Läsarundersökning

Läsarundersökning - Vad tycker du?

Prenumererar du på Magasinet Konkret?
Vad tycker du om ordinarie prenumerationspris (69 kr/mån)
Ungefär ofta läser du Magasinet Konkret?
Vilken avdelning intresserar dig mest?
Vilken avdelning intresserar dig minst?
Följer du oss på sociala medier (om ja så kan flera alternativ kryssas i)