Ny medicin mot hörselnedsättning under utveckling

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Ett team av forskare från Harvard Medical School säger sig ha utvecklat en kombination av mediciner som förhoppningsvis kan regenerera de för hörseln oumbärliga hårcellerna i innerörat.

En ny forskning publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences visar att ett team forskare genom försök med möss kan ha hittat ett sätt att behandla hörselnedsättning hos människor. En kemisk ”cocktail” fick försvunna hårceller hos möss att växa på nytt. igen. De över 15 000 hårcellerna i örats snäcka (cochlean), ligger i samma ordning som tangenterna på ett piano. De är av vital betydelse för vår förmåga att höra och till exmpel urskilja bas- och diskantljud. Hårcellerna är kopplade till hörselnervtrådar När en ljudimpuls sänds vidare till hjärnan tas den emot av hjärnceller som är hanterar exakt den frekvensen.

Den aktuella forskningen kan alltså lägga grunden för framtida kliniska prövningar. Tanken är att kunna utveckla en helt ny behandling för människor som drabbats av hörselnedsättning. Nästa steg innebär att testa behandlingen på större djur innan försök med människor kan inledas. Förmågan att återskapa hårceller i innerörat ses som den ”heliga gralen” bland forskare på hörselnedsättningsområdet. Om den visar sig vara framgångsrik kan den aktuella forskningen således ha en revolutionerande betydelse för individer som har förlorat en del av sin hörselförmåga.

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Magda Gad tar avstånd från Expressens rasism

Expressens utrikeskorrespondent Magda Gad tar avstånd från den egna ledarsidan på grund av skriverier från deras högerkrönikör Hanif Bali.

Helgessän: Konkrets affärsmodell bygger inte på statens generositet

Nog har du hört om alla vänstertidskrifters nära förestående död? Vad är sant och vad är falsk marknadsföring, hur kunde denna situation ha undvikits och hur går vi vidare? Det skriver Behrang Kianzad och Stefan Bergmark, vd respektive chefredaktör för Konkret.

Konkrets publicistiska linje i debatterna om kriget i Gaza

På förekommen anledning: I kommentarsfälten för Konkrets konton i sociala medier raderar vi såväl antisemitiska som islamofobiska uttalanden, som grundlösa anklagelser om att magasinet är antisemitiskt eller islamofobiskt.

Bulletins nyhetsvinkel hotfull mot kändisar

150 kändisar skrev under ett upprop om fred mellan Israel och Hamas. Nättidningen Bulletin har nu återpublicerat listan i en nyhetstext med den hotfulla vinkeln att deltagare på listan “känner oro för konsekvenserna”.