Kan filmpolitiken hållas utanför kulturkriget?

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

FILMPOLITIKEN. Det är mycket som är skakigt i svensk film just nu, konstaterar Ulf Bjereld som besökt ett filmpolitiskt toppmöte på Göteborg Film Festival. Kan filmpolitiken hållas utanför kulturkriget?

 

Biopubliken sviker svensk film. Bara var tionde biobiljett som säljs är till en svensk film, vilket är den lägsta andelen på många år. I våra skandinaviska grannstater är motsvarande andelar avsevärt högre. I Danmark säljs 30 procent och i Norge 25 procent av biobiljetterna till nationella producerade filmer.

Det är mycket som är skakigt i svensk film just nu. Svenska Filminstitutets vd Anette Novak sparkades nyligen av institutets styrelse, utan att någon egentligen förstod varför. Någon ny vd är ännu inte utsedd. Strömningstjänsternas utbud försvårar biografernas konkurrenssituation. Filmbranschen och särskilt produktionsbolagen vill se mer statliga pengar till svensk film.

Sverigedemokraterna vädrar morgonluft och vill enligt en riksdagsmotion införa ett särskilt produktionsstöd till film som ”lyfter upp och levandegör den svenska historien” eftersom sådana filmer bidrar till ett ”sunt samhällsbygge”. Partiet vill också avskaffa de filmpolitiska mål som strävar efter att ”jämställdhet och mångfald” ska prägla filmområdet.

Ett filmpolitiskt toppmöte

I samband med öppningsdagen för Göteborg Film Festival genomfördes arrangemanget Filmpolitiskt toppmöte med bland annat kulturminister Parisa Liljestrand (M), Lawen Redar (S) och Jonas Andersson (SD) från riksdagens kulturutskott och flera andra ”toppar” från filmbranschen. Bland de få konkreta förslag som framfördes återfanns Socialdemokraternas vilja att sänka den så kallade biomomsen som idag ligger på 25 procent – dock oklart hur stor sänkningen skulle bli. Miljöpartiet föreslår en avgift på strömningstjänster för att medfinansiera svensk filmproduktion.

Vad är SD:s Jonas Andersson så nöjd med?

Ett av skälen till att de konkreta förslagen lyste med sin frånvaro var att kulturminister Parisa Liljestrand samma dag skulle presentera de direktiv som ska ligga till grund för den stora filmutredning som regeringen nu tillsätter.

Sverigedemokraten Jonas Andersson sade sig i debatten vara nöjd med de direktiv som regeringen snart skulle presentera, vilken spred en viss oro i den fullsatta möteslokalen Drama Hall på Hotell Draken i Göteborg.

Men frågan är vad det var i regeringens direktiv som Jonas Andersson egentligen var så nöjd med. Till skillnad från många andra utredningsdirektiv som Tidöpartierna enats om är det svårt att se vilket avtryck som Sverigedemokraterna har satt i texten.

Principen om armlängds avstånd

Visserligen talas det i direktiven om att utredningen ska lämna förslag på hur de nationella målen för filmpolitiken ska formuleras. Det är ingen orimlig anmodan, även om Sverigedemokraterna kanske ser en möjlighet att kasta ut ”jämställdhet” och ”mångfald” som specifika målsättningar. Men principen om armlängds avstånd lyfts återigen fram och betonas kraftfullt.

Inte heller syns det i direktiven några spår av Sverigedemokraternas strävan efter ett specifikt stöd till filmer som handlar om ”den svenska historien”. Visserligen talas det om värdet av att skydda kulturarvet, men då handlar det mest om värdet av att digitalisera och bevara delar av den svenska filmhistorien.

Filmpolitiken måste hållas utanför kulturkriget

Göteborg Film Festival är en stark plattform för svensk film och för film i Sverige. Men låt oss inte heller glömma att formuleringen ”svensk film” tenderar att bli daterad. Nästan alla svenska biofilmer idag görs i någon form av internationellt samarbete. Festivalens premiärfilm Hanteringen av odöda (Thea Hvistendahl) baserad på John Ajvide Lindqvists skräckroman är till exempel en norsk-svensk-grekisk produktion.

Svensk film engagerar – trots att publiken sviker. Det vore utmärkt om ansvariga politiker kunde samla sig och enas om en långsiktig modell för finansiering och distribution av svensk film. I så fall måste filmpolitiken (av alla politikområden…) hållas utanför kulturkriget. Utredningens direktiv är faktiskt en god början.

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

SD:s konspirationsteorier förgiftar demokratin

Det är inte bara nazister och öppna Sverigedemokrater som för fram konspirationsteorier om ett av eliten initierat ”folkutbyte” i Sverige. Även exempelvis högerdebattören och skribenten Ivar Arpi ansluter sig idag, skriver Ulf Bjereld.

SD:s hat påverkar public service framtid

Den parlamentariska utredningen om public service framtid bär tydliga spår av SD:s avsky för verksamheten, skriver Ulf Bjereld.

EU-pakt med ett syfte – utestänga flyktingar

Socialdemokrater och moderater går armkrok i sin agenda att stoppa asylrätten. Det skriver Ulf Bjereld och visar med exempel hur politiken har svängt.

Bjereld: Kristersson måste sluta ljuga

Ulf Kristersson far med osanning och formulerar sig vilseledande på ett sätt som bidrar till ökad splittring och till en ökad stigmatisering av alla dem som inte är födda i Sverige, skriver Ulf Bjereld.