Ny studie ser ingen koppling mellan cannabisbruk och psykoser

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

En ny studie, publicerad i tidskriften Psychiatry and Clinical Neurosciences, har inte kunnat påvisa något signifikant samband mellan cannabisanvändning och psykotiska störningar.

I forskningsstudien ingick 334 individer med hög risk för psykos och 67 friska kontrollpersoner. Forskarteamet följde dem under en tvåårsperiod och personerna i studien fick besvara frågor om sitt cannabisbruk och hälsotillstånd.

Studiens resultat motsäger tidigare rapporter som kopplat cannabisanvändning till en ökad risk för att utveckla psykos. Även om bruket av av cannabis och närbesläktade droger tenderar att vara vanligare bland personer med psykotiska sjukdomar, visar aktuella forskningsresultat att förekomsten av akut cannabisrelaterad psykos är ett relativt sällsynt fenomen.

Forskarna noterar dock att ytterligare forskning behövs för att förstå det komplexa sambandet mellan cannabisanvändning och mentala hälsotillstånd. Den aktuella forskningen är en vital del i den pågående debatten om cannabisbrukets för- och nackdelar.

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Magda Gad tar avstånd från Expressens rasism

Expressens utrikeskorrespondent Magda Gad tar avstånd från den egna ledarsidan på grund av skriverier från deras högerkrönikör Hanif Bali.

Helgessän: Konkrets affärsmodell bygger inte på statens generositet

Nog har du hört om alla vänstertidskrifters nära förestående död? Vad är sant och vad är falsk marknadsföring, hur kunde denna situation ha undvikits och hur går vi vidare? Det skriver Behrang Kianzad och Stefan Bergmark, vd respektive chefredaktör för Konkret.

Konkrets publicistiska linje i debatterna om kriget i Gaza

På förekommen anledning: I kommentarsfälten för Konkrets konton i sociala medier raderar vi såväl antisemitiska som islamofobiska uttalanden, som grundlösa anklagelser om att magasinet är antisemitiskt eller islamofobiskt.

Bulletins nyhetsvinkel hotfull mot kändisar

150 kändisar skrev under ett upprop om fred mellan Israel och Hamas. Nättidningen Bulletin har nu återpublicerat listan i en nyhetstext med den hotfulla vinkeln att deltagare på listan “känner oro för konsekvenserna”.