Prenumera­tions­villkor

Konkret utkommer sex dagar i veckan. Här presenteras avtalsvillkoren för att prenumerera. Konkret äger rätt att ändra dessa villkor, inklusive gällande priser, med information därom till kunden inom skälig tid innan ändringen träder i kraft. Om kunden inte accepterar de nya villkoren eller priser har kunden rätt att säga upp sin prenumeration till upphörande det datum då ändringen träder i kraft. Prenumerationer betalas i förskott och gäller tillsvidare oavsett om prenumerationerna är årliga eller månatliga. Uppsägning av prenumerationer ska göras innan betalningsdatum för nästa prenumerationsperiod men för årliga räcker det med att inte betala fakturan. Om du tecknar en prenumeration som privatperson så har du rätt att ångra ditt köp. Du ska då meddela oss inom 14 dagar från din beställning. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns det en blankett som du kan använda dig av. Om prenumerationen redan är betald kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften.

Våra prenumerationer hanteras av Tulo. Prenumerationer kan avslutas och förlängas via kundportalen.

Bonusar

  • Tillgång till Magasinet Konkrets låsta material
  • Tillgång till Magasinet Opulens premiummaterial
  • Tre månader gratis prenumeration på Draken Film
  • 30% rabatt på över 850 nyutgivna böcker från Natur & Kultur