Regeringen Motvalls gör allt fel

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

”Utan tvekan måste detta vara Sveriges mest inkompetenta regering någonsin. I alla fall i modern tid,” skriver Anders Svensson. Han påpekar också att ”regeringen Motvalls” ofta gör motsatsen till vad som borde göras.

 

Regeringen gör allt fel. Deras politik är ologisk och orimlig. Det är ”regeringen Motvalls”. De gör ofta motsatsen till vad som borde göras. Och när de inte gör motsatsen så gör de ingenting. Utan tvekan måste detta vara Sveriges mest inkompetenta regering någonsin. I alla fall i modern tid.

Klimat och energi

Klimatet försämras stadigt – regeringen beslutar sig för att göra så lite som möjligt för att bekämpa problemet. I stället väljer de att vidta åtgärder för att ytterligare öka de klimatförstörande utsläppen.

Det behövs fler och bra järnvägar för att minska fossildriven lastbilstrafik och flygresor – regeringen lägger ner de flesta järnvägsprojekten. Det leder till ökad bilism och ökade utsläpp av växthusgaser. Vilket ger försämrat klimat och ökade kostnader för det allmänna.

Användningen av fossila bränslen måste minska – regeringen beslutar om ökad användning genom att sänka reduktionsplikten och sänka skatten på fossila bränslen medan skatten på el höjs. Det leder till ökade utsläpp och accelererande uppvärmning vilket leder till fler naturkatastrofer och ökade kostnader för samhället.

Det behövs mer fossilfri och ren energi – regeringen beslutar sig för att gynna smutsig och dyr kärnkraft före ren och billig vindkraft och solenergi. Det leder till dyrare el vilket kommer att leda till minskade investeringar i produktion och industri. Konsekvenserna för Sveriges ekonomi kan bli allvarliga.

Skola och arbetskraft

Det är brist på arbetskraft – regeringen bestämmer sig för att slänga ut så många människor som möjligt och dessutom se till att inga nya kommer hit eller föds. Det ökar bristen på arbetskraft. Brist på arbetskraft leder till att industriinvesteringar uteblir och att Sveriges ekonomi drabbas negativt.

Det är brist på utbildad arbetskraft – regeringen minskar pengarna till vidareutbildning, vuxenutbildning, folkhögskolor med mera. Den som misslyckas i skolan får inga möjligheter att försöka igen. Ingen andra chans. Brottslighet kan i det läget för en sådan person framstå som ett rimligt alternativ.

Skolan blir allt sämre – regeringen bestämmer sig för att skära ner på skolan. Med sämre resurser i skolan ökas möjligheterna för de kriminella gängen att rekrytera ungdomar och barn som misslyckas i skolan. Dessutom leder det till en allt sämre utbildad arbetskraft.

Det föds för få barn – regeringen beslutar att det ska födas färre barn genom att ta bort flerbarnstillägget och se till att det inte finns några bostäder.

Bostadsbristen tvingar unga vuxna att stanna kvar hemma vilket gör att de inte skaffar barn. Trångboddheten gör att barn tillbringar mer tid på gatan vilket gynnar de kriminella gängen som får lättare att rekrytera. Färre barn gör att det i framtiden blir allt svårare att försörja den åldrande befolkningen på grund av brist på människor i arbetsför ålder.

Olyckor och våld

Det dör allt fler på jobbet (lika många som i skjutningar) – regeringen bestämmer sig för att lägga ner i stort sett allt arbetsmiljöarbete och försämra skyddsombudens möjligheter att påverka. De bryr sig inte alls om den arbetande befolkningsmajoriteten. Antalet döda på jobbet kommer fortsätta öka.

Gängkriminalitet har blivit ett växande problem – regeringen beslutar om en massa åtgärder som inte hjälper utan snarare stjälper. De planerar för att tredubbla antalet personer som sitter i fängelse trots att all forskning visar att det inte har någon effekt på brottsligheten. Den enda effekten är att mångdubbla kostnaderna för kriminalvården. Pengar som kunde användas bättre i skola, vård och omsorg.

Brottsligheten minskar – regeringen beslutar om hårdare och fler straff med hänvisning till en påstådd ökning av brottsligheten. Deras lögner och beslut kommer att öka brottsligheten.

 

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Anders Svensson
Anders Svensson
Anders Svensson är är aktivist, bloggare och skribent. Tidigare industriarbetare och IT-tekniker.

Polisens agerande underblåser upplopp under Eurovision

Eurovision i Malmö riskerar att urarta i kravaller och upplopp. Det skriver Anders Svensson som ser likheter med polisens agerande inför EU-toppmötet i Göteborg 2001.

Vänstern går Tidölagets ärenden

När regeringen och deras överherrar i fascistpartiet Sverigedemokraterna, vill göra kriminalpolitiken allt hårdare och allt sämre så sprider de helt medvetet en mängd lögner och falska påståenden. De underblåser en berättelse om att brottsligheten är värre än någonsin. Och vänstern går Tidölagets ärenden genom att upprepa och befästa deras lögner och felaktigheter.

Våldsvågen som inte finns

Medierna skeva rapportering om våldet hjälper den svenska högerregeringen att driva igenom en allt mer repressiv politik. Det skriver Anders Svensson, som också menar att det är fel att kalla fattiga områden för utsatta.

Politisk aktivitet kan klassa område som utsatt

Politisk aktivitet kan leda till att ett område anses vara ett så kallat utsatt område. Samtidigt kan polisens eget agerande bidra till områdets klassning som särskilt utsatt område. Det skriver Anders Svensson.