Rapport hävdar att Migrationsverket bryter mot lagen

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Sedan 2015 har det publicerats många rapporter och artiklar om bristerna hos Migrationsverket när det gäller asylbedömningar, något media har bemött med ett svalt intresse. Frågan är om den nya rapporten om rättsosäkerheten når ut i nyhetsbruset.

Nu har rapporten Rätts(o)säkerheten i asylbedömningar skickats till Statskontoret, som ska göra en översyn av asylprocessen hos Migrationsverket. Bakom rapporten står Ingrid Eckerman, grundare till nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! och Karin Fridell Anter, ordförande för Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar. Syftet med översynen är att ”stärka kvaliteten, enhetligheten och rättssäkerheten” och gäller huvudsakligen konvertit- och HBTQ-ärenden.

Ingrid Eckerman och Karin Fridell Anter ger i rapporten tips om vad utredarna ska titta efter och beskriver rättsosäkerheten som drabbar alla grupper av asylsökande. De redogör för hur handläggarna bedömer asylsökandes berättelser och hur de relaterar till barnkonventionen. Rapporten kastar även ljus på hur traumatiserade personer hanteras och hur afghanska medborgare tycks diskrimineras.

Slutsatserna är att Migrationsverket bryter mot svensk lag, sina egna riktlinjer och FN:s rekommendationer.

Ingrid Eckerman och Karin Fridell Anter söker nu sätt att få uppmärksamhet för rapporten.

– Vi hade svårigheter att nå ut med den tjocka boken Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingana 2015 – 2021. Fortfarande blir jag väldigt stolt när jag tittar på den röda boken med de två händerna, säger Ingrid Eckerman.

– Den kom ut tio månader efter att den första idén kläcktes – en prestation. Den känns också unik, därför att den med bidrag från omkring 50 personer skildrar ”flyktingkrisen” ur så många perspektiv, inte minst ur civilsamhällets. Vi kallar den ”civilsamhällets vitbok” fast den är röd.

– Vi skickade ut pressmeddelande efter pressmeddelande. Vi skickade ut böcker. Vi bjöd in till en lång rad boksläpp och andra möten över hela landet. Men det blev aldrig någon recension i en stor dagstidning. Ingen artikel i kulturdelen. Den togs inte upp av Sveriges radio eller Sveriges television.

Ingrid Eckerman jämför det med Negra Efendics artiklar i SvD om de medicinska åldersbedömningarna.

– Där lyckades man verkligen att få ut information. Under en kort tid visste alla att de medicinska åldersbedömningarna var en skandal.

Lågan som tändes slocknar dock snabbt.

– Det som hände var att regeringen efter lång tvekan tillsatte en utredning som visar att metoden helt saknar vetenskaplig grund. Rättsmedicinalverket (RMV) och Migrationsverket använder fortfarande samma metod. De skulle lika gärna kunna använda lotten, det vore mycket billigare.

Rapporten har även skickats till Maria Mindhammar, generaldirektör för Migrationsverket, och är bifogad till en JO-anmälan av hela Migrationsverket.

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Inte heller Skansen ansvarar för trollen

Kalla faktas granskning av Sverigedemokraternas trollfabrik visade att de driver anonyma konton på sociala medier som sprider desinformation. Men vilken samhällsinstans är det egentligen som jobbar med att stärka medborgarnas förmåga att upptäcka inhemsk otillbörlig informationspåverkan?

“Satir kan vara en mask för desinformation”

Den så kallade “trollgate”, Tv4:s avslöjande av Sverigedemokraternas trollfabrik, har satt ljus på frågor om vad som är satir och desinformation. Konkret har samtalat med Joanna Doona som skrivit doktorsavhandlingen Det politiska skrattet: Satir och medborgarskap. 

Högerextremisten Dan Park kandiderar för Folklistan

Den högerextrema gatukonstnären Dan Park kandiderar till EU-valet för Folklistan. I hemstaden Malmö syns hans valaffischer nu på elskåp.

”Kalla faktas avslöjande är toppen på ett isberg”

Kalla faktas granskning Undercover i trollfabriken anmäldes av Myndigheten för psykologiskt försvar för att ha varit missvisande.
Mer inom