Roger Hercz

Roger Hercz är korrespondent för Norges Radio P4 och baserad i Tel Aviv.

Konst i skuggan av kriget mellan Israel och Hamas

Den norske journalisten Roger Hercz besökte nyligen ett konstgalleri mitt i en krigszon under den pågående konflikten mellan Israel och Hamas. Här är hans berättelse.