Satiren som upprör flest ‒ här är den

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Satiren som upprör. SD:s sympatisörer är flitiga anmälare till Granskningsnämnden. Kina, SD, sjukdomar och Danmark hör till de skämtämnen som väcker störst ilska. Det visar Konkrets kartläggning av anmälningar till granskningsnämnden.

Jesper Rönndahl programledde Svenska nyheter under Kinadebaclet. Foto: Albin Olsson/Wikimedia commons
Jesper Rönndahl programledde Svenska nyheter under Kinadebaclet. Foto: Albin Olsson/Wikimedia commons

Satiren väcker känslor hos tv-tittare och radiolyssnare. Magasinet Konkret har kartlagt de senaste tolv årens anmälningar till granskningsnämnden för programmen Svenska nyheter i SVT, Parlamentet i TV4, Public service i radions P1 och Tankesmedjan i P3. Totalt har satirprogrammen anmälts 1991 gånger men bara lett till två fällningar och tre fall av kritik från Granskningsnämnden. Alla anmälningar har kodats med vilket ämne skämtinslagen handlat om. Att orka fylla i ett formulär på en myndighetshemsida är ett mått på upprördhet, vilket kan ge en bild av vad som upprör tv-tittarna mest.

Granskningsnämnden har i uppgift att pröva huruvida innehållet i radio- och tv-sändningar följer radio- och tv-lagen.

Antal anmälningar per parti.
Antal anmälningar per parti.

Sverigedemokraternas sympatisörer är flitiga anmälare över tid. 303 anmälare har gjort att nämnden fått granska 38 program. SD är det ämne som utretts flest gånger av Granskningsnämnden. Inget av SD-skämten har lett till en fällning. Bland tv- och radioinslag om politiska partier är Sverigedemokraterna alltså det som upprör mest.

– Med bara små försynta rörelser kan man säga väldigt mycket, till exempel SD, nu ska jag säga vad jag tycker om er…, sa Henrik Schyffert i Parlamentet den 11 april 2016.

Henrik Schyfferts fysiska humor genererade 141 anmälningar. Foto: Skärmdump TV4
Henrik Schyfferts fysiska humor genererade 141 anmälningar. (Foto: Skärmdump TV4 )

Ett av de mest anmälda satirinslagen sedan 2011 kommer från TV4:s Parlamentet. Panelisten Henrik Schyffert ska med kroppsspråk då berätta vad han tycker om Sverigedemokraterna. De efterföljande obscena juckgesterna och pruttljuden anmäldes av 141 personer som menade att det var kränkande  för Sverigedemokraterna, men Parlamentet friades eftersom kraven på opartiskhet inte gäller TV4.

Inslag om Kina har bara utretts tre gånger men anmälts totalt 1 075 gånger, varav 1 063 anmälningar riktades mot ett och samma Svenska nyheter-avsnitt. Programmet som sändes hösten 2018 innehöll en informationsfilm riktad till kinesiska turister och ledde till att kinesiska ambassaden anklagade SVT för rasism. Programledaren Jesper Rönndahl bad i nästkommande om ursäkt för inslaget.

Andra länder har också varit föremål för skämt. Men mest upprördhet efter Kinainslag väcker enligt statistiken skämt om Danmark, som anmälts 37 gånger. Det höga antalet ilskna anmälare berodde till viss del på radioprogrammet Tankesmedjans tävling 2011 som utsåg Danmark till EU:s sämsta land med motiveringen att det är en äcklig plats med rödlila ansikten och proppmätta isterbukar.

Anmälningarna leder sällan till fällningar och böter för mediehusen. Av de 1 991 fall Magasinet Konkret granskat har två inslag fällts.

Ett inslag i Svenska nyheter om att fattigare får sämre vård än rika namngav en enskild person och dennes sjukdom vilket strider mot principen om respekt för privatlivet.

Den enda gången Parlamentet fällts var på grund av ett malplacerat reklamavbrott. Nämnden tar inte heller hänsyn till hur många som anmält programmen.

 

Skämtämnen som upprört flest sedan 2011 (antal anmälningar inom parentes):

Kina (1075)
Sverigedemokraterna (303)
Islam (140)
Sjukdom (127)
Skolpolitik (112)
Hbtq (51)
Danmark (37)
Centerpartiet (13)
Energipolitik (10)
Mord (9)

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Alexander Bards åtta partibyten

Edvin Grans har gjort en bild som pedagogiskt åskådliggör Alexander Bards många partibyten.

Sveriges tio största politiska Youtubare

Magasinet Konkret kartlägger vilka politiska konton på Youtube som lyckas bäst med att nå en stor publik, sett till antalet prenumeranter.

De styr opinionen utanför X och Facebook

De unga ratar Facebook och X, före detta Twitter. Magasinet Konkret kartlägger vilka politiska konton på Tiktok och Instagram som lyckas bäst med att nå en stor publik.

Visitationszoner skapar ett övervakningssamhälle

VISITATIONSZONER. Om vi inte lyckas hindra Tidöregeringens ständiga stiftande av repressiva lagar kommer vi snart att leva i ett militariserat övervakningssamhälle som lätt överskrider den Orwellianska dystopin av ett samhälle. Det skriver professor Masoud Kamali.