Rädslan för kritik fick SVT att lägga på locket

Intervju

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Arash Mokhtari höll inte tyst när han lämnade jobbet som journalist på SVT, och hans kritik mot dåligt ledarskap och bristande mångfald skapade rubriker.

Arash Mokhtari höll inte tyst när han lämnade jobbet som journalist på SVT, och hans kritik mot dåligt ledarskap och bristande mångfald skapade rubriker.

Han arbetar idag inom fackföreningspressen, där han upplever en helt annan verklighet.

– Det går inte att jämföra de här två arbetsplatserna. Det känns som två helt olika planeter, säger han.

Arash Mokhtari hade arbetat som journalist i många år när han 2014 fick fast anställning som webbreporter på SVT. Att han var en journalist med ett intresse för mångfaldsfrågor sågs då som en tillgång.

– Jag fick delta i olika projekt och göra olika inhopp. För mig kändes SVT som en bra och utvecklande arbetsplats, säger han.

Skolattacken i Trollhättan, där Anton Lundin Pettersson mördade tre personer med ett svärd, ledde till ett uppvaknande inom tv-bolaget. Arash Mokhtari var programledare för den nyhetssändning där attacken togs upp. Reporterns ordval, som kunde tolkas som att hon inte såg invandrare som riktiga svenskar, ledde till att inslaget fälldes i granskningsnämnden.

Inom SVT tog man kritiken på allvar och Arash Mokhtari fick i uppdrag att tillsammans med tre andra medarbetare ta fram ett språkdokument, som skulle förhindra att misstaget upprepades.

– Dokumentet skulle fungera som stöd för reportrar, där de i kniviga lägen skulle få hjälp med att formulera sig korrekt. Vi tog upp exempel på svepande formuleringar, och föreslog mer korrekta och sakliga uttryck, säger han.

Arash Mokhtari var intresserad av ämnet och var glad över att få arbeta med det.

– Möjligheten att kunna lyfta mångfaldsfrågor var en sak som fick mig och flera andra att söka oss till public service, där de ansvariga sa att det var ett prioriterat område för dem. Mångfald är aldrig något som ses som sexigt inom journalistiken och betraktas allmänt som ett tråkigt samtalsämne, men för mig är det viktiga frågor att hantera, säger han.

Efter 2015, när dokumentet tagits fram, skedde en gradvis förändring inom SVT.

– När frågan om mångfald blev mer politiserad ändrades inställningen till vad som skulle bevakas. Jag tror att det aktivt eller passivt fattades ett beslut om att när kritiken mot bolaget växte, så skulle man inte ”väcka den björn som sover”. Istället för att prata om kulturell mångfald övergick man till att mer diskutera den regionala mångfalden, som bestod i att SVT skulle finnas representerad på olika platser i landet, säger Arash Mokhtari.

Inom SVT minskade intresset för att ens diskutera frågor som rörde etnisk, kulturell och religiös mångfald. Arash Mokhtari kände sig dessutom utsatt för trakasserier med en rasistisk underton, men när han rapporterade detta blev arbetsklimatet allt sämre. Till detta kom en allmänt rörig arbetssituation.

– Hade jag fortsatt på SVT hade jag haft fem chefer under sex år på samma avdelning. Sista chefen hann jag inte riktigt jobba med, eftersom jag slutade där. Det var så många byten att man aldrig hann lära känna varandra och bygga en relation, säger han.

Oviljan att ta upp frågor som rörde rasism påverkade också nyhetsförmedlingen.

– Ett exempel är mordet på en tiggare, som beskrevs mer som ett vanligt kriminalfall, där motivet för dådet som en del i en större kontext av överfall mot romer inte togs fram, säger Arash Mokhtari.

Den förändrade attityden förstärktes av det faktum att stora delar av redaktionen var mycket homogen.

– Alla som jobbade där bodde i samma områden och hade samma typ av bakgrund. De drevs mot samma mål och där fanns ett ointresse för hur Sverige ser ut idag. Den journalistiska analysen byggde därför ofta på en föråldrad bild av landet, säger han.

Den dåliga arbetsmiljön ledde till att Arash Mokhtari sjukskrevs en tid, och han lämnade sedan SVT. Idag arbetar han som reporter och redaktör för tidningen Vision och reporter för tidningen Chefen i fokus. Sin nuvarande arbetsplats har Arash Mokhtari bara gott att säga om.

– Jag har otroligt mycket frihet och får ägna mig åt kvalitativt mycket bättre journalistik. Det är en arbetsplats man inte tror kan existera i verkligheten, med ett ledarskap som är omhändertagande och där man ger sina medarbetare stöd, säger han.

Han har ingen insyn i hur SVT fungerar idag, men han har sett små tecken på att den kritik han var med om att föra fram kan ha bidragit till i alla fall någon förändring.

– Om det är orsaken vet jag inte, men jag kan rent kronologiskt se att uppmärksamheten kring den bristande mångfalden i tid sammanfaller med när jag vet att vissa personer kunde gå från tillfälliga till fasta anställningar, säger han.

Prenumerera för 69 kr/mån

Läs artikeln för 19 kr

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Jenny Wickberg
Jenny Wickberg
Jenny Wickberg är frilansournalist. Hon har bland annat arbetat som reporter på Skånska Dagbladet och som redaktör på ETC samt krivit tre reportageböcker för Pockettidningen R.

Svenskiranier protesterar mot nekade besöksvisum

En majoritet av anhöriga till svenskiranier nekas visum av svenska ambassaden i Teheran. Motiveringen är risken att de ska söka asyl i Sverige. Att många varit här tidigare för att besöka barn och barnbarn tas det ingen hänsyn till.

Hanna Heilborn: ”Om husen rivs så åker jag ner och kedjar fast mig”

Dokumentärfilmaren Hanna Heilborn har haft svensk premiär för filmen ”Rosornas by”, som skildrar livet för en familj i ett legalt romskt läger i utkanten av Milano. Jenny Wickberg fick ett samtal om mötet med en familj som berört henne djupt, och om förtryck i olika former.

”En del får panik av friheten att få bestämma över sin tid”

Professorn och dokumentärfilsmregissören Erik Gandinis film ”After work” har nyligen haft världspremiär på festivalen CPH:DOX, och nominerades där till tävlingen Dox:Award. Jenny Wickberg fick ett samtal om att göra dokumentärfilm om något som ännu inte finns, och om vad som kan hända i en värld där mänsklig arbetskraft blivit överflödig.