Italien stryper flyktingars rättigheter

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Flyktingars rättigheter begränsas kraftigt i den nya lag som klubbades av parlamentet i Italien i början av maj. Lagen har väckt stark kritik från bland andra människorättsorganisationen Human Rights Watch.

Den nya lagen innebär bland annat ett stopp för flyktingar som kommer illegalt att få uppehållstillstånd med så kallat specialskydd, protezione speciale. Skyddet, som är temporärt men förnybart, har givits av humanitära skäl. Samtidigt stoppas statlig undervisning i italienska för flyktingar som väntar på asylprövning. Samma sak gäller finansiering av juridisk hjälp till dessa flyktingar.

– Den nya lagen har en förödande effekt när det gäller flyktingars rättigheter när det gäller skydd, rätten att söka asyl och rätten att röra sig fritt, säger människorättsorganisationen Human Rights Watch i ett uttalande.

Premiärminister Georgia Melonis högerregering, som står bakom lagen, menar att den nya lagen stoppar ett missbruk av systemet och att syftet är att lägga resurser på de flyktingar som kommer legalt till Italien.

11 april deklarerade Melonis regering ett sex månaders undantagstillstånd när det gäller flyktingsituationen. Den nya lagen kunde på grund av detta klubbas av parlamentet utan att ha gått genom sedvanliga remissinstanser.

Magasinet Konkret nyhetsbrev

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

FN-rapport: Israel begår folkmord i Gaza

Israel begår folkmord i Gaza. Det slås fast i en FN-rapport som publicerades på tisdagen.

Brå: Färre fall av grovt våld i skolan

Skolorna utgör den vanligaste miljön där 15-åringar utsätts för allvarligt våld. Trots detta har det skett en nedgång i antalet allvarliga våldshändelser som krävt medicinsk vård under de senaste 15 åren. I en färsk rapport från Brå framgår att både gärningsmän och offer för sådant våld ofta tillhör en utsatt grupp med ytterligare problem.

Därför utplånar Israel Gazas universitet och skolor

Israels krig mot Hamas, och mot befolkningen i Gaza, har i princip förstört det mesta av Gazas infrastruktur. Det har också förstört alla möjligheter till organiserad utbildning. Samtliga Gazas tolv universitet är helt förstörda eller svårt skadade och stängda. Detsamma gäller alla grundskolor och gymnasier. Och Israel har ett syfte med denna educide.

SVT fälls för bevakning av kriget i Gaza

Granskningsnämnden har mottagit ett stort antal anmälningar relaterade till program som behandlar Gaza-konflikten. Från 7 oktober 2023 till 19 mars har 674 anmälningar inkommit för bedömning. Av dessa har tre fällts, men alla är ännu inte granskade.