Poljarevius – en misslyckad polischef

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Polismästare Jale Poljarevius är en katastrof och hans metoder har ökat gängvåld och skjutningar. Det skriver Anders Svensson, och är är förvånad över att polismästaren så ofta hyllas i medierna.

Jale Poljarevius är polismästare och underrättelsechef i polisregion Mitt. Tidigare var han polisintendent och polisområdeschef i Uppsala eller Uppsala Knivsta som polisområdet heter. Han är en frispråkig man som ofta uttalar sig media. Dessutom förekommer det en mängd reportage som hyllar honom. Nu har också ETC sällat sig till de medier som hyllar den frispråkige polischefen. 

Problemet är att hyllningarna är grovt falska och felaktiga. Poljarevius är ingen hjältepolis utan en misslyckad polischef. Under hans tid som polischef i Uppsala ökade antalet skjutningar och våldsdåd i staden och under hans tid som polismästare och underrättelsechef i polisregion Mitt har regionen hamnat i topp vad det gäller gängkriminalitet och våld.

Polisregion Mitt är tillsammans med polisregion Stockholm och polisregion Öst de områden som misslyckats kapitalt i kampen mot de kriminella gängen. Det är där gängskjutningarna ökat. Under 2023 har det så här långt varit totalt 36 skjutningar i polisregion Mitt som resulterat i 7 döda och 14 skadade (jan-oktober).

Orsaken till det är den grundinställning Poljarevius ger uttryck för i artikeln i ETC och i alla andra artiklar där han uttalar sig. Han menar att det först krävs en pansarnäve. Hårda tag. Ingen pardon. Det är den inställningen som gör att polisregion Mitt är ett av de värsta områdena när det gäller gängkriminalitet. Med många skjutningar och sprängningar. Det leder till onödiga personkontroller med rasprofilering och till att en negativ inställning till polisen skapas bland ungdomar.

 

Sen ungefär 2015-16 har polisen i Uppsala och polisregion Mitt regelbundet genomfört razzior med massgripanden. Något som lett till att även ungdomar som återfinns långt från de kriminella gängen känt sig trakasserade. 

Upprepade trakasserier leder till minskat förtroende för polisen och andra myndigheter. Det leder till bränder, upplopp, oroligheter och stenkastning. De kriminella gängen får lättare att rekrytera vilket leder till ökad brottslighet och gängvåld. Dessutom gör det att polisen får svårt att lösa gängkriminella brott. Ingen vill i det läget hjälpa polisen. Poljarevius är den av dem som skapat den olyckliga situationen genom sitt enögda fokus på repression och förtryck. 

Polisens arbete i Uppsala har lett till många gripna men få åtal för allvarliga brott. Resultatet är att Uppsala blivit allt stökigare vad det gäller gängvåld. Att då höja Jale Poljarevius till skyarna förefaller mindre genomtänkt. Det mesta tyder ju på att han gjort mer skada än nytta. Han tycks mena att det har ett egenvärde att gripa så många som möjligt. Som om det skulle fungera förebyggande. Men i själva verket är resultatet det omvända. Det skapar mer brottslighet. En förvärrad situation.

En omvänd inställning är vad som präglar de polisområden som lyckats bekämpa gängen. Det som krävs är att skapa förtroende i allmänheten och bland ungdomar. Det har polisen i Göteborg gjort genom att i första hand använda mjuka metoder. Förtroendeskapande och förebyggande. Inga onödiga personkontroller och ingen rasprofilering.

Det har lett till att polisregion Väst och Göteborg har minskat gängvåldet. Minskningen började redan 2015 och är numera nere på de nivåer som gällde på 1990-talet. Vid ungefär samma tidpunkt började gängskjutningarna öka i polisregion Mitt. Det var också då som Poljarevius blev polisområdeschef i Uppsala.

Polisregion Väst har dubbelt så stor befolkning som polisregion Mitt. I Väst har det varit 35 skjutningar hittills i år med 3 döda och sju skadade. I förhållande till befolkningen är antalet skjutningar bara hälften av antalet skjutningar i polisregion Mitt. När det gäller dödade och skadade är skillnaden ännu större.

Västsverige har tillsammans med Norrland minst gängvåld i Sverige. Dessutom har Göteborg mycket hög uppklarningsprocent för gängrelaterade mord och allvarliga brott i allmänhet. De sätter dit en högre andel av de grova brottslingarna än polisregion Stockholm och polisregion Mitt. Detta genom att de arbetar på helt motsatt sätt gentemot vad Jale Poljarevius och polisen i Uppsala och region Mitt gör.

Poljarevius är i själva verket en katastrofal polischef som gjort helt fel prioriteringar även om han naturligtvis inte har fel i allt. Men han har fel i det grundläggande då han sätter hårda tag i första hand och mjuka metoder i andra hand. Att ETC lyfter fram och hyllar Poljarevius är för mig obegripligt. Han är uppenbart en av de sämsta polischeferna i Sverige och verkligen ingen förebild.


Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Anders Svensson
Anders Svensson
Anders Svensson är är aktivist, bloggare och skribent. Tidigare industriarbetare och IT-tekniker.

Polisens agerande underblåser upplopp under Eurovision

Eurovision i Malmö riskerar att urarta i kravaller och upplopp. Det skriver Anders Svensson som ser likheter med polisens agerande inför EU-toppmötet i Göteborg 2001.

Vänstern går Tidölagets ärenden

När regeringen och deras överherrar i fascistpartiet Sverigedemokraterna, vill göra kriminalpolitiken allt hårdare och allt sämre så sprider de helt medvetet en mängd lögner och falska påståenden. De underblåser en berättelse om att brottsligheten är värre än någonsin. Och vänstern går Tidölagets ärenden genom att upprepa och befästa deras lögner och felaktigheter.

Våldsvågen som inte finns

Medierna skeva rapportering om våldet hjälper den svenska högerregeringen att driva igenom en allt mer repressiv politik. Det skriver Anders Svensson, som också menar att det är fel att kalla fattiga områden för utsatta.

Politisk aktivitet kan klassa område som utsatt

Politisk aktivitet kan leda till att ett område anses vara ett så kallat utsatt område. Samtidigt kan polisens eget agerande bidra till områdets klassning som särskilt utsatt område. Det skriver Anders Svensson.