Publicister kritiserar nya mediestödet i öppet brev

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

“Sänk inte mångfalden i media”. I ett öppet brev från chefredaktörer och vd:ar på elva olika tidningar kritiseras det nya mediestödssystemet. Det påstås kunna bli slutet för många mindre nationella nyhetstidningar.

Regeringen beslutade den 14 oktober 2021 att tillsätta en mediestödsutredning med syfte att utreda och ge stöd för förändringar i press- och mediestöden. I juni ska ett förslag presenteras för det nya mediestödet som ska börja gälla nästa år.

Tyngdpunkten i det nya mediestödet är lokala och regionala medier. Vilket enligt utredaren Mats Svegfors själv har sagt innebär att “det är en hel del medier som kommer att tappa stöd”.

Nu skriver elva debattörer om sitt missnöje gällande det nya stödet i ett öppet brev. Skribenterna kommer bland annat från tidningarna kristdemokratiska Hemmets Vän, liberala Tidningen NU och röda och gröna Dagens ETC. Debattörerna menar att fokuset på lokala medier är problematiskt. Stöd bör även finnas till mindre nationella nyhetstidningar som inte tillhör de kommersiella mediehusen.

“Tyvärr skulle Svegfors förslag omöjliggöra fortsatt utgivning av flera små och medelstora rikstäckande nyhets- och samhällspolitiska nischtidningar, som med dagens presstöd ändå är livskraftiga”, står det bland annat i brevet.

Och vidare förklaras vikten av politiska och nischade tidningar: “De har sammantaget en särskild betydelse för mediemångfalden och det demokratiska samtalet, eftersom demokrati till syvende och sist handlar just om samhällsfrågor och politik, där det är helt naturligt att ha olika perspektiv.”

Sammantaget vill de elva skribenter som medverkat i brevet att regeringen och riksdagen säkerställer att det nya mediestödet fungerar även för små och medelstora nationella nyhetstidningar: “Vi utgår från att regeringen och riksdagen inte aktivt bidrar till att förvärra tidningsdöden, utan värnar och stärker en mångfald av röster och perspektiv.”

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Alternativmedierna du inte visste fanns

Ofta är det högerextrema sajter som nämns när begreppet alternativa medier tas upp. Men det finns många sajter som ifrågasätter etablissemang och etablerade medier utan att vara en del av extremhögern

Synen på invandring – från arbetskraft till problem

Synen på invandrare har förändrats över tid. På 1960- och 1970-talen sågs invandrare som ett problem utifrån ett klassperspektiv. Senare sågs de istället som kulturellt avvikande. Historikern Peter Bauer har i sin avhandling undersökt vad beslutsfattare, under 1900-talets andra hälft, haft för bild av invandrare.

Färre skjutningar i Malmö – Sluta skjut kan ha gett resultat

För fem år sedan infördes Sluta skjut som ett pilotprojekt i Malmö. Sedan dess har skjutningarna minskat drastiskt. Mellan 2018 och 2022 skiljer det ungefär 45 procent i antalet skjutningar. Det visar en ny rapport från Malmö universitet.

Twitters nya prissättning slår mot forskningen

En verksamhet som blöder, ett API som kostar, borttagna inlägg på suspekta regimers begäran – Elon Musks förändringar av Twitter blir allt mer ifrågasatta.
Mer inom