Kan etnisk segregation vara gynnsam?

Att lägga fokus på att analysera samhällsproblem med hjälp av statistiska modeller har i mångt och mycket skapat en ny obegriplighet. Det skriver Lars Syll apropå en ny rapport om integration och segregation.

I många europeiska länder har man de senaste decennierna kunnat se en allt större frustration över vad man uppfattar som en bristande integration av invandrare och barn till utrikes födda. En faktor som forskare och politiker lyft fram som en möjlig förklaring är vad man kallar grannskapseffekter, som enkelt uttryckt handlar om hur det område där man växer upp och/eller bor påverkar ens liv.

Ofta har man varit intresserad av att se om befolkningssammansättningen i specifika grannskap (”invandrartäta områden”) visar på förekomst av segregation som kan tänkas förstärka ojämlikheter mellan utrikes och inrikes födda individer när det gäller utbildning och arbete.

Låst artikel

Denna artikel är åtkomlig endast för betalande prenumeranter.
Registrera en prenumeration för att läsa den!
Har du redan en prenumeration?

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Lars Syll
Lars Syll
Professor i samhällskunskap och doktor samt docent i ekonomisk historia.

Nationalekonomi – mer fiktion än vetenskap

Varför håller mainstreamekonomer fortfarande fast vid att använda teorier och modeller som bygger på många gånger uppenbart absurda antaganden? Det undrar Lars Syll som menar att vi är bättre betjänta av en metodologi som tar hänsyn till att ju mer vi vet, desto mer inser vi att vi inte vet.

Riksbanken har gjort hundratusentals arbetslösa

KONKRET GRANSKNING. Doktrinen om en naturlig arbetslöshetsgrad håller inte eftersom de relationer den beskriver aldrig faktiskt har existerat. Ju tidigare vi förpassar den till den ekonomiska doktrinhistoriens skräphög desto bättre. Det skriver professor Lars Syll. 

Felet med modern nationalekonomi

Det som är fel med mainstream nationalekonomi är inte att den använder modeller i sig, utan att den använder dåliga modeller. De är dåliga eftersom de inte bygger broar till de verkliga system där vi lever, menar professor Lars Syll.

Professorn som är Sveriges Doktor Pangloss

Inkomstskillnaderna i Sverige har ökat under fyra decennier. Men marknadsliberaler vägrar att se det som ett problem, menar Lars Syll, professor i samhällskunskap och doktor och docent i ekonomisk historia.