Tema
1074

Jag är papperslös: Alla har rätt till en värdig tillvaro

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

”I stället för att jaga och förfölja de papperslösa borde vi som samhälle överväga ett mer humant och rättvist tillvägagångssätt. De borde åtminstone erbjudas tillfälliga uppehållstillstånd som ger dem skydd och grundläggande rättigheter”, skriver Ensamkommandes förbunds ordförande Omid Mahmoudi om angiverilagen.

Barn, kvinnor och män som lever som papperslösa i Sverige förtjänar att få akutvård och trygghet. De bör få uppehållstillstånd i stället för att jagas på lösa grunder. De har flytt undan terrorister och diktatorer och borde inte tvingas leva i skuggorna.

På senare tid har debatten om papperslösa, de människor som lever utan uppehållstillstånd i Sverige, nått en intensiv nivå. Många diskuterar hur dessa medmänniskor borde jagas, förföljas och avslöjas av myndighetspersonal. Men låt oss försöka förstå varför så många människor har hamnat i den här situationen och vad som borde vara en mer human och rättvis behandling av dem.

Först och främst bör vi komma ihåg att ingen önskar att vara papperslös. De flesta människor som befinner sig i den här situationen har kommit till Sverige i sökandet efter trygghet och en bättre framtid. De har oftast flytt från konflikter, förföljelse och misär i sina hemländer och har försökt att hitta en fristad här.

Men när flyktingar får avslag på sina asylansökningar, ofta på vaga grunder och till följd av en ytterst rättsosäker tillämpning av de allt mer restriktiva migrationslagarna, har de inget annat val än att gå under jorden. .

Dessa medmänniskor har därför tvingats till papperslöshet av det svenska inhumana asylsystemet eftersom de, som sagt, inte har något annat val; antingen riskerar de att bli mördade eller torterade till döds av terrorister, eller så måste de leva som papperslösa i Sverige.

Det är inte deras fel att Migrationsverket har bedömt deras ärenden godtyckligt, och i många fall har Migrationsverket inte ens utrett deras ärenden ordentligt. I vissa fall har de kopierat en viss asylsökandes utvisningsbeslut och skickat det till en annan person. Migrationsavokater har mycket att berätta om hur tillämpningen av lagarna egentligen går till och det är ingen vacker läsning om man är mån om Sveriges anseende.

Samtidigt har många av de papperslösa människorna inte möjlighet att lämna Sverige, även om de velat göra så. De saknar identitetshandlingar och kan inte få pass utfärdade av sina ursprungsländer. Många av de papperslösa, särskilt de som kommer från länder som Afghanistan, har uppenbara asylskäl. Med tanke på att Afghanistan numera styrs av en terroristgrupp som Taliban, är risken för förföljelse och fara där högst påtaglig.

Det finns tillräckligt med nyheter som visar att till exempel Afghanistans hazarer hotas med folkmord. Hazarer blir tvungna att lämna sina hem och ibland hela områden till talibanernas anhängare och blir själva hemlösa. Ändå verkar vi välja att blunda för den tragiska situationen i Afghanistan och samtidigt utvisar vi folk som har flytt från dessa terrorister. Samma läge rör Syrien, Jemen, Iran och en lång rad andra konflikthärdar i världen.

I stället för att jaga och förfölja de papperslösa borde vi som samhälle överväga ett mer humant och rättvist tillvägagångssätt. De borde åtminstone erbjudas tillfälliga uppehållstillstånd som ger dem skydd och grundläggande rättigheter. Det skulle inte bara vara i linje med internationell lagstiftning utan också med våra egna värderingar om mänskliga rättigheter och medmänsklighet.

Samtidigt står Sverige inför en enorm brist på till exempel vårdpersonal och dessa unga människor skulle kunna fylla det gapet, istället för att bli papperslösa och jagade. Vi vet också från forskning att utan invandring hade den svenska välfärden kollapsat dels på grund av brist på personal dels då få etniska svenskar skulle vilja arbeta under de villkor och till de löner som erbjuds i dessa låglöneyrken som oftast sysselsätter många nyanlända.

Att svartmåla och demonisera de papperslösa leder oss inte vidare till ett bättre samhälle. Istället bör vi arbeta tillsammans för att hitta lösningar som respekterar alla människors rättigheter och ger alla människor, oavsett var de råkat födas, en möjlighet till en värdig tillvaro.

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!