Muf inte längre en demokratiskt uppbyggd organisation – detta har hänt.

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

 

Efter försök till röstköp är Moderata ungdomsförbundet inte längre en demokratisk uppbyggd organisation. Det menar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som nu slutar betala ut bidrag till förbundet. 

MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har granskat Moderata ungdomsförbundet och kommit fram till att ordföranden Douglas Thor försökt påverka medlemmarnas inflytande i förbundet. Det handlar om att han försökt köpa röster för att påverka utgången i ett lokalt ordförandeval i Jämtland genom att vänligt erbjuda sig betala för nya medlemmars avgifter. 

Douglas Thor, 25 år, valdes med tre rösters marginal till ordförande i november förra året efter att han utmanat och avsatt sittande förbundsordförande Matilda Ekeblad. Den bråkiga ordförandekamp avgjordes med röstsiffrorna 52 mot 49 och för att fortsatt säkra makten behövs lojala lokala ordföranden, varför Douglas Thor tog till okonventionella metoder. 

9 mars i år avslöjade TV4 vad Douglas Thor kallar för Operation Jämtland, en gruppchatt där avsättandet av den jämtländska ordföranden planeras. En plan görs upp för att sista halvtimmen före lokala medlemsomröstningen anmäla nya medlemmar som lovat rösta på en utmanare som Douglas Thor förordar. En plan på hur de nya medlemmarna ska betalas per Swish görs upp. Om sittande jämtländska ordföranden skriver Douglas Thor följande, enligt TV4

–Hahaha, säg att han kan få vara vice ordförande. Hade varit en otrolig kränkning mot honom haha. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som betalar bidrag till de politiska ungdomsförbunden har granskat Muf-ledarens Operation Jämtland. Av granskningen framgår att ordföranden i sitt försök att påverka utgången i medlemmarnas omröstningar gjort att Moderaternas ungdomsförbund inte längre lever upp till villkoret om demokratisk uppbyggnad. Däremot fastslås det att inget röstköp faktiskt genomförts, bara initierats.  Operationen misslyckades och Jämtlands ungmoderater valde bort Douglas Thors kandidat. 

Konsekvenserna för Muf kan bli dyra. MUCF har under utredningens gång stoppat utbetalningen av bidrag till dess att utredningen är helt klar. Myndigheten har också meddelat Muf att de överväger återkräva det redan utbetalade organisationsbidraget på 2,7 miljoner kronor men väntar nu Muf:s förklaring till händelserna i Jämtland. Inget beslut om återbetalning har ännu fattats men förbundet har till den 7 juli på sig att komma med synpunkter på beslutet.

Moderpartiet Moderaterna har genom partisekreterare Karin Enström låtit meddela att de tycker utbetalningsstoppet är rimligt och ser ett behov av ett omfattande värdegrundsarbete inom Muf, rapporterar Aftonbladet

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Alexander Bards åtta partibyten

Edvin Grans har gjort en bild som pedagogiskt åskådliggör Alexander Bards många partibyten.

Sveriges tio största politiska Youtubare

Magasinet Konkret kartlägger vilka politiska konton på Youtube som lyckas bäst med att nå en stor publik, sett till antalet prenumeranter.

De styr opinionen utanför X och Facebook

De unga ratar Facebook och X, före detta Twitter. Magasinet Konkret kartlägger vilka politiska konton på Tiktok och Instagram som lyckas bäst med att nå en stor publik.

Visitationszoner skapar ett övervakningssamhälle

VISITATIONSZONER. Om vi inte lyckas hindra Tidöregeringens ständiga stiftande av repressiva lagar kommer vi snart att leva i ett militariserat övervakningssamhälle som lätt överskrider den Orwellianska dystopin av ett samhälle. Det skriver professor Masoud Kamali.
Mer inom