 1990-talets början varit en aktör i nyliberaliseringen av landet med bland annat försämring av socialförsäkringssystemet, ohämmade privatiseringar och förändringar av skattesystemet till de rikas fördel, skriver Masoud Kamali.

Därför stödjer regimer i väst Israels folkmord

Den moderna västliga rasismen visar sitt rätta ansikte genom aktivt stöd till Israels folkmord på palestinier. Det skriver Masoud Kamali med anledning av en FN-rapport om Israels krigföring i Gaza.

Helgessän: Ohederlig rapport om heder

Masoud Kamali ifrågasätter Malmö stads rapport om hedersrelaterat våld som han menar är ovetenskaplig och innehåller lösryckta påståenden.