Sigrun Hilmarsdottir Sigurdsson

Projektet Sluta skjut borde inte behövas

Med de rätta förebyggande åtgärderna skulle projekt som Sluta skjut inte behövas. Det skriver Sigrun Hilmarsdottir Sigurdsson, egenföretagare och debattör inom kriminalitet och arbetsmarknadsfrågor. Projektet...