Helgessän: Tänk om Jesusbarnet sökt asyl i Sverige

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Julen firar vi till minne av Jesus födelse. Men hade Jesus, Josef och Maria flytt från förföljelse idag hade de antagligen inte fått asyl i Sverige, skriver Ingrid Eckerman.

Nu är den här – julen – och vi firar att det för drygt 2000 år sedan föddes ett litet gossebarn i Palestina. Ett gossebarn som föräldrarna räddade undan förföljelse från överheten genom att fly till Egypten. 

Hade det hänt idag hade han kanske sökt asyl i Europa. Det är dock tveksamt om han skulle ha fått det – i alla fall inte i Sverige. Han hade utvisats till ett land där ockupationsmakten dödade barn av ett visst kön, en viss ålder, en viss religion och etnicitet. 

Brott mot barnkonventionen

Men vänta nu – är inte detta något vi känner igen från vår tid? Har vi inte hört talas om ett land där unga pojkar av en särskild etnicitet tvångsrekryteras för att sändas ut till fronten som kanonmat? Har vi inte hört talas om ett land där pojkar av en viss etnicitet dras ut ur bussar och skjuts ner? Har vi inte hört talas om att helgedomar för en viss religion sprängs sönder och samman, tillsammans med dem som var samlade till bön? Mammor till nyfödda barn som brutalt skjuts ner för att de tillhör fel etniska grupp och tillber guden på fel sätt?

Vem man än frågar skulle de hålla med om att detta, som hänt i Iran och Afghanistan, inte bara är diskriminering och förföljelse, utan också brott mot barnkonventionen.

I den här delen av världen begås andra brott mot barnkonventionen. Mammor och pappor tvingas överge sina barn för att resa till sitt ”hemland” och där vänta på Migrationsverkets nådiga beslut att de, efter flera år, ska få träffa sina barn igen – om den andra föräldern tjänar tillräckligt mycket pengar. Pojkar, uppvuxna i Sverige sedan före puberteten och som nyss blivit myndiga förväntas ”återvända” till ett land som de knappast minns, och som dessutom förändrats mycket sedan de lämnade landet. 

Ibland är det mottagande landet mer mänskligt än det som skickar. En ammande mamma skickades med tvång till sitt hemland. När de såg hennes läckande bröst sa de ”du ska vara hos ditt barn”, och hon flögs tillbaka till Sverige. Där har hon åter satts i förvar. 

I ett annat fall var ambassadpersonal helt införstådda med att ordna papper till en pappa i förvaret. När han visade foton på sina barn sa de till personalen ”varför sa ni inte att han har barn?” 

Tidöregeringen har just, med Socialdemokraternas stöd, röstat igenom inskränkningar i möjligheten för anhöriga att återförenas med sin familj. Detta drabbar barnen, oavsett om de finns i Sverige, i det land där de är medborgare, eller i något annat land.

Birgitta Göransson, psykolog, före detta kriminalvårdsdirektör och volontär vid Räddningskommissionen i Göteborg, har i en rapport gått igenom Tidöavtalet och ställt det mot barnkonventionen. Hon visar på att Tidöavtalet bryter mot tretton av punkterna i barnkonventionen.

Felaktig åldersbedömning

I Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021 visar vi hur Migrationsverket gör sitt bästa för att göra barn utvisningsbara. Mest känt är metoden för medicinsk åldersbedömning, där regeringens utredning bekräftade att den fullständigt saknar vetenskaplig grund. 

Det finns fall som pojken där den första handläggaren bedömde honom som ett barn på 13 år, men som hade blivit 16 år vid första intervjun, och då tyckte den nya handläggaren att han såg ut som en 18-åring. Eller trettonåringen som, mot internationella och Migrationsverkets regler, skrevs upp till 14 år för att han skulle kunna daktas (lämna fingeravtryck). 

Under många år publicerades Julevangelium enligt Krister på Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Texten handlar om dem som tvångsutvisades till Afghanistan. Sedan 2021 har inga utvisningar till Afghanistan ägt rum då Sverige inte erkänt talibanregeringen, och sedan december 2022 får alla kvinnor asyl. En stor del av männen får fortfarande avslag. De är inte tillräckligt kristna/ateister/hbtqi/västerniserade/anknutna till Sverige.

Livet som papperslös i Sverige är hårt. Men enligt de återkopplingar vi får från dem som tidigare deporterats till Afghanistan är livet där ännu hårdare och framför allt farligare. Det är det också i Iran, Pakistan och Turkiet, länder dit många av de utvisade tagit sig. Därför är det för de flesta av dem som är kvar i Sverige inte ett alternativ att ”återvända” till talibanernas Afghanistan på frivillig väg. 

Lever i limbo

I stället har vi ett växande antal män som lever i limbo, i skuggsamhället, utan att få arbeta – inte ens de som har utbildning och fast anställning i bristyrke. En ny ström går till Frankrike, för att förenas med de tusentals f.d. ensamkommande ungdomarna från Sverige som redan finns där. Jag är glad att de kan få stöd av De svensktalande flyktingarnas vänner i Frankrike.

Det är inte bara ”det persiska nyåret”, det vill säga vårdagjämningen, som firas i Mellanöstern. Även midvintern firas med god mat och släktkalas. För många av våra flyktingar blir det inget firande. Varken ekonomin eller hoppet om framtiden räcker till. 

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Ingrid Eckerman
Ingrid Eckerman
Ingrid Eckerman är läkare, har varit ordförande i Läkare för Miljön och chefredaktör för AllmänMedicin. 2016 grundade hon nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Kränkning by proxy

Mannens skyldigheter i det talibanstyrda Afghanistan visar att han som återvändare måste delta i kränkningar av kvinnors rättigheter. Detta borde kallas ”sekundär kränkning” av mänskliga rättigheter, skriver Ingrid Eckerman.

SVT bojkottar kvinnors fredliga demonstrationer

"Tanken infinner sig att förutom lagbrott så bör kanske också demonstrationerna ha en stor andel män bland deltagarna?" Det undrar Ingrid Eckerman efter den spektakulära klimatmanifestationen där riksdagshuset omringades av en kilometerlång halsduk.

Var är väljarna som försvarar angiverilagen?

"Jag har hittat sex upprop mot lagförslaget – men inget för." Den nya angiverilagen har mötts av mycket protester, bland annat är 176 organisationer...

Så gick det för de ensamkommande – och oss som hjälpte dem

2015 sökte 23 000 ensamkommande från Afghanistan asyl i Sverige. Ingrid Eckerman är läkare och grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan. Här skriver hon om sina erfarenheter.