Italien anmäls till EU för ny båtflyktinglag

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Italiens nya båtflyktinglag är oförenlig med internationella sjöräddningslagar och äventyrar människoliv. Det menar fem organisationer som lämnat in ett klagomål till EU-kommissionen, rapporterar Infomigrants.

Den nya italienska lagstiftningen kräver att fartyg som räddar båtflyktingar i Medelhavet omedelbart ska bege sig till den hamn som tilldelats dem av italienska myndigheter, inte den närmast belägna. De nya hamnarna är placerade norrut i Italien, vilket innebär längre resor och att räddningen drar ut på tiden.

Italiens premiärminister Giorgia Meloni har upprepade gånger uttalat att hennes regerings hårdare politik gentemot asylsökande är nödvändig för att avskräcka människor från att överhuvudtaget ge sig av till Italien. Hon har vidare anklagat frivilligorganisationernas sjöräddningsfartyg för att samarbeta med människosmugglare samt agera som färjebåtar för migranter.

Röster höjs för att lagen kan gå på tvären med de internationella sjöräddningslagarna, alltså att närliggande fartyg är skyldiga att rädda de i sjönöd. Fem organisationer tillkännagav på torsdagen den 13 juli att ett klagomål lämnats in till EU-kommissionen angående Italiens nya lag om sjöräddningar. Läkare Utan gränsers sjöräddningsteam skriver på Twitter att lagen kan vara oförenlig med EU-lagstiftning och internationell lag. I ett pressmeddelande skriver organisationerna att människoliv sätts i fara till följd av lagen.

 

 

 

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Alexander Bards åtta partibyten

Edvin Grans har gjort en bild som pedagogiskt åskådliggör Alexander Bards många partibyten.

Sveriges tio största politiska Youtubare

Magasinet Konkret kartlägger vilka politiska konton på Youtube som lyckas bäst med att nå en stor publik, sett till antalet prenumeranter.

De styr opinionen utanför X och Facebook

De unga ratar Facebook och X, före detta Twitter. Magasinet Konkret kartlägger vilka politiska konton på Tiktok och Instagram som lyckas bäst med att nå en stor publik.

Visitationszoner skapar ett övervakningssamhälle

VISITATIONSZONER. Om vi inte lyckas hindra Tidöregeringens ständiga stiftande av repressiva lagar kommer vi snart att leva i ett militariserat övervakningssamhälle som lätt överskrider den Orwellianska dystopin av ett samhälle. Det skriver professor Masoud Kamali.
Mer inom