Samuel Andersson

Samuel Andersson jobbar som IM- och gymnasielärare.

Dagsvers om Riks respons på avslöjandet av trollfabriker

Samuel Andersson har skrivit en dagsvers apropå Riks respons på TV4:s avslöjande av SD:s trollfabriker.

Dagsvers: ”Pourmokhtaris påbud”

Samuel Andersson har skrivit en satirisk dagsvers med anledning av ett påbud angående eldning av trädgårdsavfall.

Dagsvers: ”I pappersform”

SATIR. Samuel Andersson har skrivit en satirisk dagsvers med anledning av Anna Kinberg Batras lapphärva.

Dagsvers: ”Nattljus”

DAGSVERS. Liberalerna har gjort ett utspel om att de vill begränsa barns skärmanvändning genom att införa ett skärmlås på vardagar.