Kränkning by proxy

Mannens skyldigheter i det talibanstyrda Afghanistan visar att han som återvändare måste acceptera och även delta i kränkningar av flickors och kvinnors rättigheter. Detta borde kallas ”sekundär kränkning” av mänskliga rättigheter, alternativt ”kränkning by proxy”, skriver Ingrid Eckerman.

Frankrike lär anse att alla unga afghaner som bott i Sverige sedan 2015 är västerniserade, och de får därför uppehållstillstånd. I Sverige får alla afghanska flickor och kvinnor tillfälliga uppehållstillstånd – en sorts amnesti. Kanske är det dags att också manliga afghanska medborgare, barn och unga såväl som vuxna, betraktas som skyddsbehövande och får amnesti?

Manliga afghanska medborgare får i hög grad avslag på sina asylansökningar. Ett av de argument som Migrationsverket använder för 20–24-åringar, som ibland var så unga som 13 – 14 år när de kom till Sverige, är att ”du har levt större delen av ditt liv i en muslimsk kontext, och du kan anpassa dig till ditt hemlands kulturella seder och bruk”.

Många av dessa har i sin ansökan angett att de har konverterat till kristendom eller ateism. Migrationsverkets standardargument är då att de inte levererat djupgående reflektioner och därför inte kan anses vara genuint kristna eller ateistiska. De ska vid ett återvändande kunna leva som muslimer.

Talibanernas allt mer fundamentalistiska Afghanistan är långt ifrån det Iran, Pakistan eller Afghanistan som de lämnade för snart tio år sedan. Dagens ”kulturella seder och bruk” skiljer sig väsentligt från det de unga männen lärt sig och tagit till sig under sina nio år i Sverige.

Att anpassa sig till talibanernas kultur blir därför en stor utmaning för en ung man som levt minst en tredjedel av sitt liv i Sverige och i skolan lärt sig om mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet. Han har blivit en del av det svenska samhället och lever på samma sätt som infödda svenskar: Äter mat som är förbjuden i islam. Dricker alkohol, använder tobak och låter tatuera sig. Umgås med kvinnliga lärare, arbetskamrater och chefer på ett kamratligt sätt. Kanske hjälper gamla kvinnor i duschen och ser detta som naturligt. Har haft flera flickvänner.

”Där kan jag inte leva!” utbrast en ung utvisningshotad man när jag berättade hur hans familjeliv skulle komma att se ut. ”Jag kan inte acceptera att min fru inte får gå ut och att mina döttrar inte får gå i skolan!”

Denna unga man uttryckte hur han själv kände sig kränkt, på sin framtida familjs vägnar. Vi har sett hur flickors och kvinnors mänskliga rättigheter kränks allt mer i Afghanistan. Men vi – eller i alla fall Migrationsverket – har inte reflekterat över hur även männens rättigheter inskränks.

En man som vuxit upp i Sverige har bland annat förväntningar på hur hans familjeliv ska formas. Jämställdhet mellan man och hustru är ett fundament, liksom faderns rätt att delta i omvårdnaden av barnen.

Att tvingas acceptera hemlandets seder och bruk

I Afghanistan finns en urgammal kultur som skiljer män från kvinnor och som har strikta regler kring sexualitet. Talibanerna omfattar denna kultur med hull och hår, vilket gett omfattande konsekvenser för individer och samhälle.

Män kan bara ha manliga vänner, manliga arbetskamrater, manliga affärskontakter, manliga chefer. Sönerna får inte beblanda sig med flickor i skolan och får finna sig i att föräldrarna bestämmer vem som ska bli deras tillkommande. Att lära känna bruden före äktenskapet är inte tillåtet.

Återvändaren måste acceptera att hedersvåld, sexuellt utnyttjande av barn och våld mot kvinnor, inklusive våldtäkt i äktenskapet, förekommer hos släktingar och grannar.
Oavsett den återvändandes sexuella läggning eller önskemål om hur hen vill leva kommer familjen och/eller omgivningen kräva att hen gifter sig och skaffar barn. Om hen inte gör det kan hen misstänkas vara homosexuell, vilket kan vara livsfarligt.

De unga männen ska hålla sin fru och sina döttrar inomhus och kräva att de använder burka när de lämnar hemmet. Sina 12-åriga döttrar ska de ta ur skolan och planera giftermål för. Om hustrun eller döttrarna gör något felaktigt är det mannen i familjen som straffas.

Den unga mannen blir ensam försörjare för sin kärnfamilj, eftersom hustrun inte får arbeta. I Sverige har han sett fram emot att få vara pappaledig småbarnspappa. Men i Afghanistan kommer han att vara en frånvarande pappa för sina barn, med långa arbetsdagar, kanske på annan ort.

Hans söner växer upp med en världsbild där mamman och systrarna är hälften så mycket värda som de själva. Han får acceptera att talibanerna rekryterar den 12-årige sonen, kanske för att bli självmordsbombare, och att hans dotter blir tvångsgift.
När det gäller religion måste han hålla tand för tunga. En muslim som sekulariserats eller gått över till kristendom eller ateism får inte antyda att han ifrågasätter något i koranen – inte ens skapelsehistorien, trots att han tagit till sig vetenskapen. I stället måste han genomföra de religiösa riterna till punkt och pricka, oavsett hur mycket det strider mot hans egen övertygelse. En misstanke om att en person har lämnat islam, är kaffir, kan leda till dödsstraff. Personer som återvänt från väst är mer utsatta för misstankar än de som aldrig lämnat landet.

Anpassningen till sharialagarna, som talibanledarna avser att införa fullt ut i hela landet, handlar inte bara om att följa islams levnadsregler. Återvändaren förväntas också ta med sina söner för att vara åskådare när bestraffningar som piskning, stening och dödsstraff utdelas, t.ex. om en kvinna blivit dömd för att ha haft sex utanför äktenskapet – dit våldtäkt ofta räknas.

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Ingrid Eckerman
Ingrid Eckerman
Ingrid Eckerman är läkare, har varit ordförande i Läkare för Miljön och chefredaktör för AllmänMedicin. 2016 grundade hon nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

SVT bojkottar kvinnors fredliga demonstrationer

"Tanken infinner sig att förutom lagbrott så bör kanske också demonstrationerna ha en stor andel män bland deltagarna?" Det undrar Ingrid Eckerman efter den spektakulära klimatmanifestationen där riksdagshuset omringades av en kilometerlång halsduk.

Var är väljarna som försvarar angiverilagen?

"Jag har hittat sex upprop mot lagförslaget – men inget för." Den nya angiverilagen har mötts av mycket protester, bland annat är 176 organisationer...

Helgessän: Tänk om Jesusbarnet sökt asyl i Sverige

Julen firar vi till minne av Jesus födelse. Men hade Jesus, Josef och Maria flytt från förföljelse idag hade de antagligen inte fått asyl i Sverige, skriver Ingrid Eckerman.

Så gick det för de ensamkommande – och oss som hjälpte dem

2015 sökte 23 000 ensamkommande från Afghanistan asyl i Sverige. Ingrid Eckerman är läkare och grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan. Här skriver hon om sina erfarenheter.