Andreas Önnerfors

Andreas Önnerfors är professor i idé- och lärdomshistaria samt projektledare för Faktajouren vid Medieinstitutet Fojo (Linnéuniversitetet).

SD:s trollfabriker undergräver tilliten till samhället

Kalla Faktas avslöjande om SD:s trollfabriker visar hur ett parti medvetet skadar tilliten till samhället. Det skriver Andreas Önnerfors.