Riksbanken har gjort hundratusentals arbetslösa

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

KONKRET GRANSKNING. Doktrinen om en naturlig arbetslöshetsgrad håller inte eftersom de relationer den beskriver aldrig faktiskt har existerat. Ju tidigare vi förpassar den till den ekonomiska doktrinhistoriens skräphög desto bättre. Det skriver professor Lars Syll. 

För snart sextio år sedan skrev Chicagoekonomen Milton Friedman en (ö)känd artikel där han hävdade att det existerar en ”naturlig arbetslöshetsgrad” och att alla försök att få ner arbetslösheten under denna bara skulle leda till allt högre inflation. Blir arbetslösheten för låg tvingas centralbanken att höja styrräntan så att arbetslösheten ökar för att undvika för hög inflation. Prisstabilitet måste prioriteras framför låg arbetslöshet.

Men vad är den naturliga arbetslöshetsgraden? Hypotesen har alltid varit kontroversiell och mycket teoretiskt och empiriskt arbete har ifrågasatt hur verklighetsnära den är.

Gratis artikel

Denna artikel är gratis att läsa.
Registrera ett gratis konto för att låsa upp den!
Har du redan ett konto?

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Lars Syll
Lars Syll
Professor i samhällskunskap och doktor samt docent i ekonomisk historia.

Kan etnisk segregation vara gynnsam?

Att lägga fokus på att analysera samhällsproblem med hjälp av statistiska modeller har i mångt och mycket skapat en ny obegriplighet. Det skriver Lars Syll apropå en ny rapport om integration och segregation.

Nationalekonomi – mer fiktion än vetenskap

Varför håller mainstreamekonomer fortfarande fast vid att använda teorier och modeller som bygger på många gånger uppenbart absurda antaganden? Det undrar Lars Syll som menar att vi är bättre betjänta av en metodologi som tar hänsyn till att ju mer vi vet, desto mer inser vi att vi inte vet.

Felet med modern nationalekonomi

Det som är fel med mainstream nationalekonomi är inte att den använder modeller i sig, utan att den använder dåliga modeller. De är dåliga eftersom de inte bygger broar till de verkliga system där vi lever, menar professor Lars Syll.

Professorn som är Sveriges Doktor Pangloss

Inkomstskillnaderna i Sverige har ökat under fyra decennier. Men marknadsliberaler vägrar att se det som ett problem, menar Lars Syll, professor i samhällskunskap och doktor och docent i ekonomisk historia.