Kommer ”svenskar” snart vara i minoritet i Sverige?

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Denna artikel publiceras i samarbete med Motargument.

 

KONKRET GRANSKNING. Invandringskritiker tenderar att måla upp bilden av att Sverige inom en snar framtid kommer att bli ett land där ”svenskarna” utgör en minoritet. Är det sant eller falskt?

Konspirationsteorin om folkutbytet sammanfattas som en illvillig och medveten plan, iscensatt av ”eliten”, att ersätta den svenska befolkningen med icke-svenskar. Motargument presenterar statistik över Sveriges befolkningssammansättning baserat på olika kriterier för ursprung.

Statistiken från slutet av 2022 för landets befolkningssammansättning utifrån olika kriterier för ursprung:

Sveriges totala befolkning: 10 548 336 personer
Utrikes födda: 2 145 674 = 20,5 % av befolkningen
Svensk bakgrund: 7 694 434 = 73 %
Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar: 6 878 225 = 65 %
Inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder: 816 209 = 8 %
Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar: 681 448 = 6,5 %

Vissa målar specifikt upp Malmö som ett ”skräckexempel” med siffror från slutet av 2021:

Malmö stad, antal invånare: 351 749 personer
Utrikes födda: 123 290 = 35 % av invånarna
Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar: 151 926 = 43 %
Inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder: 31 589 = 9 %
Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar: 44 944 = 13 %
(Det bör noteras att Malmö, vid gränsen till Danmark med betydande arbetspendling och migration över sundet, används ibland som ett enskilt exempel, vilket kan ses som ”Cherry picking.”)

Siffrorna som redovisar svenska medborgares ursprung används av ”invandringskritiska” av olika fördomsfulla anledningar. Det används bland annat för att skrämmas med idén om att ”riktiga svenskar” kommer att vara i minoritet och förtryckta av en homogen massa av ”de där andra” som påstås vilja ta över landet.

”Invandringskritikernas” logik brister, med felaktiga fördomar om att alla utrikes födda endast får barn med andra utrikes födda och i stora antal per kvinna. Dessa argument faller för det första av den enkla anledningen att varje barn som fötts av en utrikesfödd person i Sverige förstås räknas som inrikesfödd. Utrikesfödda får självklart barn med både inrikes- och utrikesfödda partners, precis som personer födda i Sverige inte enbart skaffar barn med partners som också är födda i landet.

Enligt SCB:s prognoser förväntas Sveriges befolkning år 2070 ha ökat med en tredjedel till 12,7 miljoner, varav cirka 24 % förväntas vara utrikesfödda. För närvarande ligger den andelen på ungefär 20 %.

I Svenska Akademiens ordlista definieras etnisk svensk ”som gäller eller utmärker folkstam.” Det är en vag och svårtolkad definition. Om vi bortser från den luddiga definitionen och försöker vara kreativa: Vad inkluderar begreppet etnisk? Nationalitet, språk och kultur? Eller handlar det om den kontroversiella frågan om ras?

Det är rimligt att fråga sig vem som egentligen gynnas av att kategorisera människor utifrån ”etnicitet” enligt en godtycklig och luddig definition. Det är farligt att skapa hierarkier mellan människor baserat på egenskaper som den enskilde inte kan påverka, vilket blir tydligt om vi betraktar det historiskt, sociologiskt och kulturellt.

Hur många generationer tar det innan en person med föräldrar av utländskt ursprung kan betraktas som ”svensk”? Kommer dessa människor någonsin att anses vara ”svenskar” av de som bara är ”lite kritiska mot invandringspolitiken”?

Är det någon logik eller saklighet bakom argumentationen, eller är myten och konspirationen om att ”riktiga svenskar” snart kommer vara i minoritet helt ogrundad?

Om vi tillåter den ”invandringskritiska” logiken att diktera reglerna och definitionerna har vi redan idag många medmänniskor som av vissa inte anses vara ”svenska.”

Det spelar inte någon roll vilket land man är född i. Om man vill folkbokföra sig i Sverige eller bilda familj med sin partner, oavsett hur många procent utrikesfödda det är i landet, borde man få göra det utan att utsättas för kategorisering och hierarkier.

Så kommer ”svenskar” snart vara i minoritet i Sverige? NEJ, svenskfödda kommer inte att vara i minoritet snart, eftersom befolkningen förändras.

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Spelbranschen och energi – så mycket påverkar spelbranchen miljön och klimatet

Det finns flera studier som visar att spelbranschen har väldigt stor påverkan på klimatet, eftersom de använder så mycket energi. Det gäller allt från materialen som man använder till spelkonsoler till energin som används för att driva casinon. Man tittar därför på hur man kan göra spelbranschen mer klimatsmart och hållbar. Det gäller både för enskilda spelare och för industrin som helhet.

Spela säkert och ansvarsfullt på ett svenskt online casino

Att spela casinospel online kan vara en mycket underhållande syssla, som kan göras direkt från din smartphone. I och med den tekniska utvecklingen har casinospel blivit tillgängligt för allt fler människor. Med online casino spelande kommer också ett ansvar som har med säkerhet och ansvarsfullt spelande att göra.

Betting ska betraktas som ett kul nöje och en spänningsfaktor i tillvaron

Betting är något som engagerar och berör många svenskar. I den här artikeln går vi igenom vad man ska ha för intention när man bettar och vilka alternativ som är bäst när det handlar om bettingsidor med svensk licens.

Dagsvers: ”Beredskap”

SATIR. Samuel Andersson, som jobbar som IM- och gymnasielärare, har skrivit en satirisk dagsvers i Stig Dagermans anda på temat beredskap.