Tema
1074

Ingen patient är illegal!

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

I Pakistan vann den före detta statsministern Imran Khan valet genom att lova att landet skulle bli Sydasiens Sverige med välfärd och människovärde som honnörsord. Det skriver läkaren Saleem Javed som menar att angiverilagen, om den antas, kommer leda till en moralisk kollaps för Sverige.

Den moderatledda regeringen har gått med på Sverigedemokraternas krav på lagförslag som, om det går igenom, gör att offentliga anställde blir skyldiga att anmäla om de kommer i kontakt med papperslösa asylsökande. Detta lagförslag kallas också för angiverilagen som jag kallar för spionerilagen.

För ett par år sedan skulle jag aldrig i min vildaste dröm tro att Sverige, den utopiska välfärdsstaten av alla världens länder, skulle tvinga vårdpersonal, lärare, socialarbetare osv att spionera på sina patienter, vårdtagare, elever och klienter.

 

Innan jag flyttade till Sverige hade jag hört mycket positivt om landet och dess medmänsklighet, jämställdhet och rättvisa. I läroböcker och politiska debatter i mitt tidigare hemland brukade Sverige nämnas som en välfärdsutopia, det perfekta landet som alla politiker, från höger till vänster, pratade om som ett gott exempel. Vi läste om hur Sveriges välfärd var byggd på alla mäniskors lika värde och att demokratin i Sverige inte enbart handlade om rösträtt eller mjoritetsregering utan om mäniskovärde. ”For us, democracy is a question of human dignity” var Palmes populära citat på engelska i vår litteratur.

Sverige betraktades överallt som de mänskliga rättigheternas supermakt, ”The Soft Power Super Power” som det kallades. Det var just den här moraliska supermakten som gjorde att Sverige och svenskarna var enormt respekterade över hela världen och därmed gavs makten och förtroendet att kunna medla mellan olika länder och lösa konflikter.

I Pakistan lovade exempelvis den före detta statsministern Imran Khan att han skulle ändra landet till Sydasiens Sverige och han vann valet just på grund av ett sådant löfte med inspiration från Sveriges välfärdssystem och människovärde.

Nu när jag själv jobbar som specialistläkare i samma Sverige som jag hade drömt om känns det overkligt, som en mardröm, att demokratins och de mänskliga rättigheternas supermakt ska tvinga mig att spionera på mina patienter åt staten, som Nordkorea.

Ska jag som läkare bryta mot läkaretik och istället för att försöka ”bota, lindra och alltid trösta’ med empati, omsorg och respekt”, ta upp luren och ringa till polisen för att anmäla min patient för att hen ska utvisas till förföljse, tortyr och eventuell död? Absolut inte. Come what may!

Det handlar inte enbart om papperslösas mänskliga rättigheter, som självklart är jätteviktigt, utan även om samhället i sin helhet, vår arbetsmiljö, vår värdegrund, moral och etik. Detta lagförslag ställer folk mot folk, ökar splittringen i samhället och minskar tilliten mellan människor. Att skrämma bort folk från vårdenheter, skolor, bibliotek och socialtjänst är ingen lösning, det är själva problemet. Segregation och gängkriminilaitet löses inte genom att bygga ut ett skuggssamhälle där alla är rädd för varandra.

Ett samhälles moralisk kollaps leder snabbt till hela systemets kollaps. En regering som kräver att anställda spionerar på utsatta människor för statens räkning kommer förr eller senare säkert tvinga medborgarna att spionera på sina grannar också. Om detta lagförslag går igenom, kommer det absolut inte vara det sista.

Sverige kan bättre, mycket bättre, än att härma diktaturer. Detta lagförslag måste dras tillbaka omedelbart, för Sveriges skull.

 

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!