Omfattande sextrakasserier på advokatbyråer

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

14 procent av advokater och biträdande jurister uppger att de utsatts för sexuella trakasserier. Bland kvinnorna är siffrorna ännu högre – 27 procent. Det visar en rapport från undersökningsföretaget Novus, som på Advokatsamfundets uppdrag genomfört en enkätundersökning bland advokater och biträdande jurister.

Bland dem som upplevt sexuella trakasserier uppger 42 procent att det var deras chef som låg bakom.Undersökningen visar också att 27 procent säger att de utsatts för kränkande särbehandling.

 Undersökningen är en uppföljning av en tidigare, som genomfördes 2019. I jämförelse med denna är andelen som upplevt kränkande särbehandling identisk, 27 procent. Andelen som upplevt sexuella trakasserier har däremot minskat med fyra procentenheter.

Undersökningen visar också att arbetet för att förebygga särbehandling och trakasserier minskat i omfattning. Betydligt färre anger att de fått information om kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier på sin arbetsplats de senaste tolv månaderna jämfört med 2019. Även andelen som uppger att arbetsgivaren under de senaste tolv månaderna vidtagit några förebyggande åtgärder har minskat kraftigt.

Undersökningen omfattar närmare 2 700 jurister och hela rapporten kan läsas här.Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Publish and be damned – Kriget i Gaza och vår publicistik

Här följer ett klargörande angående hur Konkret ser på begreppen ”krig” och ”folkmord” när det gäller bevakningen av Israel och Palestina.

Vänstercirkusen #2: Nej kamrater, det blåser ingen vänstervind

Vänstercirkusen tar återigen pulsen på den så kallade svenska vänsterns väl och ve. Denna gång om segerruset efter EU-valet, den progressiva mediala strategin, och Lenins återuppståndelse.

Flera SD-politiker följer nazistkonto på Facebook

Minst 25 aktiva och framstående SD-politiker från olika delar av landet följer ett nazistkonto på Facebook.
Mer inom