Ingrid Eckerman

Ingrid Eckerman är läkare, har varit ordförande i Läkare för Miljön och chefredaktör för AllmänMedicin. 2016 grundade hon nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Så gick det för de ensamkommande – och oss som hjälpte…

2015 sökte 23 000 ensamkommande från Afghanistan asyl i Sverige. Ingrid Eckerman är läkare och grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan. Här skriver hon om sina erfarenheter.