Lyssna på oss sjuksköterskor!

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

En kvart om dagen, det är vad Vårdförbundets strejk handlar om. Men arbetsgivarorganisationerna SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Sobona vägrar lyssna. Det skriver sjuksköterskan Helena Sjunneryd.

Föreställ dig ett yrke där du enligt veckoschemat jobbar både dag, kväll och natt. Under arbetspasset vet du inte när det blir lunchrast, om du får en kafferast eller när du ens kommer att hinna gå på toaletten. Du vet inte heller om du efter arbetspasset behöver stanna kvar på övertid för att täcka upp för oplanerad frånvaro eller om du kommer bli inbeordrad under din fritid. Du jobbar årets alla dagar, även helger och högtider när andra är lediga och umgås med sina familjer och vänner. Du har ingen möjlighet att jobba hemifrån. Du kan bli ofrivilligt omförflyttad till andra arbetsplatser hos din arbetsgivare. 

Du älskar ditt yrke, men inte ditt schema och dina arbetstider. Du överväger att lämna ditt yrke för du undrar om det är värt att göra avkall på hälsa, familj, vänner och fritidsintressen. Du vet inte när du ska få tid för återhämtning. Du har ingen ork kvar. Ditt yrke är kvinnodominerat och ses som ett kall.

Sjuksköterskeyrket är ett fantastiskt yrke där varje möte med patienten är unikt. Viljan och kraften att vårda och lindra lidande samt förebygga sjukdom och ohälsa är stor. Tyvärr har den viljan och kraften utnyttjats i alldeles för många år där luckor i scheman ska täckas OCH pandemin gjorde det inte bättre. Kollegor ställs emot varandra och ställer upp, för patienterna och för kollegorna skull. Visst det blir ett påslag på lönen men det täcker inte upp för vad vårdpersonalen får betala med sin hälsa, sin familj och sina fritidsintressen.

Strejken för Vårdförbundets medlemmar, det vill säga sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor, började den 4 juni och den 11 juni togs ytterligare medlemmar ut i strejk. 

Du kanske undrar varför vi strejkar? Vårdförbundet har yrkat på en arbetstidsförkortning på 1,25 timmar per vecka. Det handlar alltså om ynka 75 minuter. Att förkorta arbetstiden är en liten väg att gå för att få vårdpersonalen att stanna kvar och locka fler kollegor till vården. Vårdpersonalen betalar redan med sin hälsa och många har själva valt att gått ner i arbetstid för att orka. Hur ska vården kunna locka framtida kollegor när villkoren är som de är? 

Vårdförbundets medlemmar vill ha rimliga arbetsvillkor gällande bland annat scheman, lön, kompetensutveckling och återhämtning. Är det för mycket begärt? 

Det är inte vårdpersonalens uppgift att bemanna sjukvården, det är vårdpersonalens uppgift att vårda patienterna. Vi kan inte fortsätta att springa snabbare och snabbare!

SKR och Sobona, ta ert förnuft till fånga och börja lyssna!

 

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!